Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ І. Соціології та гуманітарних дисциплін

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

КАФЕДРА

Соціології та гуманітарних дисциплін

 

РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни

«Історія української культури»

Тема: «Освіта і наука у Київській Русі. Бібліотека Ярослава Мудрого»

 

 

Виконав: курсант навчальної групи 145

солдат ЄРМОЛЕНКО Д.О.

Перевірив викладач кафедри

к. і. н; доцент КАЧМАЛА В.І.

 

КИЇВ-2015

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………….3

Розділ І: Розвиток освіти та писемності в Київській Русі……………5

Розділ ІІ: Стан науки за часів Київської Русі……………….……..…12

Розділ ІІІ: Бібліотека Ярослава Мудрого………………….………....18

Висновки……………………………………………………….…........20

Список використаної літератури…………………………….….........22

 

 

ВСТУП

Актуальність роботи. Освіта та наука — це ті галузі культури, що є пріоритетними та мають постійно розвиватися, незалежно від історичних обставин. Адже саме від рівня їхнього розвитку залежить добробут в суспільстві. Виходячи з розуміння цього освіта та наука поширювалися та розвивалися і в давнину, зокрема і в Київській Русі. Поширення освіченості відбувалося в тісному зв'язку із зміцненням держави, впровадженням християнства. У різні часи та в різних місцях їй надавалася особлива увага. У Київській Русі освіта та наука розвивалися з огляду на те, що країні були потрібні мудрі та освічені люди, які могли б ефективно працювати на благо країни та гідно представляти її на міжнародній арені.

Тема розвитку освіти та науки була та залишається актуальною і на даний час. Культурно-освітнє відродження, яке розгорнулося на етапі побудови Україною державності, показало, що творчі і духовні сили українського народу та його інтелектуального проводу не вичерпалися, і сьогодні ми є свідками процесів трансформації духовних цінностей та культурної політики незалежної держави. Розвиток культури на сучасному етапові функціонування України як вільної держави довів, що лише повноцінна і самобутня національна культура остаточно гарантує історичне буття етносу. Тому головним завданням національно-культурного відродження і стало подолання культурного колоніалізму України.

Мета: На основі інформаційних джерел проаналізувати, як розвивалася освіта і наука Київської Русі.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

- дослідження і висвітлення особливостей освітнього розвитку нашої держави за часів Київської Русі;

- з’ясування позитивного досвіду наукового розвитку та впровадження передових досягнень у науці інших країн задля зміцнення держави;

- осмислення ролі бібліотек як мірила духовності суспільства.

Об’єкт дослідження: Писемність, освіта та наука у Київській Русі.

Предмет роботи:Подальший розвиток культури, науки, бібліотечної справи на даному етапі розвитку нашої України.

 

 

РОЗДІЛ ІDate: 2015-05-22; view: 367; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию