Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. Теоретичні відомості. Лінзою називається прозоре тіло з певним показником заломлення, обмежене двома сферичними (іноді циліндричними ) поверхнями

Лінзою називається прозоре тіло з певним показником заломлення, обмежене двома сферичними (іноді циліндричними ) поверхнями. Лінія, що проходить через центри кривизни обох поверхонь, називається головною оптичною віссю лінзи.

Побудуємо зображення за допомогою збірної лінзи, якщо відома фокусна віддаль і віддаль до предмета.

Рис.1.

Зображення одержане на рис.1, називається дійсним, оскільки дійсно може бути спроектоване на екран. Одержимо формулу тонкої лінзи. Розглянемо рис.5.

Рис.2.

Тут використовуються наступні позначення:

f – фокусна віддаль лінзи, додатна для опуклої і від’ємна для вгнутої лінзи. Фокусом лінзи називається точка, в якій після заломлення збираються всі промені, що падають на лінзу, паралельно до головної оптичної осі. Зауважимо, що віддаль від лінзи до предмета завжди більша від 0;

x0 - віддаль від лінзи до зображення. x0 > 0, якщо зображення і предмет знаходяться по різні сторони від лінзи, і x0 < 0, якщо зображення розташоване з того ж боку, що і предмет;

h0 - висота предмета, h0 > 0, якщо предмет розташований над віссю лінзи.

hі - висота зображення, hі > 0, якщо зображення знаходиться над віссю лінзи.

Виходячи з подібності трикутників (рис.2):

, (1)

hі<0, так як зображення знаходиться нижче осі лінзи. Також:

, (2)

ліві частини в цих співвідношеннях однакові, тому, прирівнюючи праві частини, одержимо:

(3)

Звідки x0x – fxi - fx0 = 0. Розділимо кожен член останньої рівності на x0xif і, перегрупувавши, одержимо:

(4)

Це формула тонкої лінзи. Фокусна відстань тонкої лінзи пов’язана з радіусом кривизни Rі співвідношенням:

, (5)

де n- показник заломлення.

Величина, обернена до фокусної віддалі, називається оптичною силою лінзи:

D= 1/f. (6)

Оптична сила вимірюється в діоптріях (Дп)

Лінійне збільшення лінзи – це відношення висоти зображення предмета до висоти предмета.

Г= hі/h0. (7)

Розглянувши попередній рисунок, одержимо:

Г= hі/h0= -xi/x0. (8)


Date: 2015-05-08; view: 229; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию