Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і структура будівельних процесів

ВСТУП

Навчально-методичний посібник „Технологія і механізація будівельних процесів” Будівельні технології формуються за результатами наукових досліджень в галузі і базуються на використанні сучасних методів зведення будівель і споруд, механізації і організації виробничих процесів.

У посібнику розглянуто основні положення будівельного виробництва, підготовчі процеси, земляні роботи, зведення пальових фундаментів і шпунтових огороджень, кам’яні і бетонні роботи, монтаж будівельних конструкцій, покрівельні роботи та безпека при виконанні будівельних робіт.

Викладені такі питання: зміст і структура будівельних процесів, технічні умови, сучасні методи, способи, прийоми, механізація їх виконання, матеріально-технічні, нормативні, трудові та інші складові.

Вивчення технології та механізації будівельних процесів базується на комплексі знань і умінь з таких навчальних дисциплін: інженерна геодезія, геологія, будівельні матеріали, архітектура, конструкції, будівельна техніка.

Матеріали посібника відповідають навчальним планам дисциплін освітньопрофесійної програми „Будівництво” з підготовки бакалаврів.


Основні положення технології

Будівельного виробництва

Зміст і структура будівельних процесів

Будівництво – це область виробництва, що виконує процеси, пов'язані із зведенням будинків і споруд.

У будівництві виробничі процеси класифікують на дві групи:

- зовнішньо майданчикові процеси;

- процеси будівельного майданчика (внутрішньо майданчикові);

  — Основою класифікації процесів будівельного виробництва є розподіл їх за технологічними ознаками на: - заготівельні; - транспортні; - підготовчі; - монтажно-укладальні.

За допомогою заготівельних процесів об'єкт, що зводиться, забезпечується необхідними напівфабрикатами, деталями і виробами. Ці процеси звичайно виконують на спеціалізованих підприємствах (заводах збірного залізобетону, заводах товарного бетону та ін.), але також в умовах будівельного майданчика (приоб’єктні бетонорозчинні вузли, арматурні цехи та ін.).Транспортні процеси включають доставку матеріальних елементів і технічних засобів до місця проведення робіт.

  — Ці процеси включають операції навантаження, розвантаження і складування. Транспортні процеси поза будівельним майданчиком здійснюються загально-будівельним транспортом (від підприємств - виготовників до складів будівельного майданчика чи безпосередньо до місця укладання), а всередині будівельного майданчика – приоб’єктними засобами транспорту.

Підготовчі процеси виконують до монтажно-укладальних процесів, забезпечують їх ефективність.

Укрупнене складання конструкцій, облаштованість конструкцій, що монтуються допоміжними пристроями.

Монтажно-укладальні процеси забезпечують продукцію будівельного виробництва. Вони полягають у переробці, зміні форми чи доданні нових якостей матеріальним елементам будівельних об’єктів.

  — Ці процеси можуть бути основними (цегельна кладка, штукатурка, прокладка комунікацій) і допоміжними (встановлення риштування, кріплень стінок траншей і т.д.).

За значенням у виробництві процеси підрозділяються на:
- провідні;

- сумісні.

Провідні процеси входять у безперервний технологічний ланцюг виробництва і визначають розвиток і тривалість будівництва об'єкта.

Сумісні процеси виконуються паралельно з ведучими (поза потоком), що дозволяє значно скоротити тривалість будівництва.

Процеси класифікують також за ступенем участі машин і засобів механізації при їх виконанні.

Механізовані процеси виконують за допомогою машин.

Робітники тільки керують машинами й обслуговують їх.  

Напівмеханізовані процеси характеризуються тим, що в них поряд з машинами застосовують ручну працю.

Ручні процеси виконують за допомогою інструментів.

Залежно від складності виробництва процеси можуть бути простими й комплексними.

Простий трудовий процес являє собою сукупність технологічно зв'язаних між собою робочих операцій, що здійснюються одним робітником чи групою робітників.

Кожна робоча операція складається з робочих прийомів, що включають робочі рухи. Робочі прийоми і рухи виконує один робітник.

Комплексний трудовий процес є сукупністю одночасно виконуваних простих процесів, взаємно залежних і зв'язаних кінцевою продукцією.

Залежно від характеру виробництва розрізняють: - безперервні; - перервані процеси.

У безперервних процесах виробничі операції протікають одразу – одна за одною. Їхня тривалість визначається тільки організаційними міркуваннями.

Перервані процеси супроводжуються перервами, обумовленими властивостями матеріалів і особливостями технологій (витримування бетону, сушіння штукатурки та ін.).

Для виконання кожного будівельного процесу необхідно правильно організувати робоче місце. Робоче місце – це простір, у межах якого переміщуються робітники, які беруть участь у будівельному процесі, розташовані різні пристрої, предмети і знаряддя праці.

Ділянка (фронт робіт), що виділяється одному робітникові чи ланці, називається ділянкою, а ділянка, що виділяється бригаді – захваткою.Сукупність будівельних процесів, у результаті яких з'являється кінцева (у вигляді закінчених будинків чи споруд) чи проміжна (у вигляді частин або конструктивних елементів будинків і споруд) продукція, являє собою будівельні роботи. Окремі види будівельних робіт дістали назву за видом матеріалів, що переробляються (земляні, кам'яні, бетонні і т.д.) або за конструктивними елементами, що є продукцією даного виду робіт (покрівельні, оздоблювальні та ін.).

Кількість отриманої будівельної продукції виражають у певних одиницях (штуках, кубічних або квадратних метрах і т.п.).

 


Date: 2015-05-08; view: 270; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию