Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт

Крок М. Медико-профілактична справа

При приготуванні стандартного розчину солі для проведення

фотоелектроколориметричного визначення йонів Феруму (ІІІ) лаборант отримав опік

шкіри сульфатною кислотою. Якою речовиною можна нейтралізувати дію кислоти на

шкірі?

A *1% розчин гідрокарбонату натрію

B Етиловий спирт

C Вода

D 1% розчин оцтової кислоти

E 1% розчин кухонної солі

Для визначення аніонів ( аналітичної групи до досліджуваного розчину додали аргентум

нітрат.Утворився жовтий осад, який розчинився у нітратній кислоті. Який аніон був у

розчині?

A *PO43-

B SO32-

C CO32-

D SO42-

E SiO32-

Для санітарно-гігієнічного дослідження продуктів харчування методом Мора

використовують 5% розчин калій хромату K2CrO4. Визначіть масу наважки калій

хромату для приготування 250 г такого розчину.

A *12.5 г

B 1.25 г

C 125 г

D 0.125 г

E 25 г

При визначенні рН стічних вод лаборанту необхідно підготувати електродну систему

іонномеру ЕВ-74 до роботи. Яким розчином необхідно промити електроди?

A *Дистильованою водою

B Розчином сульфатної кислоти

C Розчином соляної кислоти

D Розчином натрій гідроксиду

E Водою

Під час санітарно –гігієнічних досліджень лаборант визначав вміст золи у бороші, для

цього він взяв точно відважену кількість борошна, прожарив його у муфельній печі у

фарфоровому тиглі і, визначивши точну масу золи обчислив відсоток зольності. Який

метод аналізу використав лаборант у дослідженнях?

A *Гравіметричний аналіз

B Осаджувальне титрування

C Метод нейтралізації

D Об(ємний аналіз

E Фотометричний

Під час клінічних досліджень лаборант визначав кислотність молока. Для цоього він у

колбу для титрування вніс 5 см3 молока, та додав 2 каплі фенолфталеїну. У який колір

забарвиться рідина при наявності кислоти?

A *Залишиться безбарвним

B Яскраво-червоний

C Синій

D Фіолетовий

E Оранжевий

Під час санітарно –гігієнічних досліджень лаборант визначав вміст йонів Ферум (III) задопомогою фотоелектокалориметра КФК-2.Вкважіть яку величину можа виміряти за

допогою цього приладу?

A *Інтенсивність поглинання світла

B Отичну густину

C Концентрацію

D Спектр поглинання

E Оптичну густину

Нагрівання легкозаймистих речовин (етер, спирт, бензол, толуол) лаборант повинен

проводити:

A *На приладах закритого типу (водяна баня)

B На електроплитці

C У витяжній шафі

D В спеціальній посудині

E На газовому пальнику

Значно забруднений посуд рекомендується мити хромовою сумішшю, яка складається з:

A *Калій дихромату і концентрованої сульфатної кислоти

B Калій хромату і розбавленої сульфатної кислоти

C Калій дихромату і концентрованої нітратної кислоти

D Калій дихромату і розбавленої сульфатної кислоти

E Калій дихромату, сульфатної та нітратної кислот

Зазначте хімічний посуд, в якому потрібно випарювати досліджуваний розчин для

отримання сухого залишку.

A *Фарфорова чашка

B Термостійка склянка

C Фарфоровий тигель

D Годинникове скло

E Колба

Перша допомога в разі потрапляння на шкіру концентрованої сульфатної кислоти

полягає у:

A *Витирання ураженого місця ватним тампоном, промивання водою і розчином соди

B Промивання ураженого місця водою і розчином соди

C Промивання ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

D Витирання ураженого місця ватним тампоном, промивання водою

E Промиванні ураженого місця водою

У разі виникнення опіків на шкіру рану потрібно швидко обробити:

A *Водним розчином калію перманганату

B Водним розчином пероксиду гідрогену (перекису водню)

C Спиртовим розчином йоду

D Спиртовим розчином бриліантового зеленого

E Фурациліном

Для виконання якісного аналізу досліджуваної речовини напівмікрометодом потрібно,

щоб у пробі була така маса речовини:

A *0,05 г

B 10-4г

C 0,5 г

D 10-3 г

E 0,005 г

Посиніння крохмалю внаслідок взаємодії зразка з розчином йоду є прикладом:

A *Специфічної реакції

B Індивідуальної реакції

C Селективної реакції

D Групової реакції

E Ланцюгові реакції

Виберіть твердження, що характеризує розчин:

A *Гомогенна система, що складається з кількох компонентів та продуктів їх взаємодії

B Гетерогенна система, що складається з кількох компонентів та продуктів їх взаємодії

C Однорідна суміш речовин

D Речовина в рідкому агрегатному стані

E Речовина в твердому агрегатному стані

Розчин з концентрацією розчиненої речовини 0,01 моль/ дм3 називають:

A *Одномолярний

B Мілімолярний

C Дицимолярний

D Сантимолярний

E Молярним

Виберіть мірний посуд, який необхідний для виконання операції титрування:

A *Бюретка

B Мірна колба

C Мірний циліндр

D Воронка

E Мензурка

Під час приготування розчину кислоти хлоридної на руку вилилась концентрованакислота. Які правила першої допомоги необхідно надати?

A *Промити великою кількістю води та 2% розчином гідрокарбонату натрію.

B Промити великою кількістю води та 1% розчином оцтової кислоти.

C Зробити примочку з розчину таніну.

D Зробити примочку з розчину перманганату калію.

E Змазати спиртовим розчином йоду

Для визначення якісного складу води питної до проби води добавити 0,1н. розчин

аргентума нітрату. Випав білий осад, який розчиняється у надлишку водного розчину

аміаку. На наявність яких іонів у воді вказує цей аналітичний ефект?

A *Хлорид-іонів

B Бромід-іонів

C Йодид-іонів

D Сульфат-іонів

E Фосфат-іонів

Молярність розчину, що містить 4г натрій гідроксиду в 1 дм3 розчину становить:

A * 0,1М

B

C

D 0,2М

E 0,01М

Пробу води, яку досліджують, нанесли на універсальний лакмусовий папірець. Папір

забарвлюється у рожевий колір. Значення рН-середовища досліджуваної води дорівнює

A *рН>7,0

B рН<7,0

C рН=7,0

D рН=14,0

E рН=10,0

Для визначення масової долі заліза у мінеральній воді гравіметричним методом у якості

осаджувача використовують водний розчин аміаку. Гравіметричною формою у даному

випадку є:

A *Оксид заліза[ІІІ]

B Гідроксид заліза[ІІІ]

C Амонію хлорид

D Заліза[ІІІ] хлорид

E Амонію нітрат

Для визначення кислотності молока пробу молока відтитрували розчином лугу у

присутності індикатору фенолфталеіну. Який метод титриметричного аналізу було

використано:

A *Алкаліметрію

B Ацидіметрію

C Бромометрію

D Нітритометрію

E Аргентометрію

Кількісне визначення фотометричним методом іонів міді у воді проводять за допомогою

градуіровочного графіка, який будують у координатах:

A *Оптична густина - концентрація

B Оптична густина - температура

C Оптична густина - товщина слою

D Інтенсивність світопоглинання - довжина хвилі

E Оптична густина – довжина хвилі

Значно забруднений лабораторний посуд рекомендується мити хромовою сумішшю. З

яких речовин необхідно приготувати хромову суміш?

A Калій дихромату і концентрованої сульфатної кислоти

B Калій хромату і розбавленої сульфатної кислоти

C Калій дихромату і концентрованої нітратної кислоти

D Калій дихромату і розбавленої сульфатної кислоти

E Калій дихромату, сульфатної та нітратної кислот

Лаборант працював з концентрованою сульфатною кислотою. Кислота потрапила на

руки. Яку першу допомогу необхідно надати в разі потрапляння на шкіру концентрованої

сульфатної кислоти?

A Витирання ураженого місця ватним тампоном, промивання водою і розчином соди

B Промивання ураженого місця водою

C Промивання ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

D Витирання ураженого місця ватним тампоном і промивання водою

E Промивання ураженого місця водою і розчином соди

За відомим значення водневого показника (рН) можна оцінити кислотність будь-якого

розчину. Якщо рН розчину, виміряного на рН-метрів, становив 9,0. Який це розчин?

A Слабколужний

B Нейтральний

C Слабкокислотний

D Лужний

E Нейтральний

Яку масу натрій хлориду необхідно відважити для приготування розчину масою 200 г з

масовою часткою натрій хлориду 10\%?

A 20 г

B 10 г

C 30 г

D 15 г

E 5 г

Гравіметричним аналізом встановлюють склад кристалогідратів і , відповідно,

визначають масову частку кристалізаційної води. Яка масова частка кристалізаційної

води у кристалогідраті BaCl2·2H2О, якщо наважка до висушування складала 1,54 г, а

після висушування – 1,28 г?

A 14,3%

B 28,6%

C 7,2%

D 21,5%

E 20,5%

Метод визначення лужності води заснований на титруванні води розчином хлоридної

кислоти. Який індикатор необхідно додати для встановлення кінця титрування?

A Метилоранж

B Еріохром чорний Т

C Лакмус

D Нейтральний червоний

E Тимолфталеїн

Для оцінки якості питної води на вміст нітритів використовують

фотоелектроколориметричний метод аналізу. Які розчини можна проаналізувати за

допомогою фотоелектроколориметра (ФЕКа)?

A Забарвленні

B Безбарвні

C Колоїдні

D Каламутні

E Насичені

Перша медична допомога в разі потрапляння на шкіру кислоти полягає у :

A *Промиванні ураженого місця водою і розчином соди

B Промиванні ураженого місця водою

C Промиванні ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

D Промиванні ураженого місця розчином калій перманганату

E Витиранні ураженого місця ватним тампоном і промивання спиртовим розчином таніну

Перша медична допомога в разі потрапляння на шкіру кислоти полягає у :

A *Промиванні ураженого місця водою і розчином соди

B Промиванні ураженого місця водою

C Промиванні ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

D Промиванні ураженого місця розчином калій перманганату

E Витиранні ураженого місця ватним тампоном і промивання спиртовим розчином таніну

При роботі з хімічними речовинами Ви розлили на шкіру кислоту. Яку першу допомогу

слід надати потерпілому?

A * Змити великою кількістю проточної води, обробити 2-3% питної соди, при

необхідності накласти пов’язку.

B Промити водою і накласти пов’язку.

C Обробити 2% розчином оцтової кислоти.

D Промити водою, обробити 1% розчином борної кислоти, при необхідності накласти

пов’язку

E Промити водою, обробити спиртом

При проведенні якісного аналізу на суміш катіонів, досліджуваний розчин при взаємодії з

реактивом Неслера дав осад червоно-бурого кольору. Про наявність якого катіону можна

зробити висновок?

A * NH4+

B Na+

C K+

D CH3COO-

E Ag+

Яку масу NaOH необхідно взяти для приготування 0,1 Н розчину об’ємом 500 мл?

A * 2 г

B 4 г

C 40 г

D 20 г

E 0,4 г

Концентрація гідроксид-іонів у розчині [ОН- ] становить 10-9 моль/л. Чому дорівнює рН

даного розчину?

A * рН=5

B рН = 9

C рН=7

D рН=14

E рН= -9

Необхідно взяти наважку солі масою 9,730 г . Який набір стандартних лабораторних

важок необхідно поставити на чашку терезів?

A * 5г +2г +2г +500мг +200мг + 20мг + 10мг

B 7г +1г +1г +500мг +100мг +100мг+20мг +10мг

C 9г +500мг +200мг +20г +10г

D 5г +4г +500мг +200мг +20мг +10мг

E 5г +2г +2г +700мг +30мг

Для контролю за вмістом у консервах натрій хлориду провели дослідження на його вміст

методом осаджувального титрування за методом Мора. Яка хімічна реакція лежить в

основі даного методу?

A * Ag+ + Cl- = AgCl

B Ag+ + Br- = AgBr

C Ag+ + J- = AgJ

D Ag+ + SCN- = AgSCN

E Hg2+ + 2Cl- = HgCl2

В лабораторіях проводять дослідження вмісту феруму у воді та розчинах методом

колориметрії, для чого отримують кольорову сполуку. Який реактив застосовують для

утворення кольорової сполуки трьохвалентного феруму?

A * Калій (амоній) тіоціонат

B Червона кров’яна сіль

C Натрій ацетат

D Жовта кров’яна сіль

E Натрій гідроксид

Селективною реакцією називають

A *Реакцію, яка дає аналітичний ефект у присутності обмеженого числа іонів.

B Реакцію, яка дозволяє визначити необхідні іони в присутності інших іонів без

попереднього їх виділення.

C Реакцію, яка дає аналітичний сигнал.

D Реакцію, яка виявляє необхідні іони незалежно від умов середовища

E Реакцію, яка дозволяє визначити необхідні іони в присутності інших іонів без

попереднього їх виділення.

Вкажіть послідовність дій при потраплянні на шкіру кислот

A *Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім 1% розчином питної соди.

B Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім лугом

C Обпечену ділянку інтенсивно промити водою.

D Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім 1% розчином соляної кислоти.

E Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім 1% розчином сірчаної кислоти.

При попаданні на шкіру лугу необхідно:

A *Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім розчином оцтової кислоти.

B Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім розчином лугу.

C Обпечену ділянку інтенсивно промити водою.

D Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім соляною кислотою.

E Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім розчином лугу.

При попаданні на шкіру сірчаної кислоти необхідно:

A *Обпечену ділянку витерти сухим тампоном, потім промити водою і 1% розчином

питної соди.

B Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім 1% розчином лугу

C Обпечену ділянку інтенсивно промити водою.

D Обпечену ділянку інтенсивно промити водою, а потім 1% розчином соляною кислотою.

E Обпечену ділянку витерти сухим тампоном.

Катіони І аналітичної групи не мають групового реактиву тому, що їх солі:

A *Добре розчиняються у воді.

B Добре розчиняються у кислотах

C Легко утворюють ненасичені розчини.

D Добре розчиняються у лугах.

E Легко розчиняються у розчині аміаку.

Чому виявлення йону амонію реактивом Неслера проводять у лужному середовищі?

A *В кислому середовищі реактив Неслера руйнується з випаданням HgI2

B В кислому середовищі реактив Неслера руйнується з випаданням Hg2I2.

C В кислому середовищі реактив Неслера руйнується з випаданням Hg2O.

D В кислому середовищі реактив Неслера руйнується з випаданням HgО.

E В кислому середовищі реактив Неслера руйнується з випаданням Hg(ОН)2.

Який з реактивів застосовують для відкриття йонів амонію?

A2[HgI4]

B H2SO4

C НСІ

D K2CO3

E NaHC4H4O6.

На чому ґрунтується розділення плюмбум (ІІ) хлориду від інших хлоридів ІІ аналітичної

групи.

A *На різній розчинності у гарячій воді.

B На різній розчинності у соляній кислоті

C На різній розчинності у лугах

D На різній розчинності у розчині аміаку

E На різній розчинності у сірчаній кислоті

Значно забруднений лабораторний посуд рекомендується мити хромовою сумішшю, яка

складається:

A *Калій дихромату і концентрованої сульфатної кислоти

B Калій дихромату і розбавленої сульфатної кислоти

C Калій дихромату і концентрованої нітратної кислоти

D Калій дихромату і розбавленої нітратної кислоти

E Калій дихромату, сульфатної і нітратної кислот

В разі потрапляння на шкіру концентрованої сульфатної кислоти ви проведете:

A *Витирання ураженого місця ватним тампоном, промивання водою і розчином соди

B Витирання ураженого місця ватним тампоном і промивання водою

C Промивання ураженого місця водою і розчином соди

D Промивання ураженого місця водою

E Промивання ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

При добавленні розчину арґентуму нітрату до невідомого розчину спостерігають

випадання жовтого осаду, який легко розчиняється в нітратній кислоті і розчині амоніаку.

Які аніони наявні у досліджуваному розчині:

A *Фосфат-іони

B Йодид-іони

C Бромід-іони

D Оксалат-іони

E Сульфід-іони

Водневий показник розчину нітратної кислоти дорівнює 1,8. Якій молярній концентрації

кислоти це відповідає?

A *0,016 М

B 0,08 М

C 0,05 М

D 0,125 М

E 0,025 М

Визначить загальну твердість води, якщо на титрування 50 см3 води за наявності

індикатора хромоген чорного було витрачено 6,20 см3 розчину трилону Б з

концентрацією 0,054 моль/дм3

A *6,69 ммоль/дм3

B 5,46 ммоль/дм3

C 4,80 ммоль/дм3

D 3,45 ммоль/дм3

E 2,35 ммоль/дм3

Яка величина у рівнянні закону Бугера-Ламберта-Бера залежить від концентрації

досліджуваного розчину?

A *Оптична густина

B Товщина світопоглинального шару

C Молярний коефіцієнт світлопоглинання

D Питоме обертання

E Спектр поглинання

Під час проведення аналізу особливу увагу слід звертати на чистоту лабораторного

посуду, оскільки забруднення пробірки або колби певними хімічними речовинами може

призвести до помилки при встановленні якісного складу досліджуваної проби. Тому

значно забруднений посуд рекомендується мити хромовою сумішшю, яка складається з:

A Калій дихромату і концентрованої сульфатної кислоти

B Калій хромату і розбавленої сульфатної кислоти

C Калій дихромату і концентрованої нітратної кислоти

D Калій дихромату і розбавленої сульфатної кислоти

E Калій дихромату, сульфатної та нітратної кислот

Під час виготовлення розчину із заданою концентрацією лаборант допустив потрапляння

концентрованої сульфатної кислоти на шкіру рук. Надання першої медичної допомоги в

цьому випадку полягає у:

A Промиванні ураженого місця водою і розчином соди

B Промиванні ураженого місця водою

C Промиванні ураженого місця водою і розчином ацетатної кислоти

D Витиранні ураженого місця ватним тампоном і промиванні водою

E Витиранні ураженого місця ватним тампоном, промиванні водою і розчином соди

Залежно від концентрації в організмі Магній може прискорювати або гальмувати процес

передавання імпульсів по нервових волокнах, впливає на дихальні, судинорухові центри і

діє заспокійливо на нервову систему. Який реактив доцільно застосувати, щоб виявити

Йони Мg2+ у крові пацієнта:

A Натрій гідроген фосфат Na2HPO4 за наявності амоній гідроксиду і амоній хлориду

B Магнезіальну суміш, що містить водний розчин амоніаку, амоній хлориду та магній

хлориду

C Червону кров’яну сіль – калій гексаціаноферат (ІІІ)

D Жовту кров’яну сіль – калій гексаціаноферат (ІІ)

E Реактив Неслера – суміш комплексної солі Меркурію K2[HgI4] з калій гідроксидом

В кількісному аналізі використовують розчини з точно відомою концентрацією розчиненої

речовини, яку зазначають на етикетці склянки поряд із назвою речовини. Так розчин з

концентрацією розчиненої речовини 0,01 моль/дм3 називають:

A Сантимолярним

B Молярним

C Мілімолярним

D Децимолярним

E Одномолярним

За відомим значенням рН можна оцінити кислотність будь-якого розчину. Тому рН-метрія

має важливе значення для дослідження біохімічних, ферментативних та фізіологічних

процесів в організмі, наприклад, визначення концентрації хлоридної кислоти в

шлунковому соку. Від концентрації яких йонів залежать дані рН-метра?

A Концентрації йонів Гідрогену

B Концентрації йонів Хлору

C Концентрації йонів Аргентуму

D Концентрації Гідроксид-йонів

E Концентрації чистої води

Розчин вітаміну В12 для ін’єкцій має такий склад: ціанокобаламіну – 30, 100, 200 або

500 мг, розчин натрій хлориду ізотонічного 0,9% - до 1 дм3. який прилад потрібно

використати для спектрофотометричного аналізу лікарської форми – розчину

ціанокобаламіну для ін’єкцій:

A Спектрофотометр, який вимірює оптичну густину розчину

B Рефрактометр, який вимірює граничний кут заломлення

C Фотоелектроколориметр, який вимірює величину оптичного поглинання розчину

D рН-метр, який визначає величину рН середовища

E Хроматограф, який визначає величину часу утримання


Date: 2015-12-12; view: 210; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.056 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию