Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ I

Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Теоретичний аналіз змісту естетичного виховання

1.2. Природа – засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку

1.3. Дослідження естетичного виховання за програмами «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Малятко» та БКДО

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Організація та методика проведення експериментальної роботи

2.2. Формувальна робота щодо естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи

2.3. Результати експериментальної роботи та їх аналіз

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі економічних і політичних змін, метою навчально-виховного процесу є всебічний розвиток дитини.

Останнім часом зросла увага до проблем теорії і практики художньо-естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

Саме в дошкільному віці закладаються всі основи всього майбутнього розвитку людства. Дошкільний вік - найважливіший етап розвитку та виховання особистості. Цей період залучення дитини до пізнання навколишнього світу, період її початкової соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей і допитливість.

У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває виховання у дошкільнят естетичного смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного.

Естетичне виховання - послідовне формування в дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного в мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості. Філософською основою теорії естетичного виховання є естетика [3].Природа - джерело відчуття прекрасного. Початковою школою виховання естетичних почуттів, відчуттям прекрасного є сама природа. Відчувати природу людина починає з колиски [8].

Найважливіше завдання - ввести дитину в природу, навчити бачити, розуміти і відчувати її красу. Зробити це - значить, відкрити шлях до збагачення людської особистості, її естетичної, інтелектуальної та моральної сфер.

Естетичне ставлення до природи робить людину кращою і в моральному відношенні, так як людина, наділена почуттям прекрасного, прагнути жити за законами краси. Хто віддаляється від природи, той втрачає не тільки багатьох знань, але і відчуттів прекрасного, наповнюють життя щастям [16].

Таким чином обрана нами тема «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи» актуальна і потребує подальшого вивчення.

Мета:теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити роль природи в естетичному вихованні дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання:

1. Теоретично дослідити та проаналізувати зміст естетичного виховання.

2. Виявити та схарактеризувати показники та рівні естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку.

3. Розробити та експериментально апробувати методику роботи з естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Об’єкт: естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет: процес естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, бесіди, визначення рівнів естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку, педагогічний експеримент (діагностичний, формувальний); статистичний – якісний та кількісний аналіз експериментальних даних.

База дослідження: експериментальна робота проводилась уДНЗ № 90 м. Одеси з дітьми молодшого дошкільного віку. Дослідженням було охоплено 20 дітей (10 дітей - контрольна група, 10 дітей - експериментальна група).

РОЗДІЛ I.


Date: 2016-01-20; view: 242; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию