Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання на контрольну роботу

Методичні вказівки

Учбовим планом з предмету передбачено виконання контрольної роботи, що складається з 25 варіантів. Номер варіанту завдання, що необхідно виконати визначається порядковим номером студента в журналі.

Контрольна робота повинна виконуватись в окремому зошиті з дотриманням достатніх інтервалів між рядками.

На сторінках необхідно переписати текст завдання на окремій сторінці. Потім переписується кожне завдання варіанту, надається аргументована відповідь. При цьому послідовність відповіді на питання контрольної роботи не повинна порушуватися.

Відповіді на питання повинні бути викладені повно, бути точними і по суті, але, по можливості, не дуже об’ємними. Забороняється дослівне переписування навчального посібника. Особливо цінними в контрольній роботі є власні висновки, аналізи, аргументації.

Виконана контрольна робота направляється в коледж в термін, встановлений учбовим графіком студента. На обкладинці зошита необхідно вказати назву предмету, шифр, прізвище та ініціали студента, номер варіанту, групу, домашній (робочий) телефон.

Контрольна робота, що виконана неохайно, нерозбірливим почерком, не по заданому варіанту або не в повному обсязі, не зараховується і повертається студенту без оцінки з рецензією на перевиконання.

Отримавши роботу із зауваженнями викладача, студент повинен внести в контрольну роботу доповнення та виправлення, згідно із зауваженнями, і повторно повернути в коледж.

В кінці контрольної роботи надається перелік використаної літератури, дата відправлення, підпис студента.

Контрольна робота, що виконана задовільно, оцінюється словом «зараховано».

До складання іспитів допускаються тільки ті студенти, що успішно виконали контрольну роботу і отримали за неї залік.

 

Варіанти завдань контрольної роботи

Варіант № 1

1.Поняття інформаційної економіки та інформаційного суспільства.

2.Реклама з використанням електронної пошти.

3.Віртуальні підприємства.

4.WEB – послуги як механізм інтеграції систем електронного бізнесу. 

Варіант № 2

1.Основи інформаційної економіки за принципами Келлі.

2.Інтерактивний маркетинг.

3.Система повного цилу супроводу постачальників.

4.Компютерні віруси та їх види.

 

Варіант № 3

1.Електронний бізнес та його види.

2.Сайт як засіб підтримки споживачів.

3.Банерна реклама.

4.інтернет-трейдинг.

 

Варіант № 4

1.Електронна банківська діяльність.

2.Етапи просування реклами в інтернеті.

3.WEB-інтеграція.

4.Типи віртуальних підприємств.

 

Варіант № 5

1.Електронні страхові послуги.

2.Протоколи та стандарти безпеки. Стандарт SET.

3.Фактори успіху роздрібної електронної комерції.

4.Технології програмних інтерфейсів систем електронної комерції.

 

Варіант № 6

1.Електронна комерція як складова електронного бізнесу.

2.Протоколи та стандарти безпеки. Протокол SSL.

3.Безпека електронного бізнесу.

4.Вимоги до платіжних систем.

 

Варіант № 7

1.Модель електронної комерції В2С.

2.Принципи електронної комерції.

3.Електронний (цифровий) сертифікат.

4.Функціонально-організаційна модель системи електронної комерції.

 

Варіант № 8

1.Поняття електронного магазину.

2.Програмні агенти та мультиагентні системи електронної комерції.

3.Переваги електронної комерції В2В.

4.Механізм функціонування електронних ринків.

 

Варіант № 9

1.Типова структура електронного магазину.

2.Центри сертифікації ключів , їх функції, сертифікація.

3.Еволюція електронної комерції В2В.

4.Система управління закупівлями.

 

Варіант № 10

1.Товари та послуги електронних магазинів.

2.Інформаційно-комунікаційні технології як основа систем електронної комерції.

3.Віртуальні організації.

4.Кредитні та дебетові електронні платіжні системи.

 

Варіант №11

1.Організаційно-економічна модель електронної комерції В2В.

2.Основні поняття електронної комерції.

3.Основні додатки інтранет.

4.WEB-гроші як засіб електронних платежів.

 

Варіант № 12

1.Електронні ринки.

2.Корпоративні додатки В2В.

3.Захист персональної інформації у WEB.

4.Барєри на шляху електронної комерції.

Варіант № 13

1.Організаційно-економічні моделі електронних ринків.

2.Мережеві організації.

3.Електронний цифровий підпис.

4.Способи зараження компютера відмінні відвірусів (мережеві, почтові червяки та ін.).

 

Варіант № 14

1.Електронні торговельні майданчики.

2.Програмні агенти задач логістики.

3.Перспективи розвитку роздрібної електронної комерції в Україні.

4.Джерела доходу електронних ринків.

 

Варіант № 15

1.Програмні агенти електронних ринків.

2.Брандмауери та безпека.

3.Переваги електронної комерції.

4.Основні положення електронної комерції В2С.

Варіант № 16

1.Електронні гроші.

2.Архітектура мультиагентних систем електронного бізнесу.3.Еволюція бізнесу в Інтернет.

4.Сфери застосування електронної комерції В2С.

 

Варіант № 17

1.Класифікація електронних платіжних систем.

2.Симетричні методи шифруванняінформації та їх алгоритми.

3.Головні поняття та принципи побудови систем електронно-цифрового підпису.

4.Бізнес – значимість екстранет.

Варіант № 18

1.Сучасні методи захисту інформації. Методи криптографії. Шифрування.

2.Види електронної реклами.

3.Стратегія поведінки фірми на ринку електронної комерції.

4.Джерела доходу роздрібної електронної комерції.

 

Варіант № 19

1.Трансакції в інтернет.

2.Програмні агенти електронного бізнесу.

3.Асиметричні методи шифрування інформації та їх алгоритми.

4.Функції електронної комерціїї В2В.

 

Варіант № 20

1.Ризики функціонування електронних ринків.

2.Основні види платіжних систем в інтернет.

3.Особливості податкового регулювання в електронній комерції.

4.Сертифікація учасників електронного бізнесу.

Ваірант № 21

1.Основні поняття електронного ринку.

2.Моделі електронного бізнесу.

3.Правові аспекти ведення електронного бізнесу.

4.Методи оцінки ефективності систем електронної комерції та бізнесу.

 

Варіант № 22

1.Лояльність споживачів на ринку електронної комерції.

2.Розрахункові сервіси електронних ринків.

3.Історія становлення електрнної комерції.

4.Концепція вірусного маркетингу.

 

Варіант № 23

1.Переваги роботи на електронних ринках.

2.Основні сфери електронного бізнесу.

3.Системи електронного документообігу в електронній комерції.

4.Системи управління продажами.

 

Варіант № 24

1.Особливості електронного маркетингу.

2.Перспективи розвитку електронних ринків.

3.Системи повного циклу супроводу споживачів.

4.Перспективи розвитку електронної комерції В2В в Україні.

 

Варіант № 25

1.Основні принципи електронної реклами.

2.Складові успіху електронних ринків.

3.Основні характеристики економічної моделі електронного бізнесу.

4.Напрямки використання інтернет у бізнесі.

 

 

 

 

 

 


Date: 2016-01-20; view: 125; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию