Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Этнопедагогикалық білімдерді мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінде қолдану қажеттігі

Этнопедагогикалық білім беру – болашақ мұғалімдердің адамды сүю дайындығының негізі.

Қоғамның жаңаруы мен демократияландыру процесінде, республиканың тәуелсіздік алған жағдайларда біздің қоғамның тарихы, оның көптеген әлеуметтік институттар қызметтері, өз уақытында ұмытылған немесе тыйым салынған халықтың рухани өмірінің құбылыстары, өткеннің мәдени-тарихи мұраларының, оның ішінде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеудегі этникалық педагогиканың қайта өрлеуі – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Адамның азамат болып қалыптасуында халықтың әлеуметтік мәдениет пен рухани құндылықтары, оның әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері маңызды рөл атқарады. Сондықтан этнопедагогиканың оқытпауы мен қолданбауынсыз тұлғаны толыққанды тәрбиелеу мүмкін емес. Қазіргі кезде әдет-ғұрып пен этнопедагогиканың педагогика ғылымының әдіснамалық-теориялық жағдайларымен бірігуі, қоғамның алдына қойған тәрбиелік мақсаттардың шешілуі өзекті мәселе болып табылады.

Жалпы адамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени дәстүрлерді есепке ала отырып, білім беру мазмұнының жаңартылуы болашақ мұғалімдерді дайындау процесіне жаңа талаптарды ұсынады. Себебі, оқушыларды этнопедагогика элементтермен тәрбиелеуі, ең алдымен, мұғалімнің оның теориялық және практикалық дайындығының деңгейімен анықталады.Қазіргі кезеңнің жағдайларында толыққанды мұғалімнің этнопедагогикалық дайындығында жалпы этнопедагогика орталық орынды алады. Жалпы этнопедагогика жоғары білім беру маңызды оқыту пәні болып саналады. Жалпы этнопедагогика мазмұны бойынша этнопедагогикаға кіріспе ретінде қарастырылады, өйткені оның зертттейтін пәні жалпы негізде, «Этнопедагогика бойынша керекті мәліметтер» (халықтық педагогика, дәстүрлі педагогика, тәрбиелеудің дәстүрлі мәдениеті, халықтық педагогикалық мәдениет, педагогикалық ақыл, тәрбиелеудің дәстүрлі формалары, фольклорлық педагогика және т.б.) болады.

Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы болашақ мұғалімдердің ішкі әлемінің, оның рухани тәрбие жағының қалыптасуына бағытталады.


Date: 2015-10-18; view: 678; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию