Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми курсових робіт з курсу “Світова економіка” для студентів факультету міжнародних відносин (денної та заочної форм навчання) та

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

факультету післядипломної освіти (спеціальність “міжнародні економічні відносини”)

 

1.   Ключові чинники та сучасні тенденції розвитку світової економіки.
2.   Світове господарство як цілісна система.
3.   Сучасні тенденції розвитку світової економіки.
4.   Сучасна структура й основні риси світової економіки.
5.   Сутність і форми міжнародного поділу праці.
6.   Фактори розвитку і причини участі країн у міжнародному поділі праці.
7.   Нові тенденції в розвитку міжнародного поділу праці і світової економіки.
8.   Ресурсне забезпечення розвитку світової економіки.
9.   Місце і роль природно-сировинних ресурсів у світовій економіці.
10.   Паливно-енергетичний потенціал і його розподіл у світовому господарстві.
11. Місце України в структурі світового ресурсного потенціалу.
12.   Інформаційні ресурси та їх роль у розвитку світової економіки.
13.   Трудові ресурси на сучасному етапі розвитку світової економіки.
14.   Фінансово-кредитні ресурси та їх значення у розвитку світової економіки.
15.   Роль технологічних ресурсів у економічному розвитку країни.
16.   Ресурсово-енергетичний потенціал світової економіки.
17.   Особливості економічної моделі ХХІ століття.
18.   Причини кризи індустріальної цивілізації.
19.   Інформаційно - технологічна модель економічного розвитку.
20.   Глобалізація і глобальні проблеми світового господарства.
21.   Регіоналізація як характерна особливість розвитку світової економіки.
22.   Глобалізація та глобальні виклики світової економіки.
23.   Причини виникнення глобалізаційних процесів у світовій економіці.
24.   Чинники глобалізації економічного розвитку.
25.   Роль глобалізації та регіоналізації у розвитку світової економіки.
26.   Переваги та недоліки глобалізаційних процесів.
27.   Особливості сучасної економічної глобалізації.
28.   Інтернаціоналізація і глобалізація економічного розвитку.
29.   Економічна політика країн з розвинутою ринковою економікою.
  Місце країн Латинської Америки в світовій економіці.
31.   Зовнішньоекономічні зв'язки країн Латинської Америки з Україною.
32.   Місце розвинутих країн у світовій економіці.
33.   Інноваційна складова економіки розвинених країн.
34.   Країни ОЕСР у системі світової економіки.
35.   Особливості економічних стратегій деяких найбільш розвинутих країн.
36.   Економічна політика країн, що розвиваються.
37.   Місце країн, що розвиваються у світовій економіці.
38.   Роль ТНК у економічній політиці країн, що розвиваються.
39.   Економічні стратегії країн, що розвиваються.
40.   Складності перехідного періоду в економіці країни.
41.   Моделі переходу до ринкової економіки, їх переваги та недоліки.
42.   Економічна політика нових індустріальних країн.
43.   Місце нових індустріальних країн у світовій економіці.
44.   Характерні особливості економічного розвитку США..
45.   Місце США в світовій економіці.
46.   Сучасний стан економічного розвитку США.
47.   Особливості взаємовідносин США та Канади.
48.   Сучасний стан економічного розвитку Канади.
49.   Глобальні проблеми світової економіки та шляхи їх вирішення.
50.     Практичні шляхи розв'язання глобальної ресурсово-енергетичної проблеми.
51.   Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем.
52.   Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі вирішення глобальних проблем.
53.   Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів.
54.   Масштаби сучасної діяльності транснаціональних корпорацій.
55.   Вплив діяльності ТНК на розвиток світової економіки.
56.   Вплив транс націоналізації на економіку розвинутих країн.
57.   Значення транснаціоналізації в економіці країн, що розвиваються.
58.     Транснаціоналізація як особливість розвитку світової економіки.
59.   Сучасний стан транснаціоналізації світової економіки.
  Місце і роль ТНК в світовій економіці.
61.   Особливості формування стратегії ТНК.
62.   Транснаціональні альянси як важливі суб’єкти світової економіки.
63.   Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки.
64.   Суть та основні риси транснаціоналізації.
65.   Активізація діяльності ТНК.
66.   Міжнародна економічна інтеграція: сутність, причини, переваги та недоліки.
67.   Розвиток інтеграційних процесів у сучасній світовій економіці.
68.     Наслідки економічної інтеграції.
69.   Інтеграційні процеси в країнах Латинської Америки.
70.   Україна в європейських інтеграційних процесах.
71.   Проблеми розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці.
72.   Передумови, переваги та сучасний стан інтеграції України до ЄС.
73.   Роль інтеграційних процесів у світовій економіці.
74.   Сутність, головні передумови і цілі інтеграційних процесів у світовому господарстві.
75.   ЄС як найбільш розвинуте інтеграційне об'єднання.
76.   Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)
77.   НАФТА і розвиток економічної інтеграції в Північній Америці
78.   Сучасний стан економічного розвитку Франції.
79.   Особливості економічного розвитку Великобританії.
80.   Особливості економічного розвитку Німеччини.
81.   Місце та значення Японії в світовому господарстві.
82.   Сучасний стан економічного розвитку Японії.
83.   Сучасний стан та особливості розвитку економіки Польщі.
84.   Сучасний стан та особливості розвитку економіки Угорщини.
85.   Сучасний стан та особливості розвитку економіки Румунії.
86.   Сучасний стан та особливості розвитку економіки Словаччини.
87.   Сучасний стан та особливості розвитку економіки Греції.
88.   Впливу технічного прогресу на світову економіку.
89.   Світовий ринок технологій: сучасний стан та особливості розвитку.
90.   Порівняльні переваги України у світовій економіці.
91.   Сучасні тенденції розвитку української економіки.
92.   Особливості трансформаційних процесів в економіці України.
93.   Україна в системі міжнародних науково-технічних зв'язків: проблеми та перспективи.
94.   Місце України у світогосподарських зв’язках.
95.   Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки.
96.   Стан, проблеми та перспективи розвитку світової економіки.
97.   Структура та тенденції розвитку світового ринку послуг.
98.   Роль та місце інвестицій у функціонуванні світової економіки.
99.   Міжнародна трудова міграція: сутність, причини, особливості.
  Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.
101.   Економічні кризи та їх вплив на світову економіку.
102.   Передумови виникнення криз та їх вплив на світове економічне середовище.
103.   Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації.
104.   Динаміка розвитку світового ринку послуг
105.   Інвестиційна політика економічно розвинених країн.

  

 
<== предыдущая | следующая ==>
Стихотворения флорентийского периода | ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Date: 2015-05-19; view: 349; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию