Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Км и более

Вопрос 2

п.2. При якій різниці між відмітками кінцевих пунктів у вертикальних і похилих виробках на діючих шахтах і таких, що будуються, перевезення працівників гірничими виробками має здійснюватися пасажирськими засобами, призначеними для цього?

Если разница между отметками конечных пунктов выработки превышает 25м

Вопрос 3

п.2. Де повинна розташовуватись пасажирська вагонетка для перевезення працівників, які супроводжують состави поїздів з матеріалами і обладнанням?

за локомотивом в голове состава

Вопрос 4

п.2. Яка максимально допустима швидкість перевезення працівників, які супроводжують состави поїздів з матеріалами і обладнанням?

12 км/час

Вопрос 5

п.4. Швидкість руху під час перевезення працівників в пасажирських вагонетках (поїздах) горизонтальними виробками не повинна перевищувати…

20км/час

Вопрос 6

п.5. В яких випадках пасажирські поїзди (вагонетки) для перевезення працівників похилими виробками мають бути забезпечені автоматичними пристосуваннями (парашутами), що повільно зупиняють поїзд (вагонетку)?

в случае превышения установленной скорости на 25%, обрыва каната, прицепного устройства или сцепки

Вопрос 7

п.5. З якою періодичністю повинні здійснюватись випробування парашутів вагонеток, призначених для перевезення працівників похилими виробками?

не менее одного раза в 6 месяцев

Вопрос 8

п.6. Після скількох років експлуатації пасажирські вагонетки та їх парашутні пристрої підлягають обстеженню експертною організацією, що має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду України для визначення можливості їх подальшої експлуатації?

После 5 лет эксплуатации

Вопрос 9

п.6. На який строк може бути продовжено (спеціальною комісією під керівництвом головного механіка шахти, на підставі позитивного висновку експертної організації) термін служби пасажирської вагонетки (при виконанні умов, викладених у цих Правилах)?

до 2 лет

Вопрос 10

п.8. Де повинні встановлюватись світлові сигнальні пристрої на поїздах (вагонетках), що служать для перевезення працівників похилими виробками?на первой вагонетке по направлению движения поезда

 

Вопрос 11

п.9. Яким чином повинні бути сполучені між собою пасажирські вагонетки для перевезення людей похилими виробками?

двойными сцепками в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя.

Вопрос 12

п.12. Хто здійснює запис в шляховому листі машиніста локомотива про можливість перевезення працівників?

Запись … осуществляется должностным лицом (горным мастером, сменным руководителем работ)

Вопрос 13

п.13. Скільки вагонеток для перевезення інструменту горизонтальними виробками дозволяється причіплювати в кінці людських поїздів?

Не более двух

Вопрос 14

п.13. Чи допускається проїзд на локомотиві посадовим особам?

Допускается по согласованию машиниста электровоза … при наличии второй кабины (сидения)

Вопрос 15

п.16. Хто повинен оглядати кожної зміни перед початком перевезення працівників кліті і вагонетки, що служать для спускання та підіймання працівників похилими виробками, а також парашутні, причіпні пристрої і запанцирування каната?

дежурный электрослесарь и горняк (кондуктор).

Вопрос 16

п.16. З якою періодичністю механік підйому або інша відповідальна особа повинні проводити огляд кліті і вагонетки, що служать для спускання та підіймання працівників похилими виробками, парашутні, причіпні пристрої, запанцирування каната і перевірку спрацьовування парашутних пристроїв включенням ручного приводу?

ежесуточно

Вопрос 17

п.16. З якою періодичністю головний механік або посадова особа, призначена для цієї мети, повинні проводити огляд кліті і вагонетки, що служать для спускання та підіймання працівників похилими виробками, парашутні, причіпні пристрої, запанцирування каната і перевірку спрацьовування парашутних пристроїв включенням ручного приводу?

один раз в месяц

Вопрос 18

п.16. З якою періодичністю механік дільниці шахтного транспорту повинен оглядати пасажирські вагонетки для перевезення працівників горизонтальними виробками?

еженедельно

Вопрос 19

п.17. З якою періодичністю повинні оглядатися працівником, призначеним наказом директора шахти (уповноваженої особи), кріплення та колії у похилих виробках, обладнаних людськими і вантажно-людськими підйомними установками?

Ежесуточно, а перед спуском (подъемом) смены рабочих пчстые вагонетки (клети) должны один раз пропускаться по выработке в ​​оба конца

Вопрос 20

п.18. На скільки допускається вигин назовні стінки кузова вантажної вагонетки?

на 50мм

Вопрос 21

п.19. Чи дозволяється під час перевезення вантажів причіплювання безпосередньо до локомотива платформ або вагонеток з довгомірними матеріалами, а також платформ і вагонеток, навантажених лісом або обладнанням?

разрешается, только с использованием ограждающей грузовой вагонетки

 

Вопрос 22

п.19. Чи дозволяється під час перевезення вантажів ручне зчіплювання та розчіплювання вагонеток?Разрешается, при остановленном поезде с применением при этом специальных устройств для сцепки и расцепки крюковых сцепок

Вопрос 23

п.19. На якій відстані від перекидачів, вентиляційних дверей або інших перешкод дозволяється зчіплювання і розчіплювання вагонеток під час перевезення вантажів?

не ближе 5м

Вопрос 24

п.19. На якій відстані від рамної рейки стрілочного переводу на роз'їздах дозволяється залишати вагони, состави поїзда або локомотиви під час перевезення вантажів?

не ближе 4м

Вопрос 25

п.20. Якої мінімальної довжини повинна бути жорстка зчіпка, що застосовується для зчеплення вагонеток або платформ у разі доставки довгомірних матеріалів і обладнання?

не менее 300мм

Вопрос 26

п.21. Що з нижченаведеного повинно застосовуватися на стаціонарних навантажувальних пунктах і біля перекидачів у гірничих виробках вугільних шахт?

толкатели

Вопрос 27

п.22. В яких похилих виробках при відкатці кінцевими канатами допускається застосовувати бар’єри з ручним керуванням?

В выработках длиной до 30 м, предназначенных для транспортировки вспомогательных материалов и оборудования

Вопрос 28

п.22. На якій відстані від приймального майданчика та один від одного необхідно встановлювати уловлювачі у випадку відкатки в похилих виробках нескінченним канатом на коліях вантажної і порожнякової віток?

на расстоянии 5м от приемной площадки, а второй - на расстоянии 5м от первого.

Вопрос 29

п.23. Де повинні знаходитись домкрати, самостави або інші засоби, призначені для поставлення вагонеток на рейки, а також гальмові башмаки і пристрої для зчіплювання і розчіплювання вагонеток?

На каждом локомотиве, а также в околоствольном дворе и на приемно-отправочных площадках наклонных выработок

Вопрос 30

п.26. На яку відстань допускається ручна підкатка вагонетки?

не более 50м

Вопрос 31

п.26. Якою повинна бути відстань між вагонетками, що пересуваються ручною підкаткою?

не менее 10м

Вопрос 32

п.27. У виробках з яким кутом нахилу, у разі відкатки вагонеток (платформ) нескінченними канатами, повинні додатково застосовуватися контрланцюги (контрканати)?

В выработках с углом наклона более 18°

Вопрос 33

п.28. В якому випадку дозволяється спускання і підіймання працівників вертикальними виробками в баддях?

при проходке, углубке, сбойке вертикальных выработок и их армировании, если это предусмотрено проектом.

Вопрос 34

п.29. В якому напрямку повинні відчинятись двері клітей, що служать для спускання і підіймання працівників вертикальними виробками?

во внутрь клети.

Вопрос 35

п.29. З якого боку повинні розташовуватись засуви для закривання дверей клітей, що служать для спускання і підіймання працівників вертикальними виробками?

снаружи в верхней и нижней частях двери.

Вопрос 36

п.29. Якою повинна бути висота верхньої кромки дверей або інших огорож над рівнем підлоги кліті, що служить для спускання і підіймання працівників вертикальними виробками?

не менее 1,2м

Вопрос 37

п.29. Якою повинна бути висота нижньої кромки дверей або інших огорож над рівнем підлоги кліті, що служить для спускання і підіймання працівників вертикальними виробками?

не более 150 мм

Вопрос 38

п.29. Яка кількість працівників, у розрахунку на 1 кв.м корисної площі підлоги кліті, може одночасно перебувати на кожному поверсі кліті у вертикальних виробках?

5 человек на 1 м2 полезной площади пола клети

Вопрос 39

п.29. Яка кількість працівників, у розрахунку на 1 кв.м днища, може одночасно перебувати в прохідницьких баддях у вертикальних виробках?

4 человека на 1 м2 днища.

Вопрос 40

п.30. Відсутність парашутів у клітях вертикальних виробок допускається на…

- клетях и противовесах многоканатных подъемных установок с числом канатов четыре и более;

- клетях и противовесах двух-и трехканатных подъемных установок при условии выбора и браковки подъемных канатов

- в клетях и противовесах аварийно-ремонтных подъемных установок;

- клетях и противовесах подъемных установок вспомогательных стволов, не предназначенных для постоянного спуска и подъема работников;

Вопрос 41

п.30. Уповільнення при гальмуванні порожніх клітей у вертикальних виробках парашутами не повинне перевищувати…

50 м/с2

Вопрос 42

п.30. Яким повинно бути уповільнення при гальмуванні клітей у вертикальних виробках з максимальною кількістю працівників?

не меньше 6 м/с2

Вопрос 43

п.30. З якою періодичністю повинне проводитися випробування парашутів?

перед введением их в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 6 месяцев …, а также при разборке его механизма при ремонте, замене и проведении инструментального контроля.

Вопрос 44

п.30. Кліті для спускання та підіймання працівників і противаги людських і вантажно-людських підйомних установок повинні бути обладнані приладами (парашутами) для плавного гальмування і зупинки їх у разі обриву підйомних канатів. З якою періодичністю з дня навішування слід замінювати парашути із захватом за гальмові канати?

не реже чем через 5 лет со дня навешивания

 

Вопрос 45

п.30. На який понаднормативний термін, визначений заводом-виробником, дозволяється продовження експлуатації підіймальних посудин (клітей, скіпів, рятувальних сходів, бадей) і противаг шахтного підйому після кожного експертного обстеження?

не более 3-х лет

Вопрос 46

п.30. Скільки разів дозволяється проводити експертне обстеження підіймальних посудин і противаг шахтного підйому після досягнення нормативного терміну експлуатації, встановленого заводом-виробником?

Количество обследований не ограничивается. Решение о дальнейшей эксплуатации оборудования принимает работодатель

Вопрос 47

п.31. На якій відстані від вибою допускається рух баддей без напрямних рамок під час спускання та підіймання працівників?

не более 20 м от забоя.

Вопрос 48

п.31. На якій відстані від вибою допускається рух баддей без напрямних рамок під час спускання та підіймання працівників при використанні на проходженні вертикальних виробок прохідницьких агрегатів (навантажувальних машин, грейферів)?

до 40 м

Вопрос 49

п.31. Якою повинна бути швидкість руху стволом бадді без напрямних рамок під час виконання аварійних і ремонтних робіт?

не должна превышать 0,3 м/с

Вопрос 50

п.31. Якими повинні бути зазори між кромкою бадді і виступними металоконструкціями елементів ствола при спусканні і підійманні працівників в баддях без напрямних рамок під час виконання аварійних і ремонтних робіт?

не менее 400 мм

Вопрос 51

п.31. Під час спускання і підіймання вантажів баддя повинна недовантажуватися до верхнього краю борту на…

на 100 мм до верхнего края борта.

Вопрос 52

п.31. На якій висоті від вибою ствола під час спускання бадді машиніст підйому повинен зупинити її до отримання додаткового сигналу?


Date: 2016-02-19; view: 151; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию