Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Маріупольський коледж

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрям підготовки 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
  технології
Спеціальність 5.050 0201 Монтаж,обслуговування засобів і систем
  автоматизації технологічного виробництва Семестр 5
Навчальна дисципліна Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка
             

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

  Описати види зворотних зв’язків і їх особливості
  Зобразити схему на логічних елементах та умовне позначення RS-
  тригерів. Навести таблицю істинності RS- тригерів. Пояснити принцип дії
  RS- тригерів
  На вхід інвертувального підсилювача на базі операційного підсилювача
  (ОП) подано вхідну напругу Uвх=65 мВ. Обчислити опір резистора в ланці
  зворотнього зв’язку ОП, якщо Uвих=-5,6 В, опір резистора на
  інвертувальному вході ОП 10 кОм

 

Затверджено на засіданні циклової комісії ЕД та АТП

 

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії _____________ / Т.М. Мартинова/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ / Г.В. Тесленко /

(підпис) (прізвище та ініціали)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрям підготовки 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
  технології
Спеціальність 5.050 0201 Монтаж,обслуговування засобів і систем
  автоматизації технологічного виробництва Семестр 5
Навчальна дисципліна Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка
             

 

 

Date: 2015-05-05; view: 363; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию