Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Академічний курс. Том 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

УДК 342.92 Гриф надано Міністерством освіти

ББК67.9(Укр)3 і науки України

А28 (лист № 1/11-2104від 14травня 2004р.)

Відповідальний редактор: В. Б. Авер'янов — доктор юридичних наук, професор

Редакційна колегія:

B. Б. Авер'янов — голова, доктор юридичних наук, професор

(Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)

О. Ф. Андрійко, доктор юридичних наук

(Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) Ю. П. Битяк, кандидат юридичних наук, професор

(Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого)

І. П. Голосніченко, доктор юридичних наук, професор

(Національний транспортний університет України) Р. А. Калюжний, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ України)

C. В. Ківалов, доктор юридичних наук, професор

(Одеська національна юридична академія)

Є. Б. Кубко, доктор юридичних наук

(Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

Рецензенти: В. І. Семчик, доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент НАН України А. О. Селіванов, доктор юридичних наук, професор

А28 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.Академічний курс:

Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Рсд. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К,: Видавництво «Юридична думка», 2004.- 584 с.

ISBN 966-8602-00-5

У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

ББК67.9(Укр)3

© Колектив авторів, 2004 ISBN 966-8602-00-5 © Видавництво «Юридична думка», 2004

Рекомендовано до друку Вченою радоюІнституту держави і праваім. В. М. Корецького НАН України10 грудня 2003 р. (протокол № 11)З метою піднесення рівня підготовки юристів у вищих юридичних навчальних закладах Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України започатковано видання серії підручників (академічних курсів).

Редакційна колегія серії підручників:

Шемшученко Ю.С.— голова, академік НАН України,

іноземний член РАН Погорілко В. Ф.— член-кореспондент НАН України (заступник) Нагребельний В. П.— кандидат юридичних наук (заступник) Цветков В. В.— член-кореспондент НАН України Сіренко В. Ф.— член-кореспондент НАН України СемчикВ. І. — член-кореспондент НАН України Пархоменко Н. М.— кандидат юридичних наук КостенкоО. М. — доктор юридичних наук

Шевченко Я. М.— доктор юридичних наук, академік АПрН України Зайчук О.В. — доктор юридичних наук Авер'янов В. Б.— доктор юридичних наук Денисов В. Н.— доктор юридичних наук Кресіна І. О.— доктор політичних наук Усенко І. Б.— кандидат юридичних наук

 

Підручник підготували:

вступВ. Б. Авер'янов, д. ю. н., проф.;

розділ ІФ. Д. Фіночко, к.ю.н. (гл. 1, § 1, 2), Є". 0. Харитонов, д. ю. н., проф. (гл. 1, § 3), /. Б. Усенко, к. ю. н. (гл. 2, § 1-3), 0. Ф. Фрицький, д. ю. н, проф. (гл. 2, § 4, 5);

розділ IIВ. Б. Авер'янов (гл. З, § 1, 3, 4; гл. 4, § 2, 4), Д. М. Лук'янець, к. ю. н. (гл. З, § 2, 3), Є. Б. Кубко, д. ю. н. (гл 3, § 5; гл. 5, § 2, 3), І. Я. Голосніченко, д. ю. н., проф. (гл. 4, § 1-3), /. Й Ткач, к. ю. н. (гл. 4, § 5), В. В. Цветков, д. ю. н., проф., чл.-кор. НАН України (гл. 5, § 1, 2), 0. Ф. Андрійко, д. ю. н. (гл. 5, § 4);

розділ III— Я. В. Александрова, к.ю.н. (гл. 6, § 1, 3, 4), Є. В. Додін, д. ю. н., проф. (гл. 6, § 2), Ю. Я Битяк, к. ю. н., проф. (гл. 7, § 1; гл. 8, § 1-5 у співавтор, з 0. В. Константієм, к. ю. н.), Д. М. Лук'янець (гл. 7, § 2, 4), 0. І. Харитонова, к.ю.н. (гл. 7, § 3);

розділ IV — H.B. Александрова (гл. 9, § 1-3), В. К Колпаков, к. ю. н. (гл. 10, § 15);

розділ У — В. К. Колпаков (гл. 11, § 1, 2; гл. 14, § 1), М. М. Тищенко, д. ю. н., проф. (гл. 12, § 1; гл. 14, § 4), /. Я Голосніченко (гл. 12, § 2), Д. М. Диновський, к. п. н. (гл. 12, § 3), В. Б. Авер'янов (гл. 13, § 1-3, 7), 0. Ф. Фрицький (гл. 13, § 4-6), М. Я. Орзіх, д. ю. н., проф. (гл. 14, § 2), 70. Я. Битяк (гл. 14, § 3), Л. Є. Кисіль, к.ю.н. (гл. 14, § 5);

роздалVI - В. Б. Авер'янов (гл. 15, § 1, 2), Г. Й Ткач (гл. 15, § 3), 0. 0. Крестьянінов, к. ю. н. (гл. 15, § 4), Ю. I. Крегул, к. ю. н. (гл. 16, § 1), Я. В. Александрова (гл. 16, § 2, 3), 0. /. Харитонова (гл. 16, § 4), Р. А. Калюжний, д. ю. н., проф. (гл. 17, § 1—3);

роздал VIIЮ. Я. Битяк (гл. 18, § 1, 2, 4), С. В. Ківалов, д.ю.н., проф. (гл. 18, § 3), В. Л. Коваленко, н.с. (гл. 19, § 1-3), І. Я. Голосніченко (гл. 19, § 4), В. К. Шкарупа, д. ю. н., проф. (гл. 19, § 5);

роздал VIII— 0. Ф. Андрійко (гл. 20, § 1-3; гл. 21, § 1, 2, 4 у співавтор, з В. Л. Наумовим, к.ю.н.; § 6), 0. В. Батанов, к. ю. н. (гл. 20, § 4), Д. М. Диновський (гл. 20, § 5), С. В. Ківалов, М.П. Орзіх (гл. 21, § 3), В.С.Стефанюк]к. ю. н. (гл. 21, § 5; гл. 22, § 3; гл. 23, § 1, 3,4), В. I. По-люхович, к. ю. н. (гл. 22, § 1, 2), Ю. Я. Битяк (гл. 23, § 2);роздалIX — А. Т. Комзюк, д.ю.н., проф. (гл. 24, § 1-4), І. Я Голосніченко (гл. 25, § 1—3; гл. 26, §1), Д. М. Лук'янець (гл. 25, § 4, 5; гл. 26, § 2, 3);

роздалХ — М.М. Тищенко (гл. 27, § 1-3; гл. 28, § 1-4), В. К Шкарупа (гл. 29, § 1-3), Я. В. Хорощак, к. ю. н. (гл. 30, § 1, 2);

роздалXI — 0. /. Харитонова (гл.31,§ 1-3).

ЗМІСТ

Слово до читача....................................................................................5

Вступ до академічного курсу.................................................................7


Date: 2015-12-13; view: 159; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию