Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА № 22: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ

АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ

 

План

 

1. Адміністративний устрій та політика Австрійської монархії на

західноукраїнських землях. Економічний стан та антикріпосни-

цька боротьба селян.

 

2. Український національний рух. “Руська трійця”.

 

3. Революція 1848-1849 рр. в Європі та відгомін “весни народів” на

українських землях.

 

4. Партійне життя 1890-1907 рр. Політична боротьба за національні

права.

 

Л і т е р а т у р а :

 

Бойко О.Д. Історія України. - К., 2001.

 

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992. - С. 484-490.

 

Грушевський М. Очерк истории украинского народа. - К., 1992.

 

Історія України. - К., 1997.

 

Лисяк -Рудницький І. Історичні есе. В 2-х томах. - Т.1. - К., 1992. - С. 413-485.

 

Політична історія України. ХХ ст. У 6-ти т. - Т. 1. (на зламі історії). - К., 2002.

 

Рибалка І.К. Історія України. Ч. 2. - Харків, 1997.

 

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

 

Україна: нариси історії державотворення. Навчальний посібник. - Кривий

Ріг. Вид. центр КТУ, 2010.

 

 

ТЕМА № 23: УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

 

План

1. “Українська карта” в передвоєнних міжнародних стосунках.

 

2. Громадський рух у Східній Галичині (Загальна Укр. Рада;

Українські січові стрільці; Союз визволення України та ін.).

 

3. Громадськість і партії в роки війни у Наддніпрянській Україні.

 

4. Дискусії про самовизначення націй в умовах війни.

Визрівання передумов української революції.

 

Л і т е р а т у р а :

Бойко О.Д. Історія України. - К., 2001.

 

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992. - С. 490-501.

 

Історія України. - К., 1997.

 

Новітня історія України. (1900-2000). - К., 2000.

 

Політична історія України. ХХ ст. У 6-ти т. - Т. 1. - К., 2002.

 

Рибалка І.К. Історія України. - Т. 2. - Харків, 1997. 

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

 

Україна: нариси історії державотворення. Навчальний посібник. - Кривий

Ріг. Вид. центр КТУ, 2010.

 

 

ТЕМА № 24: ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ

ІМПЕРІЇ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

(лютий - жовтень 1917 р.)

План

1. Причини, характер, рушійні сили і завдання Лютневої

революції 1917 р.

 

2. Політичні партії та громадські об’єднання в боротьбі за владу в

постімперській Росії і Україні.

 

3. Самовизначення України: утворення Центральної Ради,

національно-територіальна автономія, соціально-економічні

перетворення на засадах ідей соціалізму.

 

Л і т е р а т у р а :

 

Бойко О.Д. Історія України: Посібник. - К., 2005. - Тема 11. Українська національно-демократична революція (1917-1920).

 

Історія України: Посібник/ За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. - К., 2002. - Тема 8. Українська революція 1917-1920 рр.

 

Новітня історія України (1900-2000): Підручник/А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. - К., 2000. Розділ 6. Українська національно-демократична революція.

 

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.І. Танцюри. - К., 2001. Тема 9. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність. (1917-1920).

 

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. - К., 1999. Лекція 10.

 

Україна: нариси історії державотворення. Навчальний посібник. - Кривий

Ріг. Вид. центр КТУ, 2010.

 
Date: 2015-05-19; view: 307; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию