Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до контрольної роботи. Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра історії та українознавства

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Для студентів І курсу заочної (дистанційної) форми

навчання усіх спеціальностей)

Кривий Ріг - 2011

Укладачі: Білецька В.С., Дояр Л.В., Кадол О.М., Ленська В.В., Парнак С.М., Стецкевич В.В., Чорнодід Л.В.

 

Відповідальний за випуск: проф. Стецкевич В.В.

До даних методичних вказівок увійшли варіанти контрольних робіт з курсу «Історія української культури», рекомендації щодо їх виконання та списки відповідної літератури. Методичні вказівки розраховані на студентів першого курсу заочної та дистанційної форми навчання усіх спеціальностей.

 

Схвалено Розглянуто

вченою радою на засіданні кафедри

транспортного ф-ту історії та українознавства

Протокол № __ 3 ___ Протокол № 8

від __ 05. 01 2011 р. від __ 17. 01. _ 2011 р.

П Е Р Е Д М О В А

 

Однією із форм самостійної роботи студентів заочної і дистанційної форми навчання є написання контрольної роботи з історії української культури. Її своєчасне виконання та відповідність поставленим вимогам надає студентові право складати залік або іспит (згідно до навчальної програми).

Контрольна робота передбачає самостійне опрацювання студентом однієї із визначених тем навчального курсу.

 

ПОРЯДОК НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

 

- користуючись даним посібником, студент ознайомлюється із темою

контрольної роботи, визначається із змістом та обсягом кожного

питання у запропонованому плані;

 

- опрацьовує літературу та історичні джерела, рекомендовані до теми;

 

- за необхідністю здійснює самостійний пошук відповідної літератури та першоджерел;

 

- складає конспект до кожного пункту плану контрольної роботи,

формулює висновки до питань;

 

- узгоджує складові частини контрольної роботи, формулює

узагальнюючий висновок;

 

- письмово виконує контрольну роботу (орієнтовний обсяг 12-15 аркушів учнівського зошиту);

 

- виконана контрольна робота здається на кафедру історії та

українознавства не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії (адреса

кафедри: вул. Пушкіна, 44, ауд. 3-16);

 

- подана на кафедру контрольна робота оцінюється “зараховано”,

вона виконана відповідно вимогам, і “не зараховано”, якщо

не відповідає їм;

 

- термін перевірки контрольної роботи - два тижні.

 

ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Контрольна робота пишеться тільки з тієї теми, яка закріплена за студентом.

 

2. Робота виконується згідно до запропонованого плану.

 

3. Кожне питання контрольної роботи висвітлюється окремо. Питання повинні бути чітко відокремлені одне від одного. Працюючи над кожним питанням, необхідно звернути увагу на його основні аспекти, не порушуючи послідовності і логічності викладення матеріалу. Слід звернути увагу на терміни, визначення, які зустрічаються в темі, навести їх пояснення.

 

В кінці кожного питання потрібно зробити висновок.

 

4. Крім висновків до кожного питання, студент повинен зробити узагальнюючі висновки до всієї контрольної роботи.

 

5. Завершується контрольна робота списком літератури, яка була використана під час написання завдання. Список літератури складається у алфавітному порядку за таким зразком:

 

1. Давня історія України: Навч. Пос.: У 2-х кн. / Під заг. ред. Толочка П.П. – К., 1994. – Кн.1.

2. Історія української культури: Збірник матеріалів та документів. – К., 2000.

3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. Пос. / Під ред. А. Яртися, В.Мельника. – Львів. – 2005.

 

Date: 2015-04-23; view: 492; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию