Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Органи внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ - це сукупність державних спеціалізованих установ, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, які виконують правоохоронні та правозастосовні функції з підтримання правопорядку в державі. У своїй діяльності вони керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та наказами Міністра внутрішніх справ України. При цьому закону "Про органи внутрішніх справ" в Україні немає.

Чинне законодавство, установлюючи їх загальні завдання, відводить їм специфічне місце серед правоохоронних органів. На органи внутрішніх справ як такі, що діють оперативно й цілодобово, покладається основний тягар правоохоронної роботи з підтримання правопорядку: виконання різнобічних завдань із профілактики, виявлення, усунення правопорушень і притягнення правопорушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Здійснюючи свої повноваження, органи внутрішніх справ виступають як правозастосовні органи, тому їхню діяльність доречно характеризувати як правоохоронну.

Основними завданнями органів внутрішніх справ України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Виходячи із завдань, що стоять перед ними, слід підкреслити, що правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ є досить розгалуженою, вона виступає важливою гарантією законності і правопорядку. Складаючи окрему систему, органи внутрішніх справ працюють у структурі й під керівництвом Міністерства внутрішніх справ України і належать до органів виконавчої влади.Разом із тим органи внутрішніх справ є кількісно найбільш численним правоохоронним органом в Україні. Усе це в сукупності дозволяє визначити їх як центральний орган у правоохоронній системі нашої держави.

Система та структура органів внутрішніх справ

Систему органів внутрішніх справ складають:

- Міністерство внутрішніх справ (МВС) України з його головними управліннями і відділами;

- Головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- районні, районні в містах, міські управління (відділи) МВС України;

- відділи (відділення) МВС України на особливо важливих і режимних об'єктах;

- навчальні заклади та установи МВС України;

- органи внутрішніх справ на транспорті (залізничний, водний, повітряний).

Крім того, МВС України підпорядковані внутрішні війська та Державна міграційна служба України.

Система органів внутрішніх справ на транспорті включає: а) Головне управління внутрішніх справ на транспорті МВС України; б) управління, відділи внутрішніх справ на транспортних магістралях; в) лінійні відділи, відділення, пункти міліції на залізничних станціях, в аеропортах, водних портах, станціях метрополітену. Указані органи виконують завдання, які є загальними для міліції в цілому, але їхня діяльність обмежується рамками транспортних магістралей (залізничних, повітряних, водних), вокзалів та аеропортів, а також деякими іншими об'єктами, що прилягають до відповідної території чи є об'єктами їх обслуговування.

Окремим структурним підрозділом МВС виступають внутрішні війська. Безпосереднє керівництво ними здійснює Міністр внутрішніх справ, який несе персональну відповідальність за правомірність виконання покладених на ці війська завдань, видає нормативні акти з питань організації діяльності останніх, затверджує їхню структуру, штати їхніх підрозділів тощо. Управління внутрішніми військами покладено на командуючого ними, який одночасно є заступником Міністра внутрішніх справ України.

Державна міграційна служба України є спеціально уповноваженим органом державної виконавчої влади, на який покладається реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

З точки зору організаційної структури необхідно зазначити, щодо складу центрального апарату МВС України входять:

- Головне управління кримінальної міліції;

- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю;

- Головний штаб МВС України;

- Головне управління міліції громадської безпеки;

- Головне слідче управління;

- Головне управління карного розшуку;

- Головне управління по боротьбі з економічними злочинами;

- Головне управління державної автомобільної інспекції;- Головне управління державної служби охорони та ін.

Структура ГУМВС області має схожу структуру за деякими винятками: так, замість головних управлінь УМВС області мають відповідні управління й відділи.

Провідна роль в охороні громадського порядку належить місцевим органам внутрішніх справ - міськрайвідділам. їхня структура визначається Міністерством внутрішніх справ України з урахуванням чисельності населення, яке проживає на певній території, наявності на ній також важливих народногосподарських об'єктів. Структура міськрайвідділу: начальник відділу, його заступник, штаб, чергова частина, що працює цілодобово, відділення карного розшуку, служба у боротьбі з економічними злочинами, слідче відділення, державна автомобільна інспекція, служба дільничних уповноважених інспекторів тощо. Найбільшою за чисельністю в міськрайвідділі є патрульно-постова служба міліції.


Date: 2015-06-08; view: 290; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию