Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 2. 1. Створити програмний проект «Конвертор двійкових чисел у десяткові»

1. Створити програмний проект «Конвертор двійкових чисел у десяткові». В інтерфейсі використовувати компоненти-кнопки Button, BitBtn. Забезпечити керування виглядом інтерфейсу залежно від наявності двійкового числа. Вигляд вікна повинен бути таким, як зображено на рис.2.

Рис.2. Вигляд вікна проекту «Конвертор двійкових чисел у десяткові»

2. В звіті навести програмний код розв’язання задачі відповідного варіанту з детальними коментарями та зображення вікна проекту з результатами його роботи.

Хід виконання роботи:

1. Створити новий проект. На формі розташувати такі компоненти:

– В першому ряду ліва і права кнопки BitBtn (властивості name: Number2, Number10), без початкових надписів, центральна кнопка Button з надписом “=>” (властивість name: Convert);

– В другому ряду – чотири кнопки Button (властивості name: Digit0, Digit1, DelLast, Clear) з надписами “0”, “1”, “<=”, “C”.

2. Створити реалізацію події натискання кнопки Clear: відображати лише кнопки Number1, Digit0, Digit1, всі інші кнопки зробити невидимими.

3. Для події OnActivate форми призначити подію натискання кнопки Clear.

4. Для кнопок Digit0, Digit1 створити спільну подію їх натискання:

- В надпис кнопки Number2 дописати надпис натиснутої кнопки

Number2.Caption := Number2.Caption + (Sender as TButton).Caption;

- Всі кнопки зробити видимими.

5. Створити реалізацію події натискання кнопки DelLast:

- записати заголовок кнопки Number2 в змінну x2 рядкового типу;

- в змінній n цілого типу зберегти кількість символів у рядку x2;

- видалити останній символ з рядку x2;

- записати нове значення змінної x2 в заголовок кнопки Number2;

- якщо після видалення в змінній x2 не залишиться жодного символу – викликати обробник події натискання кнопки Clear: Clear.OnClick(Self);

6. Створити реалізацію події натискання кнопки Convert:

- записати заголовок кнопки Number2 в змінну x2 рядкового типу;

- в змінній n цілого типу зберегти кількість символів у рядку x2;- в циклі, від останнього до першого символу рядку x2, перетворювати кожний символ у ціле число, множити його на відповідний степінь основи (2) та накопичувати суму в змінній цілого типу);

- записати результат у заголовок кнопки Number10, перетворивши ціле число в рядок:

7. Виконати тестування роботи проекту та відобразити їх у звіті.

 

Контрольні запитання

1. Які спільні властивості мають компоненти-кнопки?

2. Яким чином можна забезпечити швидкий доступ до кнопок?

3. Які властивості кнопок BitBtn забезпечують відображення на них картинок?

4. Які властивості визначають розташування надписів та картинок на кнопках BitBtn?

5. Які властивості кнопок SpeedButton забезпечують можливість їх натиснутого стану?

6. Яка властивість кнопок SpeedButton забезпечує їх об’єднання в групи?

7. Яка подія є основною для компонентів-кнопок?

 


Date: 2015-12-12; view: 97; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию