Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВАРІАНТ 1

 

1.Теоретичне питання.

Сутність аудита, історичні аспекти і сучасний стан його розвитку і становленні в Україні і його перспективи.

2.Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючи нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

4.Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5.Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з покупцями і замовниками за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків з покупцями і замовниками

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудита. Об'єкти аудиторської діяльності. Відмінності аудита від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3. Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці та які її умови:

- державне підприємство;

- закрите акціонерне товариство;

- відкрите акціонерне товариство;

- товариство з обмеженою відповідальністю;

- приватне підприємство;

- комерційний банк;

- інвестиційний фонд;

- спільне підприємство;- страхова компанія.

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з основними засобами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з основними засобами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 3

1 . Теоретичне питання.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ’ЄКТИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторських послуг, обов’язково відобразити такі реквізити:

назва роботи, яка виконується;

строки виконання;

виконавець;

вихідні дані, потрібні для перевірки;

форма результату;

кому надається результат.

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з власним капіталом. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з власним капіталом

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з підзвітними особами за встановленою формою.

 

Програма аудиту розрахунків з підзвітними особами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні . Суспільні аудиторські організації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення аудита. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена протягом 15 днів.1. Назвіть, при яких обставинах термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою, обов’язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про клієнта, направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Нормативно-правова база Примітки
         

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з доходами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з доходами

 

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з запасами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з запасами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 5

1. Теоретичне питання.

Програма аудиторської перевірки. Нормативи аудита. Процес аудита. Взаємозв’язок цих понять.

2. Означення: СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на Ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:

основних засобів;

ТМЦ;

грошових коштів;

статутного фонду;

собівартості;

заборгованості.

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю виробничих витрат. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю виробничих витрат

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з основними засобами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з основними засобами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 6

1.Теоретичне питання.

Планування, стадії і процедури аудита.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3. Практичне завдання.

При перевірці правильного списання дебіторської заборгованості аудитор установив, що в грудні місяці року, що перевіряється, відповідно до розпорядження головбуха, списана дебіторська заборгованість термін позову якої пройшов, у сумі 5600 грн., за рахунок зменшення кредиторської заборгованості.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку варто зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю собівартості готової продукції. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю собівартості готової продукції

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з нематеріальними активами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з нематеріальними активами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 7

1. Теоретичне питання.

Міжнародні стандарти аудита. Їх зміст і застосування. Основні принципи.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

3. Практичне завдання.

У процесі аудита встановлено, що перед складанням бухгалтерської звітності за рік, а також протягом усього року жодного разу не проводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів і розрахунків з покупцями.

Необхідно :

1. Визначити які нормативні документи порушені.

2. Указати, хто в першу чергу відповідальний за подібні порушення (з перерахуванням їхніх посадових зобов'язань).

3. Указати порядок дій аудитора і його пропозиції.

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю касових операцій. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю касових операцій

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту власного капіталу за встановленою формою.

Програма аудиту власного капіталу

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 8

1. Теоретичне питання.

Аудиторський ризик (сутність, поняття, порядок визначення).

2. Означення: СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

- неправильного оформлення касових документів;

- порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

- порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

Ліміт каси - 250 грн. .

02.04.2004 касир представила аудиторові, у присутності головбуха, готівка купюрами і поштові конверти і марки.

Прибутковий касовий ордер №205 від 2.03.04 - 785 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №206 від 3.03.04 -972 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №207 від 3.03.04 - 5 грн. (повернення підзвітної суми від 20.02.04).

Прибутковий касовий ордер №208 від 9.03.04 - 25 грн. (повернення невикористаних підзвітних невикористаних сум на відрядження з 1.03. по 4.03).

Гроші надійшли в касу по чеку №268730 на заробітну плату у сумі 2300грн. - 20.03.04.

Прибутковий касовий ордер №208 від 24.03.04, гроші надійшли в касу з роздрібної торгівлі в сумі 250 грн.

Прибутковий касовий ордер №209 від 28.03.04, гроші надійшли в касу по чеку №268732 на господарські витрати в сумі 100 грн.

Видатковий ордер №221 від 2.03.04 , гроші здані в Ощадбанк у сумі 780 грн.

Видатковий касовий ордер №222 від 3.03.04., гроші здані в Ощадбанк у сумі 900 грн.

Видатковий касовий ордер №223 від 20.03.04 , видана заробітна плата у сумі 2310 грн.

Видатковий касовий ордер №224 від 24.03.04., здані гроші в Ощадбанк у сумі 250 грн.

Видатковий касовий ордер №225 від 28.03.04 на суму 100 грн. і видатковий касовий ордер № 226 від 30.03.04 на суму 15 грн. - видані гроші на господарські витрати.

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту доходів за встановленою формою.

Програма аудиту доходів

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 9

1.Теоретичне питання.

Аудиторські документи. Аудиторський висновок і вимоги до його викладу.

2. Означення: НОРМАТИВИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

- неправильного оформлення касових документів;

- порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

- порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

1.Прибуткові ордера:

- прибутковий касовий ордер №229 від 2.02.04 - отримані гроші по чеку № 235480 для виплати заробітної плати на суму 3587грн;

- ПКО № 230 від 5.02.04 - отримані гроші по чеку № 235481 для виплати матеріальної допомоги на суму 1200грн;

- ПКО № 231 від 12.02.04 на суму 202 грн. - виторг від реалізації.

2.Списані на підставі розрахункових відомостей і видаткових касових ордерів суми для виплати заробітної плати:

- 2.02.04 – 1276 грн. 50 коп.

- 3.02.04-1200 грн.

- 3.02.04 –253 грн. 50 коп.

- 4.02.04 –400 грн.

- 5.02.04-1557 грн.

3.Здані в банк невитрачені суми призначені на видачу заробітної плати у сумі 100 грн. - 12.02.04

4.Касиром представлені 2 розписки на видачу з каси Іванову 4.02.04- 25 грн. і Сидорову 6.02.04 - 45 грн. (Розпорядчі підписи директора і головбуха на видачу грошей на розписках відсутні).

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю кредиторської заборгованості. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю кредиторської заборгованості

 

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту фінансових результатів за встановленою формою.

Програма аудиту фінансових результатів

 

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 10

1.Теоретичне питання.

Методи визначення розміру аудиторського ризику.

2.Означення: ПРЕДМЕТ АУДИТУ

3.Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

- неправильного оформлення касових документів;

- порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

- порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

- залишок готівки в касі на 30.01.04 - 450 грн. ( ліміт каси 300 грн.);

- дані фактичного перерахунку грошей - 670 грн.

По документах аудитор установив:

1. Відповідно до відомості на виплату заробітної плати за другу половину грудня 2003 року по видатковому ордеру №22 ( дата відсутня) головбух невірно списала за рахунок нереальної кредиторської заборгованості суму 1350 грн.

2. По видатковому касовому ордеру №23 від 4.01.04 списані 50 грн. (фактично - 500 грн.) Іванову, що працював, але грошей не одержував. Касир пояснила, що підпис підроблений нею і гроші віддані директорові.

3. По ПКО № 24 від 07.01.04 оприбутковано 490 грн. виторгу від клієнта за проживання у відділенні (фактично прикладені документи на 90 грн.)

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахункових операцій. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахункових операцій

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків за податками за встановленою формою.

 

Програма аудиту розрахунків за податками

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 11

 

1. Теоретичне питання.

Поняття про аудиторські докази і вимоги до них.

2. Означення: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

- неправильного оформлення касових документів;

- порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

- порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

1. По ВКО № 321 від 29.06.04 виплачене Кравчук П.С. - 1500 грн. за ремонтні роботи. У представленому рахунку зазначені: № паспорта, дата і характер виконаної роботи на суму 1500 грн. і підпис пред'явника рахунка.

2. Розпорядження про виплату грошей підписано директором фірми.

3. По ПКО №420 від 25.07.04 отримані підзвітні невитрачені суми на відрядження (термін відрядження з 18.07.04 по 21.07.04) - 27 грн.

4. По ВКО № 322 від 30.07.04 на суму 24 грн. видані Петрову С., і на господарські потреби( гроші по чеку на господарські потреби в касу не надходили).

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю виробничої собівартості. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю виробничої собівартості

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з оплати праці за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків з оплати праці

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 12

1. Теоретичне питання.

Аудиторський звіт, склад і структура.

2.Означення: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Вихідні дані:

Станом на 01.01.2004 р. на підприємстві обліковано 914 пилок по 1,48 грн. за 1 шт. на суму 1353 грн. У січні у матеріальних звітах ціна підвищена до 54 грн. за 1 шт. без відповідного відображення подорожчання на рахунках бух­галтерського обліку. Пояснювальні документи відсутні.

У товарно-транспортній накладній № 070359 було зафік­совано відпуск 50 пилок за новою ціною на суму 2700 грн., вартість транспортно-заготівельних витрат — 540 грн., ПДВ — 648 грн. Реалізація в обліку була відображена так:

Д-т 377 — К-т 205 — 3240 грн.;

Д-т 377 — К-т 643 — 648 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків за соціальним страхуванням за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків за соціальним страхуванням

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання

ВАРІАНТ 13

1.Теоретичне питання.

Аудиторський висновок, його види, вимоги до його викладу.

2.Означення: АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. підприємством за готівку було продано 170 шпал за ціною 1 грн. за 1 шт. В обліку операція відобра­жена такими записами, грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 170 грн.;

Д-т 301 — К-т 377 — 170грн.;

Д-т 301 — К-т 643 — 34 грн.

У матеріальному звіті на початок місяця обліковувалося 628 шпал на суму 1042,48 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з товарами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з товарами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків за бартерними операціями за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків за бартерними операціями

 

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 14

1. Теоретичне питання.

Джерела і метод одержання аудиторських доказів.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. на підприємстві з наказу керівника річну винагороду за результати роботи підприємства було виплачено у натуральній формі. Видано 10 000 кг цукру, облікова ціна якого за даними матеріальних звітів становить 0,78 грн., що відображено такими записами:

Д-т 441 — К-т 661 — 9035,54 грн. — нарахування винагороди;

Д-т 661 — К-т 205 — 9035,54 грн. — видача винагороди.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту витрат на виробництво продукції за встановленою формою.

Програма аудиту витрат на виробництво продукції

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

 

ВАРІАНТ 15

1.Теоретичне питання.

Аудит основних засобів і інших оборотних активів.

2.Означення: РЕВІЗОР

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На заводі з виробництва металоконструкцій приватне підприємство виконало будівельно-монтажні роботи. Акт приймання-здачі робіт був підписаний у квітні 2004 р. У ра­хунок оплати робіт заводом було відвантажено готову про­дукцію у січні 2004 р. За І квартал 2004 р. приватним підприєм­ством до складу валових витрат віднесена сума отриманої за бартерним договором готової продукції, а в II кварталі 2004 р. до валових доходів була віднесена вартість викона­них будівельно-монтажних робіт.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій на розрахунковому рахунку. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій на розрахунковому рахунку

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту кредитних операцій за встановленою формою.

Програма аудиту кредитних операцій

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 16

1.Теоретичне питання.

Аудит матеріальних запасів і витрат.

2.Означення: ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Торгівельне підприємство уклало договір з іншою фірмою про поставку товару на умовах товарного кредиту. За надан­ня кредиту фірма сплачує підприємству 5% суми кредиту. У договорі передбачено, що погашення заборгованості здійснюється щомісяця (протягом 3 місяців) із одночасною сплатою відповідної суми відсотків. Сума за договором ста­новить 12 000 грн.

Операції, здійснені у першому місяці, фірмою обліковані так, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 10 000;

Д-т 641 — К-т 631 — 2000;

Д-т 631 — К-т 311 — 4000 грн. — оплачена частина това­ру за умовами договору;

Д-т 631 — К-т 311 — 120 грн. — сплачено відсоток за користування товарним кредитом;

Д-т 92 — К-т 311 — 120 грн.

У цьому ж місяці до валових витрат була включена лише сума одержаного товару — 10 000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю кредитних операцій. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю кредитних операцій

 

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту забезпечень майбутніх витрат і платежів за встановленою формою.

Програма аудиту забезпечень майбутніх витрат і платежів

 

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 17

1. Теоретичне питання.

Аудит коштів, розрахунків і інших активів.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство у II кварталі 2004 р. перерахувало дитячо­му садку 750 грн. До складу валових витрат звітного кварта­лу підприємством була віднесена сума на 750 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту цільового фінансування за встановленою формою.

Програма аудиту цільового фінансування

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

 

ВАРІАНТ 18

 

1.Теоретичне питання.

Аудит довгострокових пасивів, розрахунків і інших пасивів.

 

2.Означення.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Сукупна балансова вартість основних фондів станом на 01.01.2004 р. становить 25 000 грн. У І кварталі підприєм­ству були надані послуги з ремонту автомобілів на загальну суму 3600 грн., у тому числі легкових — 1800 грн. У І кварталі 2004 р. цією операцією до валових витрат було віднесено 3000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

 

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків за соціальним страхуванням. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків за соціальним страхуванням

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту фінансових інвестицій за встановленою формою.

 

Програма аудиту фінансових інвестицій

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 19

 

1.Теоретичне питання.

Послідовність аудиторської перевірки звітності, основні її, показники.

2.Означення: ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На автотранспортному підприємстві до складу валових витрат за І квартал 2004 р. було віднесено вартість придба­них запасних частин — 16 386 грн. їх надходження було відображено записом: Д-т 207 — К-т 631. У кінці звітного періоду в результаті коригування залишків запасних частин на складі сума 3811 грн. (залишок запасних частин на поча­ток І кварталу 17 248 грн. мінус залишок запчастин на кінець І кварталу 13 437 грн.) була віднесена до валових витрат.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків за податками і платежами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест системи внутрішнього контролю розрахунків за податками і платежами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з товарами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з товарами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 20

1.Теоретичне питання.

Поняття і види аудиторських послуг, їх відмінність від аудита.

2.Означення: ПРЯМІ АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

В акціонерному товаристві призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб, розпорядча до­кументація про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати, системи преміювання, а також договори та угоди на реалізацію ТМЦ, на виконання робіт і послуг головним бухгалтером не візуються. Керівництво вважає, що підпис головного бухгалтера на таких докумен­тах є необов'язковим, з чим погоджується головний бухгал­тер товариства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю фінансових інвестицій. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест системи внутрішнього контролю фінансових інвестицій

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з різними дебіторами за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків з різними дебіторами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 21

1.Теоретичне питання.

Мета, склад та елементи фінансової звітності

2.Означення: АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Акціонерне товариство списало з балансу на суму 600 грн. матеріали, зіпсовані внаслідок неправильного зберігання. Списання було здійснено бухгалтерією за розпорядженням заступника генерального директора. Матеріально відповідаль­на особа (комірник) пояснила, що дошки зберігалися під відкритим небом через недостатню кількість критих склад­ських приміщень, що й спричинило їх непридатність для ви­робничих цілей. Матеріально відповідальна особа не повідомляла керівництво про неналежні умови зберігання.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з основними засобами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест системи внутрішнього контролю операцій з основними засобами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту розрахунків з різними кредиторами за встановленою формою.

Програма аудиту розрахунків з різними кредиторами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 22

1.Теоретичне питання.

Сертифікація аудиторів.

2.Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На будівельному майданчику будівельно-монтажного управління з підзвіту матеріально відповідальної особи було додатково списано на ремонт виробничих корпусів 3 т це­менту на суму 6000 грн. У зв'язку з виявленою недостачею під час інвентаризації головний бухгалтер пояснив, що поточ­ний ремонт споруд виконується позапланово, матеріали витра­чаються в міру потреби без документального оформлення.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операційних витрат. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест системи внутрішнього контролю операційних витрат

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту доходів за встановленою формою.

Програма аудиту доходів

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 23

1.Теоретичне питання.

Аудит реалізації продукції (робіт, послуг).

2.Означення: ПРИВАТНО-ПРАКТИКУЮЧИЙ АУДИТОР

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

1.На підприємстві матеріали на виробництво продукції списуються за внутрішніми актами, в яких вказуються лише такі реквізити:

1) найменування ТМЦ, номенклатурний номер;

2) кількість списаних ТМЦ.

Визначити який нормативний документ порушений, хто несе відповідальність за допущене порушення?

2. Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів відноситься на загальновиробничі з одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом: Д-т 91 — К-т 372.

Визначити який нормативний документ порушений, до яких наслідків привела зроблена операція, хто несе відповідальність за допущене порушення, які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест системи внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту доходів і витрат майбутніх періодів за встановленою формою.

Програма аудиту доходів і витрат майбутніх періодів

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 24

1.Теоретичне питання.

Суть внутрішнього аудита. Об'єкти і суб'єкти внутрішнього аудита.

2.Означення: ЕКСПРЕС - ОГЛЯД

3. Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство уклало договір з навчальним закладом про навчання свого працівника, оплативши весь період навчання, і, крім того, надало матеріальну допомогу інституту. На за­гальну суму перерахованої оплати та допомоги були нарахо­вані обов'язкові внески до існуючих фондів з віднесенням їх сум на рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю доходів і витрат майбутніх періодів. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест системи внутрішнього контролю доходів і витрат майбутніх періодів

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з основними засобами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з основними засобами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

 

ВАРІАНТ 25

1. Теоретичне питання.

Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами.

2.Означення: ДОБРОВІЛЬНИЙ (ІНІЦІАТИВНИЙ) АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Інвентаризацією виявлено недостачу товару на суму 120 грн., яку було утримано із заробітної плати комірника, відображено в обліку записом: Д-т 661 — К-т 375. Після цього на залишкову суму заробітної плати були здійснені нарахування до обов'язкових фондів.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

 

Тест системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту операцій з нематеріальними активами за встановленою формою.

Програма аудиту операцій з основними засобами

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

 

ВАРІАНТ 26

1.Теоретичне питання.

Оцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерному середовищі.

2.Означення: НЕГАТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство протягом 2004 р. не нараховувало внесків до обов'язкових фондів на суми, нараховані з резерву на оп­лату відпусток та компенсації за невикористані відпустки. За 2004 р. загальна сума нарахованих відпускних становила 37 856,9 грн., а компенсації за невикористані відпустки — 5630,2 грн. У січні 2005 р. на підставі бухгалтерської довід­ки були донараховані певні суми до фондів, а саме до:

Пенсійного фонду — 13 829,48 грн. (Д-т 39 — К-т 651);

Фонду соціального страхування — 1739,48 грн. (Д-т 39 — К-т 652);

Фонду страхування на випадок безробіття — 434,87 грн. (Д-т 39 — К-т 653).

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

4. Практичне завдання.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

 

5. Практичне завдання.

Скласти програму аудиту фінансових результатів за встановленою формою.

Програма аудиту фінансових результатів

Етап перевірки Реєстр та первинні документи Процедура аудиту Строк виконання
       

Date: 2016-02-19; view: 137; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.164 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию