Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1.9 Витрати виробництва і собівартість продукції

Суть витрат і собівартості продукції. Рівень і структура собівартості основних видів продукції. Види собівартості. Класифікація затрат виробництва. Методи розподілу витрат та методика обчислення собівартості різних видів продукції, робіт і послуг.

 


Основні фактори, що визначають собівартість продукції рослинництва і тваринництва. Значення, резерви і шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Література. Л-4 с. 121-126, 142-148; Л-20 с. 187-205; Л-24 с. 177-195.

Методичні рекомендації

Собівартість – це грошовий вираз поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Її обчислюють як відношення витрат підприємства до обсягу виробленої продукції.

Є такі види собівартості: виробнича, галузева, індивідуальна, повна, нормативна, провізорна. Прочитайте, в чому суть цих видів собівартості. Врахуйте, що собівартість складається із витрат, склад яких різноманітний і не всі витрати включаються у собівартість продукції сільського господарства. Вивчіть склад витрат у рослинництві та тваринництві. Зверніть увагу на необхідність постійного зниження собівартості продукції.

 

Практичне завдання 7

Визначення і оцінка динаміки і структури собівартості

Найважливіших видів продукції конкретних господарств зони

1. Визначити собівартість 1 ц коренів цукрових буряків та 1 ц гички, якщо: посівна площа цукрових буряків 550 га, валовий збір коренів 156200 ц, валовий збір гички 85000 ц. Затрати на вирощування склали 1602500 грн., в т.ч. на гичку 205000 грн.

2. Визначити собівартість 1 ц приросту ВРХ, якщо витрати на вирощування та відгодівлю ВРХ склали 3152007 грн. Одержано 3860 ц привісу та 12050 т гною. Нормативно-розрахункова собівартість 1 т гною 75 грн.

 

Питання для самоперевірки

1. Що показує собівартість продукції?

2. Як класифікують витрати виробництва?

3. Назвіть статті витрат продукції рослинництва, тваринництва?

4. Які Ви знаєте методи розподілу витрат при обчисленні собівартості продукції рослинництва, тваринництва?

5. Назвіть шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

 

 


Date: 2016-02-19; view: 162; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию