Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Q] 2:1: Толық серіктестіктің қатысушысы болуы мүмкін

[а] [+] тек азаматтар;

[а] жеке және занды тұлғалар;

[а] коммерциялық заңды тұлғалар;

[а] тек коммерциялық емес ұйымдар және азаматтар;

[а] тек жеке кәсіпкерлер.

[q] 1:1: Өндірістік кооператив - ол:

[а] серіктестік, оған қатысушылар серіктестіктің міндеттемелері бойынша мүлік жетпеген жағдайда барлық мүлікпен ортақ жауапкершілікке тартылады;

[а] заңды тұлғаның дараланған бір бөлігі;

[а] коммерциялық емес ұйым;

[а] [+] азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін мүшелік негізде, олардың өз еңбегімен қатысуына және өндірістік кооператив мүшелерінің мүліктік жарналарын біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі;

[а] қоғамдық бірлестік.

 

[q] 1:1: Мекеме - ол:

[а] саяси партиялар, кәсіби одақтар;

[а] қайырымдылық мақсатты көздейтін ұйым;

[а] [+] басқару, әлеуметтік- мәдени немесе өзге де коммерциялык емес сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру үшін меншік иесі құрған және қаржыландыратын ұйым;

[а] рухани қажеттерін қанағаттандыру үшін азаматтардың ерікті түрдегі бірлестігі;

[а] ассоциация.

 

[q] 2:1: Ассоциация - ол:

[а] мемлекеттік заңды тұлға;

[а] заңды тұлғалардың ерікті бірлестігі;

[а] коммерциялық емес ұйым;

[а] заңды тұлғаның құрамдас бөлігі;

[а] [+] қоғамдық бірлестік.

 

[q] 3:1: Жай серіктестік туралы шарт деген бұл:

[а] шаруашылық серіктестіктің құрылтай құжаты;

[а] [+] шарт, ол бойынша екі немесе одан да көп тұлғалар /серіктер/ заңды тұлға құрмай-ақ пайда табу мақсатында немесе заңға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарға жету үшін өздерінің салымдарын біріктіріп және бірлесіп әрекет жасау туралы келісім;[а] шарт, ол бойынша екі немесе одан да көп түлғалар /серіктер/ салымдарын біріктіріп ЖШС құру туралы міндеттенеді;

[а] коммерциялық емес үйымдардың қүрылтай қүжаттары;

[а] ЖШС құрылтай құжаттары.

 

[q] 3:1:Мәмілелерді тіркеуден бас тарту:

[а] [+] жазбаша түрде рәсімделуге тиіс және заң талаптарының бұзылуына сілтеме жасалғаңда ғана мүмкін болады;

[а] жазбаша түрде рәсімделуге тиіс;

[а] нотариалды куәландырылуы керек;

[а] нотариалды куәландырылуы мүмкін;

[а] бас тартылу ауызша жасалуы мүмкін;

 

[q] 2:1: Мәмілені жарамсыз деп тану негіздері былай анықталады:

[а] [+] сотпен;

[а] заңнамамен;

[а] заң негізіндегі актімен;

[а] тараптардың келісімімен;

[а] мүдделі тұлғалармен.

[q] 3:1: Мәміле кейінге қалдырылатын шартпен жасалады деп есептеледі, егер тараптар:

[а] [+] құқықтар мен міндеттердің туындауын басталу-басталмауы белгісіз мән-жайға байланысты етіп қойса;

[а] қүқықтар мен міндеттердің тоқтатылуын басталу-басталмауы белгісіз мән- жайға байланысты етіп қойса;

[а] құкықтар мен міндеттердің туындауын кейінге қалдырса;

[а] шарттың басталуына кедергі етпеу туралы келіссе;

[а] шарт жасасуға келіссе;

 

[q] 2:1:Мәмілелер жазбаша түрде жасалуға тиіс:

[а] жасау кезінің өзінде орындалатын;

[а] жасау кезінің өзінде орындалатын мәмілелерден басқа, тұрмыстық ұсақ;

[а] мәмілелені жасау кезінің өзінде орындалатындарынан басқа, 20 есептік көрсеткіштен жоғары сомаға;

[а] мәмілелені жасау кезінің өзінде орындалатындарынан басқа, 50 есептік көрсеткіштен жоғары сомаға;

[а] [+] мәмілелердің жасау кезінің өзінде орындалатындарынан басқа, 100 есептік көрсеткіштен жоғары сомаға жасалса

 

[q] 3:1: Мәміленің жай жазбаша түрін сақтамау:

[а] [+] оның жарамсыз болып қалуына әкеліп соқтырмайды, бірақ, дау туған жағдайда тараптарды мәміленің жасалғанын, мазмұнын немесе орындалуын куәгерлік айғақтармен растау құқығынан айырады;[а] оның жарамсыз болып қалуына әкеліп соқтырады және дау туған жағдайда тараптарды мәміленің жасалғанын, мазмұнын немесе орындалуын куәгерлік айғақтармен растау құқығынан айырады;

[а] оның міндетті мемлекеттік тіркелуіне әкеліп соқтырады;

[а] оның міндетті нотариалдық куәлендіруіне әкеліп соқтырады;

[а] тараптарды әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соқтырады.

 

[q] 1:1: Мәміле жарамсыз деп танылуы мүмкін:

[а] тек мүдделі адамдардың талабы бойынша;

[а] тек прокурордың талабы бойынша;

[а] тек тиісті мемлекеттік органның талабы бойынша;

[а] тараптардың келісімі бойынша;

[а] [+] мүдделі адамдардың, мемлекеттік органның не прокурордың талабы бойынша.

 

[q] 3:1: Мәміле жарамсыз деп танылғанда қылмыстық ой болмаған жағдайда:

[а] [+] тараптардың әрқайсысы екінші тарапқа мәміле бойынша алынғанның бәрін қайтарып беруге міндетті;

[а] мәміле бойынша алғандарының немесе алуға тиісті болғандарының бәрі соттың шешімі бойынша тәркіленуге тиіс;

[а] мәміле бойынша алғандарының бәрі соттың шешімі бойынша тәркіленуге тиіс;

[а] әр тарап қарсы жақтың шығынының орнын толтыру;

[а] бұл факт нотариалдық куәландырылуы тиіс.

 

[q] 3:1: Жалған мәмілелер - бұл мәмілелер жасалған:

[а] [+] заңдық салдар туғызу ниетін көздемей, тек көзалдау үшін;

[а] басқа мәмілені бүркемелеу мақсатымен;

[а] елеулі мәні бар жаңылысу салдарынан;

[а] жүйке ауруы немесе ақыл-есі кемістігі салдарынан әрекет қабілетсіз деп танылған тұлғамен;

[а] түлғамен ауыр мән-жайлар салдарынан.

 

[q] 2:1: Қулықпен жасалған мәміле болып табылады, егер мәміле:

[а] заңдық салдар тудыруды көздемей, тек көзалдау үшін ғана жасалса;

[а] [+]егер мәміле екінші бір мәмлені бүркемелеу мақсатында жасалса;

[а] елеулі мәні бар жаңылысу салдарынан жасалса;

[а] жүйке ауруы немесе ақыл-есі кемістігі салдарынан әрекет қабілетсіз деп танылған тұлғамен жасалса;

[а] тұлғамен ауыр мән-жайлардың салдарынан жасалса.

 

[q] 3:1: Кіріптар мәміле деп танылады, егер мәміле:

[а] заңдық салдар тудыруды көздемей тек көзалдау үшін ғана жасалса;

[а] екінші бір мәмілені бүркемелеу мақсатында жасалса;

[а] [+] ауыр мән- жайларға байланысты жасауға мәжбүр болған жағдайларда жасалса;

[а] елеулі мәні бар жаңылысу салдарынан жасалса;

[а] жүйке ауруы немесе ақыл- есі кемістігі салдарынан әрекет қабілетсіз деп танылған тұлғамен жасалса

 

[q] 3:1: Мәміле жасауға уәкілдік берілмеген адамның басқа адам атынан немесе өкілеттілігін асыра пайдаланып жасалған мәмілесі:

[а] өкілдік беруші үшін азаматтық құқықтармен міндеттерді туғызады;

[а] [+] өкілдік беруші осы мәмілені кейіннен мақұлдаған ретте ғана ол үшін азаматтық құқықтар мен міндеттерді туғызады, өзгертеді және тоқтатады;

[а] өкілдік беруші үшін азаматтық құқықтар мен міндеттерді туғыза алмайды;

[а] өкілдік беруші үшін тек заңмен көзделген жағдайда ғана азаматтық құқықтарды туғызады;

[а] өкілдік беруші үшін тек азаматтық құқықтарды туғызады..

 

[q] 2:1: Кәсіпкерлер шарт жасасқан кезде олардың атынан үнемі және дербес өкілдік етуші адам (коммерциялық өкіл) қандай құжат негізінде әрекет жасайды:

[а] жазбаша шарт негізінде;

[а] [+] жазбаша шарт пен сенімхат негізінде;

[а] өкілдің өкілеттілігі көрсетілетін жазбаша шарт негізінде;

[а] сенімхат негізінде;

[а] жазбаша шарт, сенімхат және патент негізінде.

 


Date: 2015-06-06; view: 1394; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию