Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Темы контрольных работ для студентов технических специальностей

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Першая літара прозвішча Нумары тэм кантрольнай работы
А,Б 1,15,29,43
В,Г 2,16,30,44
Д,Е 3,17,31,45
Ж,З 4,18,32,46
І,К 5,19,33,47
Л,М 6,20,34,48
Н,О 7,21,35,49
П,Р 8,22,36,50
С,Т 9,23,37,51
У,Ф 10,24,38,52
Х,Ц 11,25,39,53
Ч,Ш 12,26,40,54
Щ,Э 13,27,41,55
Ю,Я 14,28,42,56

 

Тэма 1. Гісторыя Беларусі як неад’емная частка сусветнай гісторыі

Тэма 2. Паняцце “цывілізацыя”. Тыпы цывілізацый

Тэма 3. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека на зямлі

Тэма 4. Першыя цывілізацыі ў свеце

Тэма 5. Антычны (заходні) варыянт цывілізацыйнага развіцця

Тэма 6. Першабытнаабшчынны спосаб вытворчасці на тэрыторыі Беларусі і яго эвалюцыя

Тэма 7. Этнічная гісторыя беларусаў

Тэма 8.Сацыяльна-эканамічнае і этнічнае развіццё беларускіх зямель (VI – сярэдзіна XIII стст.)

Тэма 9. Станаўленне хрысціянскай цывілізацыі ў Еўропе

Тэма 10. Сярэдневечная Еўропа ў X – XIV стст

Тэма 11. Эпоха Адраджэння ў Еўропе

Тэма 12. Перыяд ранняга феадалізму ў гісторыі беларускіх зямель

Тэма 13. Культура Беларусі (IX – XIII стст.)

Тэма 14. Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае: асаблівасці фарміравання і развіцця

Тэма 15. Унутраная і знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў XIV-XVI стст.

Тэма 16. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XIV – першай палове XVI стст.

Тэма 17. Культура Беларусі ў часы Адраджэння

Тэма 18. Рэлігія і царква на Беларусі ў XIII – XVI стст

Тэма 19. Пачатак Новага часу. Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай

Тэма 20. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVI – XVIII стст.

Тэма 21. Сялянскі рух на Беларусі ў другой палове XVI – XVIII стст.

Тэма 22. Рэч Паспалітая ў еўрапейскіх канфліктах другой паловы XVI – пачатку XVIII cтст.

Тэма 23. Культура Беларусі ў канцы XVI – пачатку XVIII стст.

Тэма 24. Падзелы Рэчы Паспалітай і ўключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі

Тэма 25. Еўрапейская культура і Беларусь у XVIII ст.

Тэма 26. Беларусь і расійска-французская вайна 1812 г.

Тэма 27. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст. Палітыка царызму на далучаных землях Беларусі

Тэма 28. Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў другой палове XVII – першай палове XVIII cтст.

Тэма 29. Нармалізацыя эканамічнага жыцця Беларусі ў сярэдзіне і другой палове XVIII cт.

Тэма 30. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі. Крызіс феадальна-прыгонніцкага ладу (канец XVIII першая палова XIX стст.)

Тэма 31. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы на Беларусі ў 60 – 70-я гг. XIX стагоддзя

Тэма 32. Эканоміка Беларусі пасля адмены прыгоннага права (60 – 90-я гг. XIX ст.)

Тэма 33. Паўстанне 1863 г. на Беларусі

Тэма 34. Класавая барацьба. Пачатак узнікнення палітычных партый і арганізацый

Тэма 35. Фарміраванне беларускай нацыі. Культура Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX cт.

Тэма 36. Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1905 –1907 гг.

Тэма 37. Беларусь у перыяд буржуазна – дэмакратычных рэвалюцый і першай сусветнай вайны

Тэма 38. Беларусь пасля Лютаўскай рэвалюцыі. Устанауленне савецкай улады на Беларусі.

Тэма 39. Становішча Беларусі ў перыяд германскай акупацыі. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці

Тэма 40. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919 – 1920 гг.) і яе тэрытарыяльныя змены з 1921 па 1926 гг.

Тэма 41. Савецкая Беларуь ва ўмовах НЭПа і пабудовы сацыялізму

Тэма 42. Грамадска- палітычнае жыццё ў БССР у 20 –30 гг.

Тэма 43. Культурнае будаўніцтва і духоўнае жыццё ў 20 –30-я гг. ХХ ст. на Беларусі

Тэма 44. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы

Тэма 45. Перадваенны крызіс і пачатак другой сусветнай вайны

Тэма 46. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Акупацыя Беларусі

Тэма 47. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа

Тэма 48. Беларусь у гады другой сусветнай вайны

Тэма 49. Пасляваены свет. СССР і БССР у перыяд супрацьстаяння двух сацыяльна-палітычных сістэм (50 – 60-я гг.)

Тэма 50. Пасляваены свет. СССР і БССР у перыяд супрацьстаяння двух сацыяльна-палітычных сістэм (70 – 80-я гг.)

Тэма 51. Эканамічнае і палітычнае развіццё БССР ў пасляваенныя гады (1945 – 1953 гг.)

Тэма 52. Сутнасць палітычна-адміністрацыйных рэформ 50 – 60-х гг. ХХ ст.

Тэма 53. Стан народнай гаспадаркі Беларусі ў перыяд спроб эканамічных рэфоромаў ( пачатак 50-х – сярэдзіна 80-х гг.)

Тэма 54. Пачатак пераходу да дэмакратычнай мадэлі грамадства (80 – пачатак 90-х гг.)

Тэма 55. Беларусь на шляху да суверэнітэту

Тэма 56. Беларусь на сучасным этапе

 Date: 2015-05-19; view: 334; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию