Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз рівня травматизму та профзахворювань у металургійній галузі

ВСТУП

Металургія – одна з найбільш важливих галузей промисловості. В Україні металургія є галуззю спеціалізації нашої країни в територіальному поділі праці країн СНД, Європи та світу в цілому. Металургійний комплекс - основа індустрії. Сучасний стан металургійної галузі характеризується низкою факторів, що обумовлюють незадовільний темп розвитку, а саме: недостатній обсяг сировинної бази, використання застарілих енергоємних технологій, зношеність основних засобів, низька якість продукції та підвищений рівень травматизму та профзахворювань.

Інтенсифікація металургійних процесів призводить до ускладнення зв'язків у системі людина - металургійний агрегат, зростанню навантаження на навколишнє природне середовище, збільшенню ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, травм та захворювань на виробництві. Забезпечення безпечної життєдіяльності в металургії залежить від спільного вирішення проблем екологічної та промислової безпеки, зниження впливу небезпечних і шкідливих факторів на людину .

Сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці , називають умовами праці . Від їх умов залежить працездатність робітників та як наслідок ефективність роботи в усій галузі.

Небезпека - стан техногенних умов, при якому людина і природне середовище піддаються з певним ступенем ймовірності дії небезпечних і шкідливих факторів . Безпека - такий стан техногенних умов, при якому з визначеною вірогідністю виключається небезпека. Дія негативних факторів техносфери призводить до зниження якості середовища проживання (міри відповідності параметрів середовища потребам людей і живих організмів ), ефективності праці та відпочинку, тривалості життя, підвищенню рівня захворюваності, травматизму. Так , у металургійній промисловості України в умовах, що не відповідають санітарно - гігієнічним вимогам, більше 20% від числа всіх працівників, у тому числі в умовах запиленості та загазованості повітря робочої зони вище гранично допустимих концентрацій - 8,6 %, підвищеного рівня шуму - 6,8 % і т. д [1]. Необхідний ретельний аналіз виробничого травматизму та профзахворювань задля вирішення цих проблем.Аналіз рівня травматизму та профзахворювань у металургійній галузі

Металургійна галузь посідає п’яте місце за рівнем травматизму по Україні.

 

Рис. 1. Галузева сегментація рівня травматизму за 9 місяців 2013 р.

 

У 2012 р. по Україні спостерігається зниження рівня виробничого травматизму порівняно з 2010 р. на 19 %, що в абсолютному значенні складає 120 випадків (рис 2).

Рис.2. Динаміка кількості виробничого травматизму у металургійній галузі

 

Кількість смертельних випадків у 2012 р. порівняно з 2010 р. зросла на 15 %, що в абсолютному значенні складає 4 випадки (рим. 3) [2;3;4].

Рис. 3. Динаміка кількості випадків виробничого травматизму з смертельним у металургійній області

 

За 2012 рік рівень виробничого травматизму у металургійній галузі за віковою ознакою розподілився таким чином:

1) віком від 40 до 50 років – 26 %;

2) віком від 30 до 40 років – 23 %;

3) віком від 50 до 60 років – 22 %;

4) віком від 20 до 30 років – 20 %.

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком від 40 до 50 років, незважаючи на їх професіональний досвід, знання норм та правил охорони праці [5].

За рівнем профзахворювань по Україні металургія займає 2 місце (рис.4).

Рис.4. Галузева сегментація рівня профзахворювань по Україні

 

Кількість профзахворювань у металургійній галузі протягом 6 років зростає. У 2012 р. порівняно з 2017 р. на 22 %, що в абсолютному значенні складає 102 випадки (рис.5).

Рис.5. Динаміка кількості профзахворювань у металургійній галузі

 

Кількість смертельних випадків профзахворювань також має позитивну тенденцію. У 2012 р. порівняно з 2007 р. зросла на 22 %, що в абсолютному значенні складає 7 випадків (рис. 6) [6].

 

Рис.6. Динаміка смертельних випадків профзахворювань у металургійній галузі

 

Таблиця 1

Середній вік та середній стаж роботи хворих за основними формами професійної патології в Україні

Форми патології   Чоловіки   Жінки Обидва пола
Середній стаж Середній вік Середній стаж Середній вік Середній вік Середній стаж
Усі форми по Україні в цілому 51,3 ± 0,1 17,9 ± 0,1 50,4 ± 0,5 17,4 ± 0,4 51,5 ± 0,1 17,9 ± 0,1
В тому числі Пневмоконіоз 54,4 ± 0,3 18,3 ± 0,1 59,0 ± 0,8 16,8 ± 1,0 53,5 ± 0,3 8,2 ± 0,1
Хронічний бронхіт 50,9 ± 0,2 18,6 ± 0,2 50,7 ± 0,6 16,8 ± 0,7 50,3 ± 0,5 18,1 ± 0,3
Вібраційна хвороба 46,7 ± 0,5 17,9 ± 0,6 49,2 ± 1,1 17,1 ± 1,3 46,8 ± 0,7 18,1 ± 0,5
Нейросенсорна приглухуватість 52,2 ± 0,6 21,3 ± 0,8 51,1 ± 1,0 19,1 ± 1,3 53,2 ± 0,3 20,6 ± 0,5
             

Середній вік хворих професійними патологіями, серед котрих пневмконіоз, хронічний бронхіт, вібраційна хвороба, нейросенсорна приглухуватість, це 51 рік зі стажем роботи близько 18 років [7].
Date: 2015-05-09; view: 229; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию