Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Україно! Доки жити буду, Доти відкриватиму тебе

 

 


 

5. Вивчення нового матеріалу

 

Учитель:

Першим ужив термін «географія» давньогрецький учений Ератосфен («гео» — земля, «графо» — опис) у ІІІ ст. до н. е. Назва відповідала тогочасним умовам, вона описувала природу нашої планети, її гори, рівнини, океани, річки – тобто об‘єкти вивчення географії.

Географія дуже давно описувала природу земної поверхні і населення країн. Мандрівники виявляли нові землі і моря, знадобилося тисячі років для опису земної поверхні і складання карт. Так, географія - це наука, що вивчає поверхню землі як середовища, де розвивалось людство.

Першими географами були мореплавці, мандрівники, воїни, люди, які займалися торгівлею.

Перш за все, моряки повинні були знати про форму узбережжя, мілини або зрадницькі рифи, рух панівних вітрів, (коли немає вітру, коли буря, як вийти з неї і т. д.). І обов'язково - про людей, які живуть на дальніх берегах. Як вони ставляться до незнайомих людей? Які їх звичаї і вірування? Який у них одяг і в яких будинках вони живуть. І для торговців найголовніше, що можна купити або обміняти від зарубіжних жителів. Це означає, що дуже важлива інформація — опис морських і сухопутних шляхів, природи, економіки і громадян різних країн.

Ні одній науці не обходились так дорого знання. У географію йшли відважні люди, які не могли сидіти на місці, любили малювати, ті, хто не знав іншого щастя, ніж відкривати. (Учитель наводить приклад подвигу Магелана на фоні відповідних географічних картин у електронному форматі).

Фернан Магеллан здійснив перше навколосвітнє плавання.

 

 

Раніше географія була описовою наукою. Кожна людина, повертаючись у свої місця, розповідала про те, що бачила.

 


 

Христофор Колумб відкрив Америку

 

 

Пройшовши довгий шлях, географія змінилась. Тепер основне завдання географії — вивчення природи, населення, господарства.

- Діти, тож навіщо нам географія? Цінність інформації в наш час ще більша: сучасний світ став майже "одним." Мережі Інтернету та телефону простягнулися невидимою сіткою, а основним фактором успіху в будь-якій справі – володіння інформацією. Яку інформацію дає нам географія? Що важливо для всіх нас?

По-перше, знання процесів розвитку природи та економіки. Це дає відповіді на багато питань. Як "живе" наша природа? Чому є різні природні умови та діяльність людини в різних країнах і регіонах? Куди відправити товар з нашого міста або області і які привезти до нас? Як зміниться природа навколо нас? Що чекає людину і всю нашу Землю у найближчому і віддаленому майбутньому?

По-друге, практичні питання, що кожна людина вирішує в повсякденному житті. Як доїхати у Кирилівку чи Бердянськ на море? У яку пору року найкраще мандрувати по Індії? З яких країн і чому у нас дома банани, кава, техніка?

По-третє, вибір професії. Військові, пілоти і моряки повинні знати географічні мапи. Землероби – особливості клімату та погоди. Будівельники — особливості поверхні на обраній ділянці.. Робітники туристичного бізнесу - все про різні країни і регіони. Географія допомагає нам бачити образ світу і орієнтуватися в ньому.

Географію поділяють на фізичну, економічну і соціальну. Науки тісно пов’язані між собою. Фізична вивчає природу біля поверхні земної кулі, економічна — закономірності виробництва, господарську діяльність людей.

Географія

 
 


Фізичнаекономічна і соціальна

У 6-8 класах у 8-9 класах

-природу земної -населення

поверхні -господарство

 

(Учитель пояснює терміни: фізична, економічна, соціальна.)

Проводиться робота у зошитах.

Вивчаючи природу, вчені вказують, як краще використовувати природні багатства на благо народу. Людина використовує багатства річок, озер, морів, лісів, видобуває корисні копалини. Але з подальшим розвитком цивілізації людина почала здійснювати на природу такі спустошливі набіги, що остання почала відступати, нерідко залишаючи людям пустирі, заболочені вирубки, безплідні яри.

Питання. Як ви вважаєте, яке завдання перед географами поставило посилення людського впливу на природу? (Демонстрація музичного відеоролика про красу природи та її охорону).

Географи можуть прогнозувати наслідки людської діяльності, для цього вони складають географічні прогнози.

Географія, як і будь-яка наука, має свої методи дослідження.

Робота з підручником та у робочих зошитах по знайомству та вивченню географічних методів.

6. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда:

• Хто ввів термін «географія»? Зробити розшифровку цього терміну.

• Що вивчає наука географія?

• Які проблеми розв’язують сучасні географи?

• Які географічні науки ви можете назвати?

• Яке значення мають географічні знання?

 

Робота з підручником у групах

За змістом підручника визначити об’єкти, які вивчає географія.

 

7. Підсумок уроку. Заключне слово вчителя

Географія — це наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність.

Сучасна географія складається з багатьох наук, які можна об’єднати у два розділи: фізичну географію та соціально-економічну.

Завдання науки географія – описувати, пояснювати, спостерігати і прогнозувати процеси. Для цього існують методи географічних досліджень.

8. Домашнє завдання

*Опрацювати параграф № 1

* прочитати вступне слово на початку підручника

*Підготувати повідомлення про

Марко Поло

Ібн Баттуту

Васко да Гаму

Христофора Колумба

(Учитель проводить бесіду-інструктаж про роботу з підручником)

 


 

Нагорода за гарну роботу -

Date: 2015-04-23; view: 522; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию