Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Міністерство освіти і науки України

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Міністерство освіти і науки України

Державний ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту виробничої сфери

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ практики

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки 6.030601 Менеджмент

 

 

 

 


Дніпропетровськ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» студенти 2-го курсу протягом 2-ох тижнів проходять ознайомчу практику за видами економічної діяльності.

Метою ознайомчої практики є безпосереднє ознайомлення студентів з функціонуванням підприємств та процесом управління ними, а також –поглиблення та закріплення теоретичних знань, розвиток аналітичних навичок.

Завдання практики:

· збирання матеріалів для виконання аналітичної роботи;

· виклад характеристики підприємства;

· аналіз основних техніко-економічних показників підприємства (не менше 2 років);

· виконання індивідуального завдання;

· написання та оформлення звіту про практику;

· складання звіту з практики.

До практики допускаються студенти, які склали заліки, іспити і захистили курсові роботи, передбаченні навчальним планом, тобто не мають академічної заборгованості.

Допуск до практики оформляється наказом ректора Університету відповідно подання кафедри. В наказі зазначається термін проведення та бази практик, а також затверджуються керівники практики з числа професорсько-викладацького складу кафедри. Проект наказу складається виходячи з тих даних, що надали старости груп.

Виробнича практика може проводитись на підприємствах (базі практики) різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. Місце проходження цієї практики обирається студентом самостійно та це має бути підприємство виробничої сфери або підприємство будь-якої сфери діяльності, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Перед початком практики кафедра проводить організаційні збори, на яких уточнюють проект Наказу, ознайомлюють студентів з організацією проведення практики, змістом, порядком та термінами захисту звітів.

 Date: 2015-05-22; view: 319; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию