Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичні завдання контрольної роботи

 

Завдання № 1. Підприємство “Альфа” подає податкову декларацію з ПДВ за січень у квітні того ж року. Податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання у розмірі 26 тис. грн.

Необхідно:

1) визначити суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до посадових осіб підприємства. Податкове правопорушення на підприємстві було здійснено повторно, і контролюючим органом було прийнято рішення про мінімальне стягнення;

3) вказати порядок надсилання податкового повідомлення контролюючим органом.

 

Завдання № 2. За результатами документальної перевірки, проведеної у вересні поточного року, податковий орган донараховує суму ПДВ, що належала до сплати підприємством “Бета” за липень попереднього року, у розмірі 12 100 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до посадових осіб підприємства за порушення ведення податкового обліку (порушення вперше протягом року);

3) дати визначення податкового боргу.

 

Завдання № 3. За результатами документальної перевірки, проведеної в січні поточного року, податковий орган донараховує суму податку на прибуток, що належала до сплати підприємством “Гамма” за ІІ квартал попереднього року, у розмірі 4 700 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до посадових осіб підприємства (контролюючим органом було прийнято рішення про максимальне стягнення – вдруге протягом року);

3) вказати, що таке штрафна санкція.

 

Завдання № 4. Контролюючий орган під час проведення камеральної перевірки виявив арифметичну помилку у поданій підприємством “Сігма” декларації з ПДВ, що призвела до заниження суми ПДВ на 6 250 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до бухгалтера підприємства (контролюючим органом було прийнято рішення про мінімальне стягнення);

3) вказати, в яких випадках податкове повідомлення вважається узгодженим.

 

Завдання № 5. Підприємство “Омега” здійснило сплату ПДВ у розмірі 15 тис. грн. за липень поточного року лише 16 жовтня цього ж року.

Необхідно:

1) визначити суму штрафних санкцій (штрафу та пені) за несплату ПДВ у встановлені терміни;

2) вказати, що таке недоїмка, а що таке недоплата.

Примітка. Облікова ставка НБУ становить: 14 % – на 01.07 поточного року та 10 % – на 1.10 поточного року.

 

Завдання № 6. Підприємство “Мега” за червень поточного року повинно сплатити ПДВ на суму 11 500 грн. 10 серпня ним частково було сплачено борг на суму 3 500 грн., а також внесено пеню, нараховану на цю частину. Решта податкового боргу погашається 30 серпня.

Необхідно розрахувати:

1) суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) суму пені, що підлягає сплаті підприємством на 10 та 30 серпня.

Примітка. Облікова ставка НБУ становить 10 % – на 01.07 поточного року.

Завдання № 7. ТзОВ “Рама” у декларації з ПДВ за травень поточного року показало зобов’язання у сумі 10000 грн. З них 05.06 поточного року сплатило 9000 грн., 09.07 поточного року – 500 грн., 10.12 поточного року – 500 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до посадових осіб підприємства (контролюючим органом було прийнято рішення про стягнення внаслідок допущення повторного порушення протягом року);

3) вказати, від чого залежить розрахунок пені.

 

Завдання № 8. АТ “Гама” не подало до ДПІ розрахунків комунального податку за квітень і липень поточного року. У вересні цього ж року при перевірці податківці встановили, що сума податку за квітень становила 4 600 грн., а за липень – 7 500 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) вказати суму адміністративного штрафу за недопуск посадових осіб ДПС до обстеження приміщень, пов’язаних з отриманням доходів;

3) розкрити суть податкового боргу.

 

Завдання № 9. ТзОВ “Кама” за результатами документальної перевірки у липні поточного року донараховано податкове зобов’язання з ПДВ за січень поточного року – 23 000 грн. Суму податкового боргу платник податків сплатив 20 липня поточного року.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) вказати, які застосовуються максимальні та мінімальні обмеження штрафу (фінансової санкції) за таке порушення;

3) вказати, у яких випадках виникає податковий борг.

 

Завдання № 10. При перевірці ПП “Тарас” (декларація з ПДВ щомісячна) податковою інспекцією донараховані зобов’язання з ПДВ за липень, серпень, вересень поточного року у сумі 1 500, 4 600 і 3 800 грн. відповідно. Податкове повідомлення-рішення виписано і передано платнику податків у листопаді поточного року.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) визначити суму адміністративного штрафу, що застосовується до посадових осіб підприємства за порушення ведення податкового обліку (порушення вперше протягом року);

3) вказати термін подання податкового повідомлення податковим органом.

 

Завдання № 11. ТзОВ “Віст” подало декларацію про прибуток, в якій при підсумовуванні валових доходів не врахувало 35 000 грн., через що податкове зобов’язання занижено на 13 500 грн. При камеральній перевірці декларації податковий інспектор виявив розходження і донарахував 17 500 грн. податку.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) розрахувати суму податкового боргу;

3) вказати, що вважається недоплатою.

Завдання № 12. ТзОВ “Марія” подало декларацію про прибуток, в якій податкове зобов’язання занижено на 26 500 грн. При камеральній перевірці декларації податковий інспектор виявив це порушення.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій, що накладаються на платника податку;

2) розрахувати суму податкового боргу;

3) вказати, що вважається недоїмкою.

Завдання № 13. Платник податків до початку його перевірки контролюючими органами самостійно виявив факт заниження суми податкового зобов’язання минулих податкових періодів у розмірі 45 000 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафу, який повинен сплатити платник податків, за умови, що граничний термін подання податкової декларації за звітний період вже минув;

2) визначити суму адміністративного штрафу;

3) вказати порядок звітування про суму недоплати.

 

Завдання № 14. Платник податків до початку його перевірки контролюючими органами самостійно виявив факт заниження суми податкового зобов’язання минулих податкових періодів у розмірі 12 000 грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій за умови, що декларацію з виправленими показниками платник податків подає до закінчення граничного строку подання податкової декларації за звітний період;

2) вказати, за яких умов накладається адміністративний штраф за таке правопорушення;

3) вказати мінімальний та максимальний розмір штрафу.

 

Завдання № 15. Платник податків задекларував недооцінені об’єкти оподаткування, що призвело до заниження суми податкового зобов’язання у розмірі 3 500 податкових соціальних пільг.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій;

2) вказати, яким законодавчим актом регламентується кваліфікація злочинів щодо ухилення від сплати обов’язкових платежів у значному, великому та особливо великому розмірах, та розрахувати їх значення;

3) вказати, за яких умов платник податків звільняється від кримінальної відповідальності за таке правопорушення.

Завдання № 16. Платника податків засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків. Сума недоплати складає 8 000 податкових соціальних пільг.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій;

2) вказати, яка (який) сума (розмір) ухилення від сплати обов’язкових платежів кваліфікується як велика (великий);

3) вказати, яке покарання передбачене Кримінальним кодексом України, якщо правопорушення вчинене особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків.

 

Завдання № 17. Платник податків продав майно (за звичайними цінами) на суму 8 000 грн., яка перебуває у податковій заставі, без згоди податкового органу.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій;

2) визначити, чи застосовуватимуться штрафні санкції при умові, що суму виручених внаслідок такої операції коштів буде спрямовано на погашення податкового боргу;

3) вказати умови звільнення активів платника податків від податкової застави.

 

Завдання № 18. Суб’єкт господарювання відпустив готову продукцію своїм працівникам у рахунок заробітної плати на загальну суму 24 000 грн. (за звичайними цінами, з ПДВ). При цьому податку з доходів фізичних осіб не було нараховано.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій;

2) вказати розмір передбаченого законодавством адміністративного штрафу за таке порушення;

3) вказати термін, протягом якого суб’єкт господарювання повинен був сплатити суму податку.

 

Завдання № 19. Платник податків з 1 січня попереднього року орендує авто, використовує його, спалюючи при цьому пальне та здійснюючи викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища платник не подавав. Податковий орган за результатами документальної перевірки наприкінці червня поточного вручає повідомлення-рішення з нарахуванням таких сум збору і штрафів на основі таких даних:

Звітний період Термін подання розрахунку за звітний період Сума нарахованого податковим органом податкового зобов’язання, грн.
I кв. попереднього року    
II кв. попереднього року    
III кв. попереднього року    
IV кв. попереднього року    
I кв. поточного року    
Загальна сума Х  

 

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій;

2) вказати стандартні терміни подання податкових декларацій;

3) вказати порядок надсилання податкової декларації поштою.

 

Завдання № 20. Платнику податків 7 травня поточного року було відмовлено у прийнятті декларації про податок на прибуток підприємства за 1 квартал поточного року через задекларовані збитки. Того самого дня декларацію було відправлено поштою з дотриманням необхідних вимог згідно з законодавством.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій в разі їх наявності;

2) вказати умови, за яких податковий орган має право відмовити у прийнятті податкової декларації;

3) вказати порядок подання податкової декларації та сплати зазначеного у ній податкового зобов’язання при відмові у її прийнятті з інших причин, ніж регламентовані законодавством.

 

Завдання № 21. Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 27 тис. грн., податку на додану вартість – 33 тис. грн., акцизного збору – 16 тис. грн.

Необхідно:

1) розрахувати суму штрафних санкцій в разі їх наявності.

Завдання № 22. Декларацію податку на прибуток за 1 квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов'язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є передплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн.

Необхідно:

1) розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання № 23. У квітні підприємство виготовило 100 одиниць підакцизного товару. 70 одиниць було реалізовано, а 20 – передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Прибуток від реалізації був отриманий у сумі 4 200 грн. Рентабельність виробництва – 20 %. Акцизний збір було визначено в сумі 1 326 грн.

Необхідно:

1) перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного збору на цей товар становить 15 %;

2) заповнити форму необхідної податкової звітності.

Завдання № 24. У лютому підприємство реалізувало 100 одиниць ювелірних виробів. Собівартість одного виробу – 250 грн., рентабельність виробництва одиниці продукції – 20 %. Акцизний податок визначено в сумі 16 153,8 грн.

Довідково: ставка акцизного податку – 35%.

Необхідно:

1) вказати терміни перерахування суми акцизного збору до бюджету та
подання розрахунків до податкової інспекції;

2) перевірити правильність визначення суми акцизного податку.

Завдання № 25. Підприємство виготовляє ювелірні вироби. Собівартість виробництва одного виробу – 500 грн., рентабельність виробництва – 20 %. У липні було виготовлено 100 виробів, з яких 70 – реалізовано, а 20 – передано працівникам підприємства в рахунок оплати праці. ПДВ визначено в сумі 10 768 грн.

Довідково: ставка акцизного податку – 35 %.

Необхідно:

1) перевірити правильність обчислення ПДВ з обороту по реалізації, виходячи з вищенаведених даних.

Завдання № 26. До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 1 тис. грн. і отриманий з цього доходу прибутковий податок у сумі 200 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 3 тис. грн. і отримано прибутковий податок у сумі 457,2 грн.

Необхідно:

1) визначити прибутковий податок із сукупного річного доходу;

2) розрахувати сальдо розрахунків з бюджетом

 

Завдання № 27. Сукупний річний дохід іноземного громадянина становить 207 тис. грн. У тому числі:

· компенсація витрат на навчання дітей у школі – 16 500 грн.;

· суми надбавок, вилучені у зв'язку з проживанням в Україні, – 50 тис. грн.;

· суми компенсації витрат на наймання житла – 39 тис. грн.

Необхідно визначити:

1) суму прибуткового податку;

2) сальдо розрахунків з бюджетом, враховуючи, що протягом року було
сплачено податку в сумі 20 тис. грн.

Завдання № 28. До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році було нараховані такі доходи:

· заробітну плату за виконання робіт підряду в сумі 1 000 грн. (прибутковий податок отримано в сумі 200 грн.);

· авторську винагороду як спадкоємцю в сумі 2 000 грн. (прибутковий податок отримано в сумі 400 грн.).

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було виплачено заробіток у сумі 3 600 грн., і утримано прибутковий податок у сумі 506 грн. 60 коп. Необхідно:

1) розрахувати суму прибуткового податку з сукупного річного доходу;

2) визначити сальдо розрахунків з бюджетом.

 

Завдання № 29. ТзОВ “Краяни” у лютому 2014 року придбало будинок по вул. Виговського в Залізничному районі м. Львова. 1 березня 20144 року за рішенням міськради ТзОВ “Краяни” одержало право на користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення загальною площею 2450,6 м/кв, зайнятою житловим фондом. ТзОВ “Краяни” є платником податку на землю. Грошова оцінка земельної ділянки по вул.Виговського, відповідно до грошової оцінки земель м. Львова, затвердженої рішенням № 112, становить 290,14 грн./м.кв. Здійснивши, розрахунок підприємство нарахувало податку на землю за 2014 рік в сумі 17 775,43 грн.

Необхідно:

1) перевірити достовірність цієї суми;

2) вказати порядок сплати податку на землю.

Завдання № 30. На балансі ПП “Глорія” на 1.01. 2013 р. знаходяться такі транспортні засоби: легковий автомобіль (Skoda) з об'ємом циліндра двигуна 1800 куб. см, вантажні автомобілі ЗІЛ 4311 та КАМАЗ 5320 з об'ємом циліндра двигуна 6000 та 14000 куб. см. відповідно. Розрахований транспортний податок за 2009 рік склав 3 790 грн.

Необхідно:

1) перевірити достовірність цієї суми;

2) вказати порядок сплати податку з власників транспортних засобів
ПП “Глорія”.

 

Завдання № 31. Є такі дані щодо результатів діяльності ВАТ “Світанок”:

• продаж товарів (з ПДВ) – 400 000 грн.

• дохід від операцій торгівлі цінними паперами - 15 000 грн.

• сума сплачених сировини, комплектуючих, запчастин (без ПДВ) –
100 000 грн.

• витрати на реконструкцію основних фондів – 20 000 грн.

• балансова вартість основних фондів на початок року – 80 000 грн.

• сума штрафів, пені, що сплачені, – 800 грн.

• сума заробітної плати та відрахувань на обов'язкове пенсійне і
соціальне страхування - 60 000 грн.

• амортизація – 5 000 грн.

• придбання основних фондів – 20 000 грн.
Необхідно:

1) визначити суму податку на прибуток;

2) вказати порядок сплати податку на прибуток ВАТ “Світанок”.

 

Date: 2015-05-05; view: 613; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию