Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність та основні поняття по обліку розрахунків з підзвітними особами

Розділ І Теоретична частина

1.1. Сутність та основні поняття по обліку розрахунків з пізвітними особами.

1.1.1.Відрядження в межах України.

1.1.2.Відрядження за кордон.

1.2. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами.

1.2.1. Наказ про відрядження.

1.2.2. Посвідчення про відрядження.

1.2.3. Звіт про використання коштів.

1.3. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 

 

Розділ ІІ Аналітично-розрахункова частина

1. Провести розрахунки і скласти:

1.1 Журнал господарських операцій

1.2. Рахунки синтетичного обліку

1.3. Відомість нарахування внесків до соціальних фондів на заробітну плату працівників

1.4. Відомість нарахування внесків до соціальних фондів на заробітну плату працівників

1.5. Відомість обліку основних засобів

1.6. Відомість нарахування амортизації

1.7. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

1.8. Відомість обліку готової продукції

1.9. Оборотну відомість по синтетичних рахунках

1.10. Форму №1 «Баланс»

1.11. Форму №2 «Звіт про фінансові результати»

1.12. Форму №3 «Звіт про рух грошових фондів»

1.13. Форму №4 «Звіт про власний капітал»

 

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

В сучасних умовах економіки, важливу роль відіграють розрахунки з різними дебіторами, оскільки від того, яку частку ринку займає підприємство залежить рівень його прибутковості. Частка ринку певного підприємства несе вплив перш за все на платоспроможність підприємства а також величину прибутку від його діяльності.

Проте, розрахунки з різними дебіторами на мікро-рівні також відіграють неабияку роль. Візьмемо для прикладу розрахунки з підзвітними особами та відображення таких розрахунків в обліку,написавши по даній темі курсову роботу – « Облік розрахунків з підзвітними особами».

У процесі написання курсової роботи основну увагу було звернено на облік розрахунків з підзвітними особами на Державному підприємстві « Березнівське лісове господарство», а також особливості документування данної ділянки обліку.Метою курсової роботи є дослідження проблем, які виникають при обліку розрахунків з підзвітними особами, а також шляхи їх вирішення.

Предметом курсової роботи є відносини, що виникають з приводу обліку розрахунків з підзвітними особами.

Об’єктом дослідження є діяльність ДП «Березнівське лісове господарство» з питань обліку розрахунків з різними дебіторами.

Державне підприємство «Березнівське лісове господарство» (повне найменування), ДП «Березнівське лісове господарство» (скорочене) належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке підпорядковане ДКЛГ України.

Підприємство створено з метою: ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів; охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території угідь, наданих у користування підприємству.

Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Необхідність ефективного управління підприємством н основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу складання фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності.

Підприємство щоденно здійснює безліч господарських операцій, які оформлюються первинними документами і відображаються в облікових регістрах. Для оперативного керівництва діяльністю підприємства, оцінки результатів діяльності, виявлення невикористаних резервів зростання виробництва і підвищення його економічної ефективності складається звітність. Дане підприємство використовує журнально-ордерну форму звітності.

Керівникам підприємств і виробничих підрозділів дані звітності дозволяють проаналізувати результати господарської діяльності і вжити необхідних заходів по її покращенню. Основною складністю для бухгалтера в операціях з підзвітними коштами, на мою думку, є необхідність слідкувати за постійними змінами в законодавстві про порядок відшкодування витрат при відрядженнях, норми добових витрат на території України та за її межами, а також розмір суми яку дозволено оплачувати готівкою.

Сутність та основні поняття по обліку розрахунків з підзвітними особами

Згідно П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.


Date: 2015-12-12; view: 144; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию