Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 24. Кейнсіанська теорія державного регулювання ринковою економікою

1. Історичні умови виникнення кейнсіанства.

2. Дж.М.Кейнс – видатний англійський економіст 1-ї пол. ХХ ст.

3. Сутність економічного вчення Дж.М.Кейнса (роль держави в економічному житті суспільства; аналіз споживання, збереження та інвестицій; теорія «ефективного попиту»).

 

Тема 25. Кейнсіанство та його течії в різних країнах

1. Життєвий шлях та наукова діяльність видатного англійського економіста Дж.М.Кейнса.

2. Американська та європейська течії сучасного кейнсіанства.

3. Загальна характеристика неокейнсіанських теорій економічного зростання. Посткейнсіанство.

 

Тема 26. Неоліберальні концепції та неокласичний напрям розвитку світової економічної думки

1. Ідейно – теоретичні витоки та сутність неолібералізму.

2. Основні складові неокласичної економічної теорії (концепція «економіки пропозицій» («закон Лаффера»), теорія раціональних очікувань).

3. Актуальність теорії «неокласичного синтезу» Нобелевського лауреата П.Самуєльсона та теорії «економічного зростання» Нобелевського лауреата Р.Солоу для України.

 

 

Тема 27. Інституціоналізм

1. Сутність та методологічні особливості інституціоналізму.

2. Особливості інституціоналізму у поглядах Т.Веблена, В.Мітчелла, Дж.Гобсона, Дж.Коммонса.

3. Економічна теорія неоінституціоналізму.

 

Тема 28. Теоретичне обґрунтування соціально орієнтованої ринкової економіки в працях представників сучасного інституціоналізму

1. Теорія «економічного розвитку» Й.Шумпетера.

2. Неоінституціоналізм – соціально-інституціональний напрям сучасної економічної теорії (теорія «врівноважуючої сили» Дж.К.Гелбрейта; теорія «трансформації ринкового суспільства»; теорії «індустріального» та «постіндустріального» суспільств; «теорія конвергенції» (П.Сорокін, Я.Тінберген, Дж.К.Гелбрейт)).

 


Date: 2015-05-19; view: 216; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию