Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні завдання Державного агентства України з питань кіно

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) проводить аналіз діяльності суб'єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії;

3) здійснює відповідно до законодавства функції державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції Держкіно України;

4) відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, віднесених до повноважень Держкіно України;

5) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження і розвитку національної кінематографії;

6) виконує програми виробництва фільмів за державним замовленням, розробляє економічні обгрунтування та розрахунки щодо граничних обсягів видатків з Державного бюджету;

7) розробляє програму створення та розповсюдження національних фільмів;

8) укладає угоди на виробництво фільмів на умовах державного замовлення та державної фінансової підтримки;

9) здійснює заходи щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи;

10) сприяє виконанню програм кінообслуговування населення;

11) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи щодо проведення наукових досліджень із формування і реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Держкіно України;

12) забезпечує створення умов для першочергового показу національних фільмів;

13) сприяє збереженню та раціональному використанню національної кінематографічної спадщини;14) веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

15) веде Державний реєстр фільмів;

16) видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

17) бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних і інноваційних проектів з питань, що належать до компетенції Держкіно України;

18) розробляє умови прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії;

19) здійснює контроль за дотриманням законності прокату, тиражування, розповсюдження, публічного показу або демонстрування фільмів, а також виконання умов, передбачених прокатним посвідченням, у межах компетенції Держкіно України;

20) здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для публічного показу через відеоустановку; здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат, демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях: кінотеатрах, кіноустановках тощо;

21) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у сфері кінематографії;

22) бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем'єр, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії;

23) організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду управлінської діяльності у сфері кінематографії;

24) здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами;

25) в установленому порядку сприяє залученню матеріальних і нематеріальних активів для розвитку кіно та інших сфер, що належать до компетенції Держкіно України;

26) вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, зокрема присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

27) забезпечує зведення та узагальнення інформації про державні цільові програми із зазначенням обсягів фінансування кожної з них за рахунок бюджетних коштів для галузі кіно;

28) організовує відповідно до законодавства підготовку, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів;

29) порушує в установленому порядку клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного;

30) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно України;

31) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

32) відповідно до міжнародних договорів надає в Україні аудіовізуальним творам статус продукту спільного виробництва;33) в установленому порядку надає аудіовізуальним творам статус національного;

34) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держкіно України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

35) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держкіно України Президентом України.


Date: 2015-12-13; view: 219; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию