Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаУсі види економічної діяльності

Тематика дипломних робіт

для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

ОКР «спеціаліст» денної та заочної форм навчання

Розділ 1.

Ресурси, процеси та фінансові результати діяльності

(за видами економічної діяльності)

Усі види економічної діяльності

внутрішній контроль

1. Облік і внутрішній контроль операцій з основними засобами.

2. Облік і внутрішній контроль орендних операцій.

3. Облік і внутрішній контроль капітальних інвестицій в придбання основних засобів.

4. Облік і внутрішній контроль операцій з нематеріальними активами.

5. Облік і внутрішній контроль операцій довгострокових фінансових інвестицій.

6. Облік і внутрішній контроль операцій відстрочених податкових активів.

7. Облік і внутрішній контроль руху грошових коштів підприємства.

8. Облік і внутрішній контроль операцій з короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями.

9. Облік і внутрішній контроль операцій з іноземною валютою.

10. Облік і внутрішній контроль власного капіталу.

11. Облік і внутрішній контроль забезпечення майбутніх витрат і платежів.

12. Облік і внутрішній контроль цільового фінансування діяльності підприємств.

13. Облік і внутрішній контроль розрахунків з підрядниками за виконані роботи.

14. Облік і внутрішній контроль розрахунків з персоналом.

15. Облік і внутрішній контроль витрат на оплату праці.

16. Облік і внутрішній контроль розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.

17. Облік і внутрішній контроль витрат звітного періоду.

18. Облік і внутрішній контроль доходів від звичайної діяльності.

19. Облік і внутрішній контроль доходів від операційної діяльності.

20. Облік і внутрішній контроль формування фінансових результатів діяльності.

21. Облік і внутрішній контроль формування та використання чистого прибутку підприємства.

аналіз

22. Облік та аналіз необоротних активів підприємства.

23. Облік та аналіз основних засобів підприємства.

24. Облік необоротних матеріальних активів підприємства та аналіз їх використання.25. Облік та аналіз нематеріальних активів.

26. Облік і аналіз фінансових інвестицій: організація та методика.

27. Облік інвестиційної нерухомості та аналіз її використання.

28. Облік розрахунків з покупцями і аналіз дебіторської заборгованості.

29. Облік та аналіз руху грошових коштів підприємства.

30. Облік та аналіз операцій з цінними паперами.

31. Облік власного капіталу і аналіз інвестиційної привабливості підприємств.

32. Облік розрахунків з постачальниками і аналіз кредиторської заборгованості.

33. Облік та аналіз звичайних витрат підприємства.

34. Облік та аналіз операційних доходів підприємства.

35. Облік та аналіз витрат на оплату праці.

36. Облік та аналіз доходів звичайної діяльності підприємства.

37. Облік та аналіз доходів операційної діяльності підприємства.

38. Облік та аналіз фінансових результатів звичайної діяльності підприємства.

39. Облік та аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства.

40. Облік та аналіз фінансових результатів фінансової діяльності підприємства.

41. Облік та аналіз фінансових результатів інвестиційної діяльності підприємства.

42. Облік формування чистого прибутку та аналіз рентабельності підприємства.

 
Date: 2015-05-19; view: 215; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию