Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрограма заходів охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці

 

Заходи Відповідальна особа Термін виконання Ресурси Облікові документи
Завдання 1.
1.1.
1. 2.
Завдання 2.
2.1
2.2

6.2.3. Заходи, які забезпечують електробезпеку та пожежну безпеку тільки перераховуються без проведення розрахунків. Докладно вони наведені в Правилах охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, Затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 N 65.

6.2.4. Заходи щодо організації робочого місця потрібно навести за такою схемою:

- вимоги до виробничих приміщень (площа та об’єм на одне робоче місце; матеріали, які використовують; кольорове пофарбування);

- вимоги до організації робочих місць (розташування місць в приміщенні, вибір робочого положення та виробничої меблі, вимоги до розмірів столу та стільця, розміщення обладнання з урахуванням особливостей трудової діяльності);

- вимоги до основного та допоміжного обладнання, його раціонального розташування.

Наводиться схема розташування робочих місць у приміщенні з урахуванням розмірів приміщення, кількості робочих місць та вимог нормативних актів (табл. 6.3, 6.4, 6.5).

 

Таблиця 6.3

Основні вимоги до розміщення робочих місць

Найменування параметра Значення
Мінімальна ширина проходів, м: - при однорядному розташуванні ЕОМ; - при дворядному розташуванні ЕОМ   1,2
Відстань від стін, м Не менше
Відстань між робочими місцями, м 1,5
Відстань між бічними поверхнями моніторів, м 1,2
Відстань між тильною поверхнею одного ЕОМ та екраном іншого, м 2,5
Площа приміщення на одного робітника, м2 6,0
Об’єм приміщення на одного робітника, м3 19,5

Примітка. Площа та об’єм приміщення наведені з урахуванням максимальної кількості одночасно працюючих людей у зміну.Таблиця 6.4

Висота стола для роботи з ПЕОМ

Зріст людини у взутті, см Висота над підлогою, мм
Поверхня стола Простір для ніг, не менше
131...145
146...160
161...175
Понад 175
       

Примітки: 1 Оптимальний розмір робочої поверхні 1600 х 900 мм. На поверхні стола має бути спеціальна підставка для документів, відстань до якої від очей дорівнює відстані від очей до клавіатури.

2 Ширина та глибина простору для ніг визначаються конструкцією стола. Розміри простору для ніг за висотою не менше 600 мм, за шириною 500 мм, за глибиною 650 мм.

Таблиця 6.5

Основні розміри стільця

Параметр стільця Зріст людини, см
146...160 161...175 Понад 175
Висота сидіння, мм
Ширина сидіння, мм
Глибина сидіння, мм
Висота нижчого краю спинки, мм
Висота верхнього краю спинки, мм
Кут нахилу сидіння, о 0...4
Кут нахилу спинки, о 95...108

6.2.5. Заходи щодо забезпечення режиму праці та відпочинку.

Охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров'я, а тим більше життя. Умови праці, що відповідають нормативним вимогам, дозволяють якщо не уникнути, то хоча б скоротити захворюваність, пов'язану з виробництвом. Турбота про здоров'я людини - найголовніше завдання держави. Адже саме за сприятливих умов праці людина здатна працювати високопродуктивно, створювати необхідний матеріальний потенціал суспільства, добробут усіх громадян.

Заходи щодо забезпечення режиму праці та відпочинку наводяться з урахуванням вимог нормативних актів та характеристики трудової діяльності (табл.6.6).

 

Таблиця 6.6

Час регламентованих перерв у залежності від тривалості робочої

зміни, виду і категорії трудової діяльності з ПЕОМ

Категорія роботи з ПЕОМ Загальний час регламентованих перерв
При 8-годинній зміні При 12-годинній зміні
Розробка програм із застосуванням ЕОМ 15 хвилин через кожну годину У перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній роботі, а протягом останніх 4-х годин - 15 хвилин через кожну годину
Оператори із застосуванням ЕОМ 15 хвилин через кожні 2 години
Оператори комп’ютерного набору 10 хвилин після кожної години

6.3. Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці

Виконуються у наступній послідовності:

- оцінка відповідності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу нормативним вимогам після проведення заходів з охорони праці;

- розрахунок нових показників інтегральної оцінки умов праці та визначення нової категорії важкості праці; розрахунки нових показників стомлення та працездатності;- оцінка ефективності заходів з охорони праці (розрахунок зниження стомлення, зростання працездатності та продуктивності праці при зменшенні категорії важкості праці).

Результати умов праці до впровадження заходів і після приводяться в таблиці 6.7. Для оцінки ефективності визначаються нові значення аналітичних показників: категорія важкості, коефіцієнт умов праці або коефіцієнт безпечності устаткування. Вибір показника залежить від того, які елементи умов праці змінюються при вживанні заходів щодо охорони праці та які показники ці елементи враховують. Зміна показника характеризує ефективність проведених змін.

Результати розрахунку також записують в таблицю 6.7.

Крім того, можливо визначити яким чином зміна важкості праці впливає на працездатність людини та його продуктивність:

, (6.1)

де ΔW - зростання продуктивності праці, %;

R1и R2- працездатність в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці, які знизили важкість праці;

0,2 – емпіричний коефіцієнт, який показує вплив зростання рівня працездатності на продуктивність праці.

Таблиця 6.7.

Розрахунок ефективності впровадження заходів покращання умов праці

 

Характеристика фактора Фактичне значення Бальна оцінка Фактичне значення Бальна оцінка
До впровадження заходів Після впровадження заходів
Температура повітря на робочих місцях,оС        
Відносна вологість повітря, %        
Рівень шуму L, дБ А        
Освітленість приміщення, лк        
Категорія (точність) зорових робіт,        
Тривалість зосередженого спостереження, %        
Кількість важливих об’єктів спостереження, од.        
Інтегральна бальна оцінка    
Категорія важкості праці    
Ступінь стомлення    
Працездатність    

Приклад.Здійснення заходів щодо охорони праці дозволило зменшити інтегральну оцінку важкості праці (Іп) з 54,4 до 33,1. Визначити ефективність заходів щодо охорони праці.

Рішення. Визначаємо ступінь стомлення в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці за формулою (3.7)

Визначаємо працездатність персоналу в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці за формулою (3.8)

R1=100 – 60,6 = 39,3

R2= 100 - 27,6 = 72,3

 

Характеристика фактора Фактичне значення Бальна оцінка Фактичне значення Бальна оцінка
До впровадження заходів Після впровадження заходів
Температура повітря на робочих місцях в теплий період року Т,оС
Швидкість руху повітря, м/с 0,3 0,3
Відносна вологість повітря j, %
Рівень шуму L, дБА
Освітленість приміщення Е,лк
Категорія (точність) зорових робіт, Г Г
Тривалість зосередженого спостереження, Дл., %
Інтегральна бальна оцінка 54,4 33,1
Категорія важкості праці
ступінь стомлення 60,6 27,6
Працездатність 39,3 72,3

 

Визначаємо зростання продуктивності праці за формулою (6.1)

.

Для оцінки ефективності заходів щодо охорони праці визначаємо також зменшення важкості праці та ступеня стомлення:

 
Date: 2015-05-22; view: 400; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию