Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 5

 

А. Теоретичні питання.

Договір про спільну діяльність.

2. Договір простого товариства:

2.1. Поняття та елементи договору простого товариства;

2.2. Права та обов’язки сторін за договором простого товариства;

2.3. Припинення договору простого товариства.

 

Б. Ситуаційні задачі.

№ 1.

Надія С., одягаючись для відвідин театру, попросила свою подругу по гуртожитку Світлану В. дати їй на один вечір золотий кулон на золотому ланцюжку. Та погодилася. Коли Надія С. повернулася з театру, то виявилось, що кулона з ланцюжком на ній немає. Коштовності були загублені. Надія С. запропонувала Світлані В. золоту обручку з коштовним каменем замість загублених речей. Але Світлана В. відмовилася і, пред’явивши Надії С. чеки, що збереглися у неї після покупки золотого кулона і золотого ланцюжка, вимагала сплатити їх вартість за цими чеками.

Вирішіть справу по суті.

№ 2.

Васін придбав в Інтернет-магазині «Розетка» кольоровий телевізор «LG» з гарантією роботи на два роки. Через два з половиною роки після купівлі сталося самозаймання телевізору, що стало причиною пожежі в квартирі Васіна. В результаті пожежі згоріли всі меблі Васіна, а вартість ремонту квартири склала 176 тисяч гривень. При гасінні пожежі у квартирі Васіна вода пройшла до нижче розташованої квартири Бикова, залила стелю та стіни. Видатки на її ремонт склали 42 тисячі гривень. За висновком експертизи, порушень з боку Васіна та членів його сім’ї у користуванні телевізором не було, а займання телевізору трапилося внаслідок використання в його конструкціях нетермостійких матеріалів. Васін та Биков подали до Інтернет-магазину «Розетка» позов про відшкодування заподіяної їм шкоди. Заперечуючи проти поданих до неї вимог, крамниця зазначила, що в заподіянні Васіну шкоди, по-перше, немає її вини, а, по-друге, за межами гарантійного строку вона взагалі не несе відповідальності за недоліки проданої речі. Що ж стосується вимог Бикова, то збитки йому завдані не самозайманням телевізору, а гасінням пожежі у квартирі Васіна, тому свої вимоги він повинен виставити до пожежної команди.Хто і в якому порядку повинен відшкодувати збитки, завдані Васіну і Бикову?

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. - 2006. - № 1-2. - Ст. 1 із змінами станом на 30 вересня 2015 року.

3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України в редакції від 1 липня 2004 року № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст. 553 із змінами станом на 06.10.2015 року.

4. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки): станом на 01.11.2012 року / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.Н. Сибіга, П.В. Хотенець. - Х.: Право, 2012. - 376с.

5. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. - К.: КНЕУ, 2011. - 584с.

6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200с.

7. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А.П. Гетьман, В.І. Борисова, О.П. Євсєєв та ін.; за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. - Х.: Право, 2012. - 432с.

8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: [навч. посіб]. - 2-ге вид., перероб. і допов. / В.В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576с.

9. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х т. / Відп. ред. В.Г. Ротань. - Т.2. - 2-ге вид. - Х.: Фактор, 2010. - 784с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 4-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1952с.

11. Цивільне право України: навч. посібник / Ю.В. Білоусов [та ін.]; ред. Р.О. Стефанчук. - К.: Правова єдність, 2009. - 536c.

12. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176с.

13. Цивільне право України: підручник. Особлива частина / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. - К.: Вид. Ліра - К, 2015. - 1024с.

14. Цивільне право: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О.Кучера. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 468с.

15. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (керівник авт. колективу), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - Х.: Право. - 2011. - Т.2. - 816с.

 

 


Date: 2015-12-13; view: 221; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию