Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Б.6

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ЛЕКАЛ МОДЕЛИ Жакет

 

 

Размер 88 Рост 170 Полнота 2

 

Автор модели: Конструктор

Последнее изменение внесено 18/07/2011 в 14:18:23

 

Базовый Размер Рост Полнота

88 170 2

Минимальный Размер Рост Полнота

84 164 1

Максимальный Размер Рост Полнота

96 176 2

ЛЕКАЛА КЛАССА

N= Имя лекала Количество Площадь1 Площадь всех

1 Подборт 2 584.8 1169.6

2 Ср.переда 2 554.9 1109.8

3 Бок.переда 2 636.3 1272.6

4 Отделка 2 93.2 186.4

5 Кокетка_переда 2 213.5 427.0

6 Бок.спинки 2 687.5 1375.0

7 Ср.спинки 2 614.4 1228.8

8 Кокетка_спинки 1 508.5 508.5

9 Обтачка 1 117.0 117.0

10 Рукав 2 481.8 963.6

Всего лекал класса 10

Суммарная площадь лекал класса 4491.9

Всего деталей класса 18

Суммарная площадь деталей класса 8358.3


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ МОДЕЛИ Жакет

 

 

Размер 88 Рост 170 Полнота 2

 

Автор модели: Конструктор

Последнее изменение внесено 18/07/2011 в 14:18:23

 

Базовый Размер Рост Полнота

88 170 2

Минимальный Размер Рост Полнота

84 164 1

Максимальный Размер Рост Полнота

96 176 2

ЛЕКАЛА КЛАССА

N= Имя лекала Количество

1 Подборт 2

2 Ср.переда 2

3 Бок.переда 2

4 Отделка 2

5 Кокетка_переда 2

6 Бок.спинки 2

7 Ср.спинки 2

8 Кокетка_спинки 1

9 Обтачка 1

10 Рукав 2

Всего лекал класса 10

Всего деталей класса 18

 


Склад робочої документації на швейні вироби

Шифр Вид документа Характеристика та визначення документа
КрД Креслення деталі Містить зображення деталі крою, іі виміри, дані про особливості її обробки при виготовленні виробу
Спф Специфікація Визначає склад розроблених конструктор-ських документів, складальних одиниць, деталей крою, використаних матеріалів
ВЗ Креслення загального вигляду (ескіз моделі) Визначає конструкцію виробу, його складових частин та технічне вирішення
ККф Конфекційна карта Містить перелік та зразки матеріалів і фурнітури, які необхідні для виготовлення виробу
ГКр Креслення градації лекал деталей крою Містить креслення деталей виробу на всі задані розміро - зрости
ТО Технічний опис Містить дані, які характеризують основні показники зразка моделі
РзКр Креслення розкладки Містить зображення розкладки деталей крою, дані про витрати матеріалу

ЗМІСТ

Аналіз сучасного процесу проектування одягу 3

Загальні методичні вказівки 6

Зміст курсового проекту 7

Методичні вказівки до виконання розділів курсового проекту 8

Література 12

Додатки 13

Зміст 22
Навчальне видання

 

Залкінд Вікторія Вікторівна

 

ОСНОВИ САПР

 

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

напрям підготовки 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

спеціалізація Технологія виробів легкої промисловості

 

 

Відповідальний випусковий: С.М. Вілков, канд. техн. наук, доц..

 

 

Підписано до друку________Формат 60×84. 1/16.

Папер офсетний. Ум. друк. арк. _____.

Зам. №_________. Наклад______прим.

 

Ó В.В.Залкінд, 2013

Ó УІПА, 2013

 Date: 2015-05-22; view: 318; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию