Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Графіки залежності шляхи від часу

Урок 3/3. Графічне представлення руху

Мета уроку: познайомити учнів із графічною інтерпретацією руху; навчити будувати графіки залежності шляху й швидкості від часу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

Контроль знань 5 хв 1. Яка швидкість більше: 72 км/год або 15 м/с? 2. Що розуміють під прямолінійним рівномірним рухом? 3. Чи зможете ви, перебуваючи в поїзді, визначити, чи рівномірно він рухається, якщо у вас будуть зав'язані очі? Як це можна зробити? 4. Чи можна стверджувати, що тіло рухається прямолінійно й рівномірно, якщо воно рухається уздовж прямої в одному напрямку й за кожну секунду проходить шлях 1 м?
Вивчення нового матеріалу 30 хв 1. Графіки залежності шляху від часу. 2. Графіки залежності швидкості від часу
Закріплення вивченого матеріалу 10 хв 1. Контрольні питання. 2. Навчаємося розв’язувати задачі

Вивчення нового матеріалу

Графіки залежності шляхи від часу

У багатьох випадках рух тіл зручно описувати за допомогою графіків. Такий спосіб опису руху досить наочний. У курсі математики вже вивчалися графіки деяких функцій. Проаналізуємо графіки руху й швидкості: l = f(t) і v = f(t).

Згадаємо, як на уроках математики графічно виражали залежність однієї величини від зміни іншої. Для розрахунку пройденого з постійною швидкістю шляху ми використаємо формулу l = vt. На уроках математики ми використали рівняння y=kx.

 

Фізика Математика
l = vt y = kx
l — функція y — функція
t — аргумент x — аргумент
v — постійна k — постійна

 

На першому рисунку зображений графік функції . За аналогією для другого графіка можна записати .

Графік руху дає такий самий повний опис руху, як і формула l = vt.

Наприклад, нехай нам відомий графік рівномірного руху тіла.

За допомогою цього графіка ми можемо одержати певні відомості про рух тіла. За 1 год тіло проїхало 20 км, потім 2 год тіло стояло, а потім за 4 год тіло проїхало ще 20 км. При цьому за графіком ми можемо визначити й швидкість руху:v1=20 км/год, v2=0, v3= 5 км/год.

Розглянемо тепер, чим відрізняються графіки залежності шляху від часу для тіл, що рухаються з різною швидкістю.

Варто звернути увагу учнів на такий дуже важливий факт: чим більше швидкість тіла, тим більше кут між графіком залежності шляху від часу й віссю часу.


<== предыдущая | следующая ==>
Вивчення нового матеріалу | Середня швидкість при нерівномірному русі

Date: 2015-05-19; view: 412; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию