Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 11

відшкодування шкоди та надання допомоги

особам, які постраждали від надзвичайних

ситуацій та подій

Стаття 178. Соціальний захист постраждалих

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій та особи, залучені до ліквідації надзвичайної ситуації мають право на соціальний захист та відшкодування шкоди, заподіяної їх життю, здоров‘ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведенням робіт з їх запобігання та ліквідації наслідків, відповідно до законів України, крім випадків, передбачених Конституцією України, законами та міжнародними договорами України, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України.

Заходи соціального захисту та відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації включать:

надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації);

забезпечення житлом;

забезпечення зайнятості та надання послуг з працевлаштування;

надання медичної допомоги;

надання інших видів допомоги.

Сім‘ї осіб, які загинули внаслідок надзвичайної ситуації, мають право на отримання матеріальної допомоги у встановленому розмірі.

Надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації є безумовним обов‘язком органів державної влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми діяльності.

Заходи соціального захисту та відшкодування шкоди здійснюються за рахунок держави. Кошти на ці цілі передбачаються в державному та місцевих бюджетах. Відшкодування шкоди постраждалим особам також повинне здійснюватися за рахунок:

винуватців виникнення надзвичайної ситуації;

страхових внесків страхувальників та шляхом надання державною кредитів на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;

добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та об‘єднань громадян;

інших джерел, незаборонених законодавством.Надання термінової допомоги постраждалим може здійснюватися за рахунок коштів резервних фондів державного та місцевих бюджетів, відповідно до рівня надзвичайної ситуації, а також матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Заходи соціального захисту здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

 

Стаття 179. Підстава для надання допомоги та відшкодування шкоди

 

Надання державної допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, забезпечення їх житлом, а також надання інших видів допомоги здійснюється на підставі довідки про визнання особи такою, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або списків постраждалих чи загиблих осіб.

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, на адміністративній території яких сталася надзвичайна ситуація, видають постраждалим, довідки про визнання їх постраждалими від надзвичайних ситуацій за наявності паспорта або документа, що його замінює або забезпечують складання та затвердження списків таких осіб.

Критерії та порядок визнання особи такою, що постраждала від надзвичайної ситуації, термін дії та обсяг заходів щодо їх соціального захисту встановлюється Кабінетом Міністрів України, залежно від масштабів та наслідків класифікованих надзвичайних ситуацій.

У разі відсутності паспорта або документа, що його замінює, постраждалі звертаються до відповідного органу за місцем постійного проживання для одержання документа, що засвідчує особу.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, для одержання документа, що засвідчує особу, звертаються до відповідного дипломатичного представництва та консульської установи іноземної держави в Україні, а громадяни України, які постійно проживають за кордоном, але на момент надзвичайної ситуації перебували на території України, - до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань закордонних справ.

 

Стаття 180. Надання (виплата) матеріальної допомоги

 

Матеріальна допомога (компенсація) особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, надається (виплачується) у зв‘язку із:

загибеллю одного або кількох членів сім‘ї;

зруйнуванням (втратою) житла;

пошкодженням житла, яке потребує проведення капітального або поточного ремонту;

зруйнуванням та пошкодженням господарських будівель і дачних будинків, втратою майна, втратою сільськогосподарської продукції та присадибних ділянках та городах, загибеллю великої рогатої худоби, молодняку великої рогатої худоби, свиней, коней, овець та кіз, гусей, бджіл тощо;

втратою майна внаслідок надзвичайної ситуації фізичними особами – підприємствами;

підготовкою дітей – учнів та студентів до навчального року тощо.

За рішенням Кабінету Міністрів України до визначення суми коштів, необхідних для виплати матеріальної допомоги, можуть виплачуватися авансові суми допомоги.Матеріальна допомога (компенсація) надається (виплачується) залежно від встановленої категорії постраждалого та визначеного розміру цієї допомоги.

Визначення розміру допомоги, порядок її надання, критеріїв віднесення осіб до категорій постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 181. Забезпечення житлом

 

Постраждалі, у разі потреби, забезпечуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

Постраждалі, у разі, коли їх житло внаслідок надзвичайних ситуацій стало непридатним для проживання, забезпечуються житлом позачергово або включаються органами, зазначеними в частині першій цієї статті, до окремих списків для позачергового надання житла на підставі довідки, виданої в установленому порядку.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установ та організацій, а також самі постраждалі можуть купувати у будь-якому населеному пункті України за договірними цінами житлові будинки і квартири у громадян, яким вони належать на праві приватної власності, а також будинки та квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються.

Будівництво або закупівля житлових будинків або квартир постраждалим особам, які проживали в будинках державного або громадського житлового фонду, здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за рахунок державних коштів, виділених на ці цілі при цьому придбавається:

однокімнатна квартира, у разі якщо постраждалий проживав у однокімнатній квартирі;

двокімнатна квартира, у разі якщо постраждалий проживав у двокімнатній квартирі;

трикімнатна квартира, у разі якщо постраждалий проживав у трикімнатній квартирі.

Будівництво або закупівля житлових будинків або квартир постраждалим особам, які проживали в приватному житловому фонді, здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за рахунок державних коштів, які виділяються на ці цілі, за мінусом коштів, отриманих постраждалою особою за страхування будинку, якщо будинок був застрахований.

Постраждалі, які проживали у приватному житловому фонді, мають право на власне будівництво будинку садибного типу на умовах фінансування, зазначених у частині п‘ятої цієї статті, з одержанням для цього земельних ділянок, першочерговим забезпеченням необхідними будівельними матеріалами та укладенням відповідних договорів з підрядними організаціями.

Розмір жилої площі квартири (житлового будинку садибного типу), що будується чи купується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа та організаціями, не повинен перевищувати норми жилої площі з розрахунку на одну особу, передбаченої законодавством для надання житла. У разі перевищення норми жилої площі, вартість зайвої площі і частини надвірних будівель, збудованих не за затвердженими проектами, сплачує постраждалий, якщо на їх будівництво чи збільшення жилої площі отримано попередньо його згоду.

Придбання квартири (житлового будинку) постраждалій особі шляхом централізованої її закупівлі здійснюється за бажанням одержувача.

Якщо будівництво або закупівля квартири (житлового будинку) постраждалим особам здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, то грошова компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок) не виплачується.

Постраждалі особи, яким виплачена грошова компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок), житлом за рахунок держави не забезпечуються.

 

Стаття 182. Забезпечення зайнятості та надання послуг з працевлаштування

 

За працівниками, які внаслідок надзвичайної ситуації позбавлені можливості виконувати свої трудові обов‘язки, на цей термін зберігається заробітна плата у розмірі не нижче установленого законодавством та колективним договором, укладеним на підприємстві, в установі і організації, як за час простою не з вини працівника.

Постраждалим, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, послуги з працевлаштування та надання матеріального забезпечення надаються державною службою зайнятості відповідно до законодавства про зайнятість населення та страхування на випадок безробіття.

 

Стаття 183. Надання медичної та іншої допомоги постраждалим

 

Постраждалі під час надзвичайних ситуацій мають право на надання їм безоплатної медичної допомоги.

Постраждалим, які під час надзвичайної ситуації брали участь у рятуванні людей і сприяли наданню медичної допомоги, гарантується у порядку, встановленому законодавством, безоплатне лікування та матеріальна компенсація шкоди, заподіяної їх здоров‘ю та майну.

Громадяни України, які постраждали під час надзвичайних ситуацій за межами території України, мають право на відшкодування заподіяної їм шкоди відповідно до угод про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, укладених між Кабінетом Міністрів України та урядами інших країн.

Постраждалим, які стали інвалідами внаслідок надзвичайної ситуації, у разі настання стійких морфологічних змін та порушень функцій органів і систем організму, за умови неефективності будь-яких видів реабілітаційних заходів, а також після досягнення пенсійного віку, у тому числі на пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково.

Постраждалим, які евакуюються, відселяються або вимушені самостійно переселятися на нове місце проживання у зв‘язку з надзвичайними обставинами, надаються такі компенсації та пільги:

оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, водним або автомобільним видом транспорту (крім випадків, коли транспортні засоби надаються безоплатно);

одержання безвідсоткового кредиту на облаштування у розмірі 50 мінімальних заробітних плат на сім‘ю. Компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок компенсації відсоткової ставки кредиту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постраждалим, які залишилися на попередньому місці проживання, надається за рахунок держави, одноразова грошова допомога в обсягах не менше:

50 відсотків мінімальної заробітної плати на кожну особу (крім пенсіонерів);

мінімального розміру пенсії за віком для пенсіонерів усіх категорій (крім дітей, яким призначено пенсію у зв‘язку із втратою годувальника).

Постраждалим забезпечується професійна реабілітація, якщо внаслідок ушкодження здоров‘я або моральної шкоди вони не можуть виконувати попередню роботу.

За постраждалими (якщо з часу встановлення інвалідності, визначення моральної шкоди минуло не більше одного року) зберігається середньомісячний заробіток протягом строку, визначеного програмою реабілітації. У цей час відшкодування шкоди проводиться на загальних підставах.

Індексація суми відшкодування шкоди проводиться відповідно до законодавства.

 

Стаття 184. Гуманітарна допомога

 

Одержання Україною міжнародної гуманітарної та інших видів допомоги для постраждалих, їх розподіл та видача постраждалим здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

 

 


Date: 2015-05-08; view: 164; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию