Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ. 1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії, конструкцією і технічними даними Ав треба за допомогою відповідних підручників та посібників [1

1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії, конструкцією і технічними даними Ав треба за допомогою відповідних підручників та посібників [1, 2]. Коротка інформація з цих питань є на лабораторному стенді.

2. Перед початком виконання роботи за допомогою даних методичних вказівок треба ретельно ознайомитися зі схемою для дослідження модульного АВ (рисунок 3.1), призначенням приладів та апаратів, які встановлені на лабораторному стенді.

Рисунок 3.1 – Схема для дослідження модульного автоматичного вимикача

Вимикач SA1 підключає джерело змінної напруги до схеми дослідження. Лампочка HL сигналізує про наявність живлення схеми. лабораторним автотрансформатором TV регулюють величину напруги, яка подається на первинну обмотку силового трансформатора струму ТА1, завдяки чому забезпечується можливість отримання та регулювання великих струмів при зниженій напрузі у колі активного полюса досліджуваного автоматичного вимикача Q1. Величина струму контролюється за допомогою амперметра РА, підключеного до вторинної обмотки вимірювального трансформатора струму ТА2. вимикач Q1 є двополюсним, але лише один полюс у даній лабораторній роботі використовується як активний, другий полюс є пасивним, його контакти використовуються як допоміжні для запуску секундоміра РТ.

вимикач Q2 шунтує коло головних контактів вимикача Q1 в процесі установки необхідної величини струму, який потім подається до активного полюса досліджуваного вимикача Q1. Коли встановлюється необхідна величина струму, вимикач Q1 має бути у положенні “відключено”. Для того, щоб величина струму не залежала від опору головних кіл вимикачів Q1 та Q2, у коло вторинної обмотки трансформатора ТА1 введено резистор R, величина опору якого набагато перевищує опір головних кіл вимикачів Q1 та Q2.

Секундомір РТ запускається завдяки другому (пасивному) полюсу автоматичного вимикача Q1 при переведенні АВ з положення “відключено” (О) до положення “включено” (І), а зупиняється при розмиканні контактів пасивного полюсу АВ, коли автоматично спрацьовує активний полюс. Скидання інформації з табло секундоміра здійснюється за допомогою кнопкового вимикача SВ1.Кнопковий вимикач SВ2 забезпечує підключення мілівольтметра РV до активного полюса автоматичного вимикача Q1, що дає можливість розрахувати потужність втрат у цьому полюсі АВ.

Вентилятор, лопаті якого розташовані на валу двигуна М, призначений для охолодження струмопроводу АВ, який нагрівається струмами перевантаження, що перевищують номінальне значення струму вимикача Q1. Комутації робочого кола двигуна здійснюються вимикачем SА2.

2. Визначення залежності часу спрацьовування tc модульного АВ від величини струму І у головному колі виконують у такій послідовності:

1) рукоятку вимикача SA1 встановлюють у верхнє положення – “включено”;

2) рукоятку автоматичного вимикача Q1 встановлюють у нижнє положення – “відключено”;

3) рукоятку допоміжного вимикача Q2 встановлюють у верхнє положення – “включено”;

4) за допомогою автотрансформатора TV встановлюють величину струму І, який контролюється амперметром РА, відповідно до таблиці 3.1;

5) переводять рукоятку вимикача Q2 у нижнє положення – “відключено”;

6) натискають на кнопку SВ1, скидаючи інформацію з табло секундоміра;

7) рукоятку вимикача Q1 переводять у верхнє положення – “включено”, фіксуючи за показанням секундоміра час спрацьовування АВ (в момент спрацьовування вимикача Q1 його рукоятка переходить у нижнє положення)

8) впродовж однієї хвилини охолоджують активний полюс вимикача за допомогою вентилятора та однієї хвилини без вентилятора, комутуючи робоче коло двигуна М, який обертає лопаті вентилятора, вимикачем SА2.

Дії за пунктами 3) – 8) проводять при значеннях струму, вказаних в одному з трьох перших рядків таблиці 3.1 (згідно із заданим викладачем варіантом), записуючи до тієї ж таблиці значення часу спрацьовування вимикача. За даними таблиці 3.1 визначають діапазон, у якому знаходиться струм відсічення Ів, роблять висновок щодо відповідності отриманої залежності характеристиці С модульних автоматичних вимикачів (відносно струму відсічення) згідно із стандартом ІЕС 898.

Таблиця 3.1 – залежність часу спрацьовування модульного АВ від величини струму у головному колі

І, А Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
tc, с                

До звіту включають таблицю залежності часу спрацьовування tc модульного АВ від величини струму І у головному колі, а також діапазон, у якому знаходиться струм відсічення Ів.

За даними таблиці будують графік у координатних осях tc I та роблять висновок щодо відповідності отриманої залежності характеристиці С модульних автоматичних вимикачів (відносно струму відсічення) згідно зі стандартом ІЕС 898.

3. Визначення потужності втрат Р1 у полюсі модульного АВ при номінальному струмі здійснюють у такій послідовності:1) рукоятку вимикача SA1 встановлюють у верхнє положення – “включено”;

2) рукоятку допоміжного вимикача Q2 встановлюють у нижнє положення – “відключено”;

3) рукоятку автоматичного вимикача Q1 встановлюють у верхнє положення – “включено”;

4) за допомогою трансформатора TV встановлюють величину номінального струму Ін автоматичного вимикача, який контролюється амперметром РА;

5) переводять рукоятку вимикача Q1 у нижнє положення – “відключено”;

6) впродовж однієї хвилини охолоджують активний полюс вимикача за допомогою вентилятора, комутуючи робоче коло двигуна М, який обертає лопаті вентилятора, вимикачем SА2.

7) переводять рукоятку вимикача Q1 у верхнє положення – “включено”;

8) впродовж однієї хвилини витримують активний полюс вимикача Q1 під номінальним струмом, у разі потреби регулюючи його автотрансформатором TV;

9) натискаючи на кнопку SВ2 впродовж не менш, ніж п‘яти секунд, фіксують за показанням мілівольтметра РV падіння напруги DU на полюсі АВ.

Дії за пунктами 5) – 9) повторюють п‘ять разів, записуючи значення падіння напруги DU у полюсі модульного АВ до таблиці 3.2. За визначеними даними розраховують середнє значення.

потужність втрат Р1 у полюсі модульного АВ розраховують за формулою:

. (3.1)

Таблиця 3.2 – Визначення падіння напруги та потужності втрат у полюсі
модульного АВ при номінальному струмі

Ін = const = 6,3 А

№ досліду Середнє значення
DU , мВ            
Р1, Вт            

таблицю визначення падіння напруги DU та потужності втрат Р1 у полюсі модульного АВ при номінальному струмі Ін включають до звіту.

За даними таблиці роблять висновок щодо відповідності досліджуваного модульного автоматичного вимикача стандарту ІЕС 898 (відносно потужності втрат).

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4


Date: 2015-05-22; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию