Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік теоретичних питань

Методичні вказівки

для виконання контрольної роботи

з дисципліни “Охорона праці в галузі”

для студентів заочної форми

спеціальностей ІАРХ

 

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільної безпеки

протокол № від 2015 р.

 

 

Львів 2015


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів заочної форми навчання спеціальностей ІАРХ / Укладач: к.т.н., доц. Н.В.Ступницька – Львів: НУ“ЛП”, 2015.- 7 с.

 

Відповідальний за випуск

Рецензенти:

 


МЕТА РОБОТИ

 

Метою виконання даної контрольної роботи є навчити студентів самостійно працювати з нормативною, довідковою та навчальною літературою з охорони праці у майбутній виробничій діяльності.

Студент повинен вміти застосовувати на практиці отримані знання з курсу “Охорона праці в галузі” при розробленні заходів запобігання травматизму на виробництві, покращання умов праці, забезпечення безпеки виконання технологічних процесів.

Дані методичні вказівки повинні допомогти студентам в організації самостійного вивчення матеріалів, передбачених програмою курсу. При цьому потрібно дотримуватись наступного порядку:

самостійно ознайомитись з основною літературою;

опрацювати матеріал кожної теми, основні положення законспектувати, відповісти на питання для самоконтролю, що зосереджують увагу на найбільш важливих моментах матеріалу і дають можливість перевірки рівня засвоєння студентом його знань;

всі питання, що залишаються незрозумілими після самостійного вивчення слід вивчити по додатковим літературним джерелах або проконсультуватись у викладачів кафедри;

самостійно виконати контрольну роботу роботу.

 


Перелік теоретичних питань.

 1. Основні принципи соціальної відповідальності, що визначаються Стандартом ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідальності».
 2. 10 Принципів Глобального Договору ООН.
 3. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»
 4. ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

5. Завдання страхування від нещасного випадку на виробництві.6. Основними принципами страхування від нещасного випадку на виробництві.

7. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві.

8. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві: склад, кількість, термін дії.

 1. Особи, які підлягають обов’язковому та добровільному страхуванню від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.
 2. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування.
 3. Страхові виплати, які Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.
 4. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду.
 5. Функції страхових експертів з охорони праці.
 6. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування.
 7. Особи, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.
 8. Порядок та сума виплати у разі відшкодування моральної шкоди на виробництві.
 9. Назвіть виплати, які проводяться Фондом соціального страхування у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві.

18. Нещасні випадки на виробництві, які підлягають розслідуванню та обліку на підприємстві.

19. Дії керівника робіт у разі настання нещасного випадку.

20. Які нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом.

21. Які нащасні випадки не визнаються пов’язаними з виробництвом.

22. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

23. Які документи заповнюються при розслідування нещасного випадку, в якій кількості, кому видаються та термін їх зберігання.

24. Функції системи управління охороною праці на виробництві.

25. Основні завдання управління охороною праці

26. Планування робіт з охорони праці на підприємстві.

27. Основні форми контролю за станом охорони праці на підприємстві.

28. Облік , аналіз та оцінка показників охорони праці.

29. Структура економічного ефекту від впровадження системи управління охороною праці (СУОП).

 1. Взаємодія «людина- машина « у виробничому середовищі. Основи ергономіки.
 2. Основні критерії ергономіки.
 3. Оформлення наряду-допуску на проведення робіт підвищеної небезпеки на будівельному майданчику.
 4. Класифікація і склад заходів з охорони праці, що враховуються при розробці проектів.
 5. Вимоги до планування території підприємства.
 6. Охорона праці в проекті проведення будівельних робіт.
 7. Вимоги до влаштування доріг .
 8. Небезпечні зони на будівельному майданчику.
 9. Санітарно- побутове обслуговування робітників.
 10. Влаштування санітарно-захисних зон підприємства.

40. Види природної вентиляції.

41. Штучна вентиляція.

42. Організація повітрообміну при загальнообмінній вентиляції.

43. Припливна вентиляція.

44. Витяжна та припливно –витяжна вентиляція.

45. Види місцевої вентиляції.

46. Основні вимоги до систем вентиляції.

 1. Вимоги до організації робочого місця архітектора при використанні комп‘ютерної техніки.
 2. Вимоги до мікроклімату приміщення при використанні комп‘ютерної техніки.
 3. Вимоги до освітлення в приміщенні при використанні комп‘ютерної техніки.
 4. Шкідливі і небезпечні фактори, які виникають на робочому місці архітектора при використанні комп‘ютерної техніки.
 5. Фізіологічні порушення, які виникають у користувачів комп’ютерної техніки.
 6. Дія електричного струму на організм людини.

53. Види електричних травм: місцеві, загальні.54. Крокова напруга. (схема)

55. Захисне заземлення. (схема)

56. Занулення. (схема)

57. Захисне вимкнення.

 1. Фактори, які впливають на наслідки ураження людини електричним струмом.
 2. Класифікація приміщень за небезпекою ураження електрострумом.
 3. Первинні засоби гасіння пожежі.
 4. Вимоги до шляхів евакуації у виробничих будинках.
 5. Протипожежне водопостачання (внутрішнє і зовнішнє).
 6. Системи автоматичного пожежогасіння.
 7. Протипожежні перешкоди.
 8. Системи пожежної сигналізації.
 9. Види вогнегасників, їх маркування та призначення.
 10. Категорії приміщень щодо вибухо- пожежонебезпеки згідно НАПБ.Б.03.002-2007.
 11. Способи та засоби гасіння пожежі.
 12. Види пожежної сигналізації та принцип дії. (Види сповіщувачів.)
 13. Класи пожежі..
 14. Види горіння.

 

 
Date: 2015-12-12; view: 41; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию