Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поездарды құрастыру

16.8.1-кластық (ЖМ) қауіпті жүктер барлық жағдайда тиісті қалқаны қоюмен поездардың қозғалыс кестесінде ескерілген нормалар мен ұзындық шектерінде құрастырылған жүк поездарындағы жекелеген вагондармен, вагондардың тобымен, сондай-ақ өздері жүріп өтетін телімдердегі қабылдау-жөнелту жолдарының сыйымдылығынан аспайтын маршруттармен тасы-малданады.

ҚМ тиелген вагондардыкелесі поездарғатіркеуге тыйым салынады:

- жолаушы және пошта-қол жүктік поездарға (табельдік қару мен соған арналған әскери жарақтарды, Қазақстан Республикасы Қорғаныс ми-нистрлігі мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери қарауылдары мен командаларын, темір жолдың өзге де мемлекеттік әскерилендірілген ұйымдары мен әскерилендірілген күзет нарядтарын та-сымалдаудан басқа);

- адам тасымалдауға арналған, сондай-ақ құрамында (әскери эше-лондарды есепке алмағанда) адамдар отырған жекелеген вагондары бар (эшелонның жеке құрамы отырған вагондарды есепке алмағанда) по-ездарды;

- біріктірілген поездарды;

- жоғарғы үшінші, төменгі үшінші және одан да артық, жаны бойынша тертінші және одан үлкен дәрежедегі габаритсіздікке ие жүктері бар поез-дарды;

- поездар қозғалысының кестесінде белгіленген ұзындықтан асатын по-ездарды.

Сонымен қатар осы Нұсқаулықтың 16.2-тармағында көрсетілген шарт-ты нөмірлері бар ЖМ тиелген вагондарды құрамында төмендегі вагондар бар жүк поездарына тіркеуге тыйым салынады:

- қысылған және сұйытылган газдары (2-класс) бар;- жылдам тұтанғыш сұйықтар (3-класс) бар;

- тез тұтанғыш құрғақ заттары, өздігінен тұтанатын заттар мен сумен, сондай-ақ ауаның ылғалымен әрекетке түскен кезде тұтанғыш газдарды бөлетін заттары бар (4-класс);

- тотығыш заттар мен органикалық пероксидтері бар (5-класс);

- улы заттары бар (6.1-ішкі тобы).

16.9. Сұрыптау және телімдік станциялардың арасында ЖМ тиелген ва-гондар барлық жүк поездарымен бірге құрастыру жоспарына сәйкес жүре алады. Мұндай вагондар аралық станциялардан жақын жердегі телімдік немесе сұрыптау станцияларына және кері бағытта құрама, шығару поез-дарымен немесе диспетчерлік локомотивтермен, ал тораптың станциялары мен торап алдындағы станциялардың арасында берілме және шығару по-ездарымен жүруі мүмкін.

Құрамына ЖМ тиелген вагондар кіретін құрама поездарды құрасты-рушы және кондукторлық бригаданың қызметкерлері, бас кондуктордың міндеттерін орындайтын машинистің көмекшісі күтімге алуы тиіс.

ЖМ тиелген вагондарды, егер құрастыру жоспары бойынша аталмыш вагондарды жөнелту үшін ұзақ бағыттағы поездар ескерілген болса, оларды жақын бағыттағы поездарға тіркеуге жол берілмейді.

Тасымалдау дирекциясының аға диспетчері, станциялық және манев-рлік диспетчерлер поездық жұмысты жоспарлау кезінде станцияға келіп жатқан ЖМ тиелген вагондарды поездардың барынша азырақ санымен алғашқы кезекпен жөнелтудің мүмкіндігін арнайы қарастыруға міндетті.

16.10. ЖМ тиелген вагондарға темір жолдың әскерилендірілген күзеті ілесіп жүру үшін, осы вагондардан ары кеткенде 5 вагоннан бұрын теже-гіш алаңшасы бар вагон немесе арнайы бөлінген бос жабық вагон қойылуы тиіс.

Егер темір жолдың әскерилендірілген күзетімен күзетілетін вагондар тобы поездың бас жағында орналасса, электровоздан немесе тепловоздан ары кеткенде 5 вагоннан кейін, тежегіш алаңшалары бар вагондар болмаған жағдайда әскерилендірілген күзет атқыштарының оларға машинистің ло-комотивпен жүру тәртібі туралы алдын-ала нұсқаулама жүргізуімен поез локомотивінің кабинасында болуына рұқсат етіледі.

Құрамында ЖМ тиелген әскери көліктер бар поездардың құрамына атамлыш көлік түрлеріне қатысы бар ЖМ тиелген вагондар қойылуы мүмкін.ЖМ тилген вагондарға жүк жөнелтушінің (жүк қабылдаушының) мамандары немесе әскери қарауылдары, сондай-ақ темір жолдың әскерилендірілген күзетінің нарядтары ілескен жағдайда олар күзеткен ва-гондар поезға бір топпен қойылады. Аталмыш вагондар осы Нұсқаулыққа сәйкес бір бірінен қауіпсіз жүктері бар вагондармен немесе вагондардың аталмыш тобына жатпайтын бос вагондармен қалқалана отырып қойылған кезде мұндай қалқа ең төмен нормаларынан аспауы тиіс.

Вагондарды ЖМ тиелген вагондар мен арнайы секцияның (сұлбаның) құрамына кіретін ілесе жүру вагондарының арасына қою қажет етілмей-Ді.

16.11. Әскери эшелондарда ЖМ мен сол эшелонға тиісті өзге де қауіпті жүктерді өздерінің арасына бір вагоннан кем болайтын қалқа қою арқылы бірге тасымалдауға жол беріледі.

Танкілер, өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылар, артиллериялық тартқыштар мен әскери жинақтармен жабдықталған жабылған бронетранспортерлер тиелген платформалар мен жартылай ва-гондар әскери эшелонның құрамында қалқалаусыз жүруі мүмкін.

ЖМ тиелген поездардың қозғалысы *

16.12. Құрамында ЖМ тиелген вагондары бар поездар телімдер арқылы қозғалған кезде поезд диспетчерінің, станция кезекшілерінің үнемі түрдегі бақылауында болуы тиіс, соңғылары аталмыш поездардың кедергісіз және қауіпсіз түрде жүріп өтуін қамтамасыз ететіндей шараларды жүзеге асыруға міндетті.

Министрлік құрамында. ЖМ тиелген вагондары бар транзиттік поез-дарды өздерінде айналма жолдар бар ірі темір жол тораптарын айналумен өткізудің тәртібін белгілейді.

Құрамында ЖМ тиелген вагондар бар поезды алдағы жөнелту туралы поезды құрастыратын станцияның кезекшісі поезд диспетчеріне алдын ала хабарлайды.

ДСП-дан құрамда 1-кластық ЖМ (жарылғыш материалдар) қауіпті жүктері бар екендігі туралы мәліметтерді алған кезде, ДНЦ диспетчерлік байланыс арқылы тіркелетін бұйрықты сол поездың жүру мршруты бой-ынша өз телімінің барлық ДСП-ларына береді және іргелес телімнің поезд диспетчерін хабардар етеді. ^

16.13. «ЖМ» әріптері бар поездың нөмірі поездар қозғалысының журналына, орындалған қозғалыс кестесінде, жазбаша рұқсаттарда және локомтивтың мащинисіне берілетін ескертулерде, анықтама қағаздар мен поездарды қабылдау мен жөнелтумен қатысы бар өзге құжаттарда қойылады.

16.14. ЖМ тиелген поездың алдағы уақытта келуі күтіліп жатқаны тура-лы станция кезекшісі техникалық қызмет көрсету, коммерциялық тексеру, темір жолдың әскерилендірілген күзеті мен ЖМ тиелген поезы мен вагон-дарды ЖМ тиелген вагондармен жұмыс жүргізу тәртібі туралы жергілікті нұсқаулыққа сәйкес қабылдау және өңдеуден өткізу ісін жүзеге асыратын өзге қызметкерлерді хабардар етуге міндетті.

16.15. ЖМ тиелген поездарды аралық станцияларда локомотивсыз қалдыруға жол берілмейді.

Айрықша жағдайларда (апаттық жағдай туындағанда) ЖМ тиелген поездың құрамы «ҚТЖ»¥К»АҚ Тасымалдау дирекциясы Басқарушысының жазбаша бұйрығы бойынша аралық станцияларда локомотивсыз қалдырылуы мүмкін. Бұл ретте «ҚТЖ»¥К»АҚ тасымалдау бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері ЖМ тиелген уақытша қалдырылған құрамды көзделген бағыты бойынша жөнелтуді жылдамдату жөніндегі

барлық қажетті шараларын қабылдауға міндетті. Поезда ЖМ тиелген вагон-дар болған жағдайда оны аралық станцияда уақытша түрде локомотивсыз қалдыру мүмкіндігі жүктің кімнің иелігіне жатуына байланысты келісілуі тиіс:

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің иелігіне жатса темір жол телімі мен станцияның әскери комендантымен;

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Респу-бликасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, сондай-ақ өзге министрліктерге, ведомстволарға, ұйымдардың иелігіндегі, Қазақстан Республикасы ІІМ ішкі әскерлерінің қарауылдары күзететін жүктер болса Қазақстан Республикасы ІІМ ерекше тасымалдаулар басқрамасымен келісіледі.

Поезда темір жолдың әскерилендірілген күзетімен күзетілетін ЖМ ти-елген вагондары болған жағдайда поезд диспетчері бұл туралы телімінде станция орналасқан әскерилендірілген күзеттің (қарауылдың) жақын жер-дегі бөлімшесінің бастығына хабарлайды.

16.16. Темір жолдың әскерилендірілген күзеті ілесе жүретін ЖМ тиелген жекелеген вагондардың жүру жолында анықталған, сондай-ақ арнайы жыл-жымалы құрам секциясының құрамына, әскери көлік пен эшелондардың құрамына кіретін вагондардың техникалық және коммерциялық ақаулылықтарын жою аталмыш ақаулылықтардың сипатына, жұмыстардың жағдайлары мен көлеміне байланысты оларды ағытумен және артынша осы мақсаттарға арнап жеке бөлінген жолдарға бере отырып, сондай-ақ оларды құрамнан ағытусыз да орындалуы мүмкін.

Станцияларда ЖМ тиелген жекелеген вагондарды техникалық және коммерциялық ақаулылықтар бойынша темір жолдың әскерилендірілген күзетімен күзетілетін вагондардың тобынан ағытуға сол ағытылатын вагондардың күзетілуі қамтамасыз етілген жағдайда ғана жол беріледі. Олай бомаған жағдайда әскерилендірілген күзет нарядымен күзетілетін вагондардың бүкіл тобы ағытылады. Станцияның бастығы әскерилендірілген күзеттің қосымша нарядын шақыртып, ол келгеннен кейін ағытылғантоптың жарамды вагондарын көздеоген бағыт бойынша жөнелтуге міндетті.

Әскери көліктердің вагондарын, сондай-ақ өзімен әскери қарауыл не-месе жүк жөнелтушінің (жүк алушының) мамандары ілесіп келе жатқан вагондар тобын ағытуға тыйым салынады. Ақаулылықты және жарамды вагондарға жүктердің шектен тыс тиелуін жою үшін бүкіл көлік кідіртіледі, бұл туралы станция кезекшісі (станция бастығы) «ҚТЖ»¥К»АҚ Тасымалдау дирекциясының аға диспетчеріне хабарлауы тиіс, соңғысы сонымен қатар көліктің белгіленген тәртіппен кідіртілгені туралы темір жол телімі мен станцияның әскери комендантын және Қазақстан Республикасы ІІМ арнайы тасымалдар басқармасын хабардар етуі тиіс. Вагондар жөнделіп біткеннен кейін немесе жүкті қайталап тиегеннен кейін олар кідіртілген көліктің (ва-гондар тобының) құрамына енгізіліп, көзделген бағыты бойынша жөнелтілуі тиіс.

ЖМ-ын тасымалдауға арналған арнайы жылжымалы құрамның, сон-дай-ақ арнайы құрастырылған сұлбалардың секция құрамына енетін вагон-

дарды ағытумен жөндеу қажет болған жағдайда мұндай вагондар жүкке ілесіп жүрген маманның, қарауыл бастығының бақылауымен ғана секция-дан (сұлбадан) ағытылып жөндеу жолдарына берілуі мүмкін. Бұл жағдайда өзінде ағытумен жөндеуді қажет ететін вагон табыл ған секцияның (сұлбаның) бүкіл құрамы кідіртіледі. Жөнделген вагондар секцияның (сұлбаның) тиісті орнына енгізілуі мүмкін. Егер секцияның (сұлбаның) бос вагоны техникалық ақаулылықтың себебінен белгіленген станцияға дейін жүре алмайтын бол-са, жүкке ілесіп жүрген мамандардың немесе қарауыл бастығының өтінімі бойынша секциядан (сұлбадан) ағытылып, тасымалдау құжаттарын тиісті түрде ресімдеумен жаңа бағыт бойынша жөнелтілуі мүмкін.

Барлық көрсетілген жағдайларда темір жолдың әскерилендірілген күзеті, әскери қарауылдың немесе жүк жөнелтушінің (жүк алушының) мамандары ілесіп жүрген әскери көліктің кідіртілген вагондары, арнайы жылжымалы құрамның секциялары (сұлбалары), сондай-ақ ЖМ тиел-ген вагондар тобы станцияның техникалық-жарлық актісінде ЖМ ти-елген вагондардың тұрақтап тұруына арнап ескерілген жолдарға осы Нұсқаулықтың 16.19-тармағының талаптарына сәйкес қойылады.

ЖМ тиелген поездар мен вагондарды техникалық күтімге алу мен коммерциялық тексеруден өткізудің тәртібі ЖМ тиелген вагондармен жұмыс жүргізу тәртібі туралы жергілікті нұсқаулықта белгіленеді.

Апаттық жағдайлардағы әрекеттер

16.17. Поездардың қозғалысымен қатысы бар қызметкерлер Қауіпсіздік ережелері мен қауіпті жүктерді темір жолдар арқылы тасымалдау кезіндегі олармен орын алған апаттық жағдайларды жоюдың тәртібін біліп, нақты түрде орындауы тиіс.

ЖМ тиелген поезға қауіп төнген жағдайда (буксалардың жануы, осьтің сынуы, жылжымалы құрамның ығысуы, вагонның немесе жүктің жануы және т.б.) локомотивтік және құрастырушы бригадалар, жүктерді күзету мен оларға ілесіп жүрумен айналысатын тұлғалар, станция кезекшілері, сондай-ақ поездарды қабылдау, жөнелту, өткізу және күтімге алумен қатысы бар қызметкерлер өзге қызметкерлер өздеріне байланысты оны тоқтату мен қауіпті жоюға арналған шараларды қабылдауға міндетті.

Жылжымалы құрам мен оның жүрістік бөліктерінің жағдайын бақылау аспаптарымен анықталған ақаулылықтары бар вагондары бар поездардың қозғалысына тыйым салынады.

16.18. Аралықта осы Нұсқаулықтың 16.17-тармағында көрсетілген жағдайлар аралықта орын алған кезде локомотив машинисі немесе поезға ілесіп жүрген болса бас кондуктор бұл туралы дереу түрде по-езд диспетчеріне немесе жақын жердегі станцияның кезешісіне олардың шаралар қабылдауы үшін хабарлауға міндетті. Бұл ретте апаттар (жыл-жымалы құрамның ығысуы және т.б.), өрт шыққан жағдайда олардың мән-жайы туралы, поездың құрамында ЖМ және өзге де қауіпті жүктер тиелген вагондардың болуы мен орналасуы туралы хабарлауға, апаттық

карточкалардың нөмірлерін (жол ведомосінің арғы бетінде көрсетілген) не-месе апаттық карточкалардың мазмұнын (олар тасымалдау құжаттарына қосымшаланған жағдайда) беруге міндетті.

Электрлендірілген телімдерде поезд диспетчері аталмыш хабарды алғаннан кейін қажет болса энергодиспетчерге түйіспелі тораптағы кернеу-ді ажырату туралы нұсқау беруі тиіс. Локомотивтың машинисі немесе бас кондуктор поезд диспетчерінің командаларын, лауазымдық нұсқаулықтың, апаттық карточкалардың, ЖМ-ға және басқа да қауіпті жүтерге ілесіп жүрген мамандардың нұсқауларын басшылыққа ала отырып қалыптасқан жағдайға қарай апаттық жағдай мен оның салдарын жоюға арналған мүмкін болатын шараларды орындауы тиіс.

Станция кезекшісі поездың машинисінен апат туралы хабарды алып оның мазмұнын поезд диспетчеріне беруі және соның нұсқауларына сәйкес әрекет етуге міндетті.

16.19. ЖМ тиелген қозғалып келе жатқан поезда қайсыбір жүктің неме-се жылжымалы құрамның жанғаны анықталған жағдайда поезд тоқтатыуы тиіс. поездың тоқтайтын жері адамдарды зақымдау мен қоршаған ортаны ластау қаупін тудыратын барынша аз салдарының есебімен, тоннельдердің, көпірлердің, тұрғындық және станциялық ғимараттарды, қоймаларды, жол-дарда тұрған жылжымалы құрамды және т.б. барынша аз зақымдалуының есебімен таңдалып алынады.

Поезд тоқтағаннан кейін локомотивтік бригада ЖМ-ға ілесіп жүрген немесе күзететін тұлғалармен бірлесе отырып алдымен құрамның қалған бөлігін белгіленген тәртіппен бекітіп қойып, жанып жатқан вагондарды дереу түрде ағытып, оларды басқа жылжымалы құрамнан алыстатуы тиіс, және сол жүктің ерекшеліктерін ескерумен өрт сөндіру бригада-сы келгенше Локомотивтер мен моторвагондық жылжымалы құрамда орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықта ескерілген талаптарға сәйкес өртті сөндіруге арналған мүмкін болар шараларды қабылдауы тиіс.

16.20. ЖМ-мен станция шектерінде апаттық жағдай туындаған кез-де станция кезекшісі орын алған жағдай туралы поезд диспетчеріне жіне станциялардың бастығына хабарлап, поездарды бұдан арғы уақытта өткізудің, маневрлік жұмысты жүргізудің мүмкіндігі мен шартын анықтауы, және қажет болса поездардың қозғалысы мен маневрлерді тоқтатуға арналған шараларды қабылдауы тиіс.

ЖМ тиелген вагонда немесе қасында орналасқан ғимаратта, құрылыстарда, құрылғыларда орт туған жағдайда ЖМ тиелген вагондар өрт аймағынан қауіпсіз қашықтыққа, алайда кем дегенде 100 метрге алыстаты-луы тиіс.

16.21. Осындай поездар мен вагондармен орын алған барлық оқиғалар туралы поезд диспетчері «ҚТЖ»¥К»АҚ Тасымалдау дирекциясының аға диспетчеріне хабарлап, сонымен бірлесе отырып дереу түрде апаттық жағдайлардың салдарын тездетіп жоюға арналған шараларды қабылдауға міндетті.

16.22.Қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру немесе ЖМ-мен орын алған апаттық жағдайлардың салдарын жою жөніндегі өзге шаралар қалыптасқан жағдайға қарай Темір жол арқылы қауіпті жүктерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен олармен орын алған апаттық жағдайларды жою тәртібіне және Темір жолдар арқылы қауіпті жүктерді тасымалдау ережеле-ріне сәйкес орындалуы


1-қосымша

ПОЕЗДАРДЫ СТАНЦИЯДАН ПОЕЗДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ КЕЗШДЕП ТҮРЛІ СИГНАЛ БЕРУ ЖӘНЕ БАЙЛА-НЫС ҚҮРАЛДАРЫНЫҢ КӨМЕПМЕН ЖӨНЕЛТУГЕ Р¥ҚСАТ ЕТУЛЕРДІҢ ТІЗБЕСІ

 

Поездаржөнелтідетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
А. Автоматтық блоктау - дара жолды телім
Поездарды дербес шығу бағдаршамдары бар жолдардан жөнелту Шығу бағдаршамдары-ның рұқсат етуді көрсетуі Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), поезд диспечтерінің келісімі (поездық диспетчерлік байланыс ақауланған жағдайда - іргелес станция кезекшісінің келісімі).
Поездарды жөнелту жолының маршруттық нұсқағыштармен жабдықталған топтық бағдарша-мдары бойынша жөнелту Шығу бағдаршамының маршруттық нұсқағышында жөнелту жолы нөмірінің цифрасымен (жасыл түсті) рұқсат етуді көрсетуі Тура сол
Поездарды жөнелту жолында топтық бағдаршамның рұқсат ету белгісін қайталағыштар болған жағдайда маршруттық нұсқағыштарсыз топтық бағдаршамдар бойынша жөнелту Қайталағыш бағдаршамдағы жасыл шам (топтық бағдаршамның рұқсат етуді көрсетуімен бір мезгілде жанады) -------------
Поездаржөнелтідетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
Поездарды жөнелту жолындағы маршруттық нұсқағыштар ақауланған кезде топтық бағдаршамдар бойынша немесе топтық бағдаршамдардың қаиталағыштары ақауланған кезде маршруттық нұсқағыштарсыз топтық бағдаршамдар бойынша жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды тиісті жолдан жөнелту туралы бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты (рұқсаттың екі түрі де машиниске топтық бағдаршам рұқсат етуді көрсетш тұрған кезде берілуі мүмкін) Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), поезд диспечтерінің келісімі (поездық диспетчерлік байланыс ақауланған жағдаида - іргелес станция кезекшісінің келісімі).
Поезды шығу бағдаршамы жоқ жолдан жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды тиісті жолдан жөнелту туралы бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның І-тармағын толтырумен рұқсаты Бір немесе одан көп блок-телімдердің бос болуы, поезд диспетчерінің поезды станциядан шығу бағдаршамының тыиым салуды керсетуі кезшде жөнелту туралы және аралықтың қарсы бағыттағы поездардан бос болғаны туралы тіркелетін бұйрығы, автоблоктауды тиісті бағытқа ауыстырып қосу, басқару аппаратынан аралықтың бұздыған-кілтін
Басы шығу бағдаршамын қалқалап тұрған поезды жөнелту және аталмыш бағдаршамды рұқсат етуге ашу мүмкін болмаса Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды тиісті жолдан жөнелту туралы бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның І-тармағын толтырумен рұқсаты, бағдаршамның басының арғы жағындағы рұқсат ету көрсетуі (ол болған жағдаида және машиниске көрінетін болса) Бір немесе одан көп блок-телімдердің бос болуы, поезд диспетчерінің поезды станциядан шығу бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде жөнелту туралы және аралықтың қарсы бағыттағы поездардан бос болғаны туралы тіркелетін бұйрығы, автоблоктауды тиісті бағытқа ауыстырып қосу, басқару аппаратынан аралықтың бұздыған-кілтін алу.
Поезды ашық тұрған шығу бағдаршамы бойынша, машиниске оның көрсетулері көрінбей тұрған кезде жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның II- тармағын толтырумен рұқсаты Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), поезд диспетчерінің келісімі (поездық диспетчерлік байланыс ақауланған жагдайда - іргелес станция кезекшісінің келісімі).
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретін итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Тура сол
Поезды итермелеуші локомотивпен бірге артынша оның кері қайтуымен аралықтың бір бөлігіне жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болуы үшін итермелеушшщ машинисше бұздыған-кілт беріледі. ----
Поездар жөнелтілетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудін негіздемесі
Поезды ашық тұрған шығу бағдаршамының көрсетуі машиниске көрінбей тұрған кезде сол бойынша жөнелту Станция кезекшісінің машиниске радиобайланыс бойынша берілген бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), поезд диспетчерінің келісімі (поездық диспетчерлік байланыс ақауланған жагдайда - іргелес станция кезекшісінің келісімі).
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретін итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Шыгу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Тура сол
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретін итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің автоблоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы және іргелес станцияның поезды қабылдауға келісетіні туралы поездық телефонограммасы
Поезды аралыққа артынша кері қаитуымен жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болуы үшін итермелеушінің машинисіне бұздыған-кілт беріледі. Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), поезд диспетчерінің келісімі поезды артынша оның кері қайтуымен жөнелтүге руқсаты
Бұздыған-кілт болмаған немесе ол акауланған жагдайда поездарды немлесе итермелеуші локмотивтерді артынша кері қайтуымен телефондық байланыс құралдарына ауысқаннан кейін гана жөнелтуге болады  
Поезды шығу бағдаршамы ақауланған кезде жөнелту Станция кезекшісшщ машиниске радиобайланыс бойынша берілген бұйрығы немесе жасыл тұсті бланкідегі оның І-тармағын толтырумен рұқсаты ыр немесе одан кші олок-іелімдердщ бос болуы, поезд диспетчерінің поезды станциядан шығу бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде жөнелту туралы және аралықтың қарсы бағыттағы поездардан бос болғаны туралы тіркелетін бұйрығы, автоблоктауды тиісті бағытқа ауыстырып қосу, басқару аппаратынан аралықтың бұздыған-кілтін алу.
Поезды автоблоктау ақауланған жағдайда жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің автоблоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы және іргелес станцияның поезды қабылдауға келісімі туралы телефонограммасы
Б. Автоматтық блоктау - қос жолды телім
Поездарды дербес шыгу бағдаршамдары бар жолдардан жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша)
Поездарды жөнелту жолының маршруттық нұсқағыштарымен жабдықталған топтық бағдаршамдар бойынша жөнелту Шығу бағдаршамының маршруттық нұсқағышында жөнелту жолы нөмірінің цифрасымен (жасыл түсті) руқсат етуді көрсетуі Тура сол
Поездар жөнелтілетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
Поездарды жөнелту жолындағы топтық бағдаршамның рұқсат етуді көрсетуін қайталағыштар болған жағдайда маршруттық нұсқағыштарсыз топтық бағдаршамдар бойынша жөнелту Қайталағыш бағдаршамның жасыл шамы (топтық бағдаршамның рұқсат етуді көрсетуімен қатар жанады) Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша) •
Поезды ашық тұрған шығу бағдаршамы бойынша, машиниске оның көрсетулері көрінбей тұрған кезде жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша).
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретш итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Тура сол
Поезды итермелеуші локомотивпен бірге артынша оның кері қайтуымен аралықтың бір бөлігіне жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болуы үшін итермелеушшщ машинисше бұздыған-кілт беріледі. ---------------
Поезды аралыққа артынша оның кері қаитуымен жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болу үшін бұздыған-кілт беріледі, ол поезды станциядан жөнелтудщ алдында жұмыс жетекшнлне артынша оны поезды аралықтан қайтқан кезде Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша), сондай-ақ поезд диспетчерінің поезды оның кері қаитуымен жөнелтуге рұқсаты.
Бұздыған кілт болмаған немесе ақауланган жағдайда поездарды немесе итермелеуші локомотивтерді артынша кері қайтуымен жөнелтуге телефондық байланыс құралдарына ауысқаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
Поезды шығу бағдаршамы ақауланған жағдайда жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды тиісті жолдан жөнелту туралы бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты Бір немесе одан да көп блок-телімнің бос болуы (бақылау аспаптарының көрсетулері бойынша)
Поездарды автоблоктау ақауланған жағдайда жөнелту Жолжазбасы Алғашқы поезд үшін - поезд диспетчерінің автоблоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы. Келесі поездар үшін - іргелес станцияның алдында жөнелтілген поездың келіп жеткені туралы поездық телефонограммасы
В. Жартылай автоматты блоктау - дара жолды аралық
Поездарды дербес шығу бағдаршамдары бар жолдардан жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналының болуы немесе блок-жүйенің тиісті қозғалыс бағытына ауыстырып- КПГЫЛҮЫ
     
Поездар жөнелтілетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шыгу сигналын ашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
Кідіртілген немесе сол бағыттағы өзге поезды шығу бағдаршамы жабылғаннан (соның ішінде өз бетінше жабылғаннан) кейін жөнелту 1-тармағы толтырылған жасыл түсті бланкідегі рұқсат-қағаз Тура сол
Шығу бағдаршамын қайталап ашуға мүмкіндік беретін құрылғылармен жабдықталған станцияларда поезды дәл сол бағытта поезд диспетчерінің келісімі бойынша жөнелту ісі қайталап ашылған шығу бағдаршамы бойынша орындалады
Басы рұқсат етуді көрсетіп тұрған шығу бағдаршамының артында орналасқан поезды жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналының болуы немесе блок-жүйенің тиісті қозғалыс бағытына ауыстырып-қосылуы
Жолдары мен стрелкалары электрлік оқшауландырумен жабдықталған станцияларда егер шығу бағдаршамы оқшауланған телімнің бос болмауы себебінен ашылмай жатса, бағдаршамды ашуға арнап «Жөнелту маршруттарындағы стрелкал ық оқшауланған телімдердің бостығын бақылауды ажырату» батырмасы қолданылуы мүмкін (аталмыш батырма болатын станцияларда)
Басы тыйым салуды көрсетіп тұрған бағдаршамның артында тұрған поезды жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің автоблоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы және іргелес станцияның поезды қабылдауға келісімі туралы поездық телефонограммасы
Қарсы бағыттағы поезды шығу бағдаршамы жабылғаннан кейінгі жөнелту Жол жазбасы Тура сол
Поезды жөнелту жолының маршруттық нұсқағышымен жабдықталған топтық бағдаршам бойынша жөнелту Шығу бағдаршамының маршруттық нұсқағышында жөнелту жолы нөмірінің цифрасымен (жасыл түсті) рұқсат етуді көрсетуі Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналының болуы немесе блок-жүйені тиісті қозғалыс бағытына ауыстырып-қосу
Поезды топтық бағдаршамдағы жөнелту жолын маршруттық нұсқагышы ақауланган кездеп топтық бағдаршам бойынша жөнелту Шыгу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі және станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды жөнелту туралы бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның ІІ-тармағын толтырумен рұқсаты Тура сол
Шығу бағдаршамын ашу мүмаін болмаған кездегі поезды жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің автоблоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы және іргелес станцияның поезды қабылдауға келісімі туралы поездық телефонограммасы
Егер бос аралықтагы шығу бағдаршамы оқшауланған стрелкалық телімнің жалған түрде бос болмауы себебінен ашылмаса, онда поезд диспетчерінің келісуімен оны «Жөнелту маршруттарындағы стрелкалық оқшауланған телімдердің бостығын бақылауды қосу» батырмасын (мұндай батырма болатын станцияларда) алдын ала басқаннан кейін ашуға болады.
 
Поездаржөнелтілетін жағдайлар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуға немесе аралықтыбасып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
Аралықтан қайтып келе жатқан поезды кері қарай жөнелту Шыгу бағдаршамы жабық тұрған кезде бұздыған-кілт Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналын беруі немесе блок-жүйені тиісті қозғалыс бағытына ауыстырып-қосу, сондай-ақ поезд диспетчерінің поезды артынша оның кері қайтуымен жөнелтуге рұқсаты
Поезды итермелеуші локомотивпен бірге артынша оның кері қайтуымен аралықтың бір бөлігіне жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болуы үшін итермелеушінің машинисіне бұздыған-кілт беріледі. Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналын беруі немесе блок-жүйені тиісті қозғалыс бағытына ауыстырып-қосу
Егер поездарға арналған бұздыған-кі болса, онда поезды немесе локомс құралдарына ауысқаннан кейін ғана лт немесе итермелеуші локомотиі тивты оның артынша кері қайтч орындалады. ггер болмаса немесе қолда бары ақауланған ^ымен жөнелту ісі телефондық байланыс
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретін итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Іргелес станцияның келісудің блоктау сигналын беруі немесе блок-жүйені тиісті қозгалыс бағытына ауыстырып-қосу
Поездарды блоктау құрылғысы ақауланған жағдайда жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің блоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы. Іргелес станцияның поезды қабылдауға келісуі туралы поездық телефонограммасы
Г. Жартылай автоматтық блоктау - қос жолды телім
Поездарды шығу бағдаршамдары бар жолдардан жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Бұрын келген поезға блоктау сигналының болуы
Кідіртілген немесе өзге поезды шығу бағдаршамы (соның ішінде өздігінен) қалқаланғаннан кейін жөнелту Жасыл түсті бланкідегі рұқса-қағаздың 1-тармағын толтырумен Тура сол
Шығу бағдаршамын қайталап ашуға мүмкіндік беретін құрылғылармен жабдықталған станцияларда поезды поезд диспетчерінің келісуімен жөнелту ісі қайталап ашылған шығу бағдаршамы бойынша орындалады.
Поезды жөнелту жолының маршруттық нұсқагышымен жабдықталған топтық бағдаршам бойынша жөнелту Шығу бағдаршамының маршруттық нұсқағышында жөнелту жолы нөмірінің цифрасымен (жасыл түсті) рұқсат етуді көрсетуі Бұрын келген поезға келудің блоктау сигналының болуы
Поезды топтық бағдаршамның жөнелту жолының маршруттық нұсқағышы ақауланған кездегі топтық бағдаршам бойынша жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі және жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша берілген поезды жөнелту туралы бұйрығы Тура сол
Басы рұқсат етуді көрсетіп тұрған шығу бағдаршамының артында тұрған поезды жөнелту Станция кезекшісінің радиобайланыс бойынша машиниске берілген бұйрығы немесе жасыл түсті бланкідегі оның П-тармағын толтырумен рұқсаты ----
ііоездар жөнелтілетш жағдаилар Машиниске аралықты басып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналын ашуга немесе аралықты басып тұруға рұқсат берудің негіздемесі
Жолдары мен стрелкалары электрлік оқшаулаумен жабдықталған станцияларда егер шыгу бағдаршамы оқшауланған телімнің бос болмауы себебінен ашылмаса, сигналды ашу үшін «Жөнелу маршруттарындағы стрел ка л ық оқшауланған тел імдердің бостығын бақылау құрылғысын ажырату» батырмасы (аталмыш батырмалар бар станцияларда) қолданылуы мүмкін.
Басы тыйым салуды көрсетіп тұрған шыгу бағдаршамының артында тұрған поезды жөнелту Жол жазбасы Поезд диспетчерінің блоктауды жабу мен телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы
Поезды шыгу бағдаршамын ашу мүмкін болмайтын жағдайда жөнелту Тура сол Тура сол
Егер шығу бағдаршамы аралық бос болған оқшауланған стрелкау себебінен ашылмаса, поезд диспетчерінің келісуімен оны «Жөнелту ма телімдердің бостығын бақылау құрылғысын ажырату» батырмасын бас бар станцияларда) іық телімнің жалған түрде бос болмауы ршруттарындағы стрелкалық оқшауланған ып барып ашуға болады (ондай батырмасы
Аралықтан қайтып келе жатқан поезды жөнелту Шығу бағдаршамы жабық болған кезде бұздыған-кілт Бұрын жөнелтілген поезға келудің блоктау сигналының болуы, сондай-ақ поезд диспетчерінің поезды артынша кері қайтуымен жөнелтуге рұқсаты
Поезды итермелеуші локомотивпен бірге артынша оның кері қайтуымен аралықтың бір бөлігіне жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі. Кері бағытта қозғалуға құқығы болуы үшін итермелеушінің машинисіне бұздыған-кілт беріледі. Бұрын жөнелтілген поезға келудің блоктау сигналының болуы
Егер поездарға немесе итермелуші локомотивтерге арналған бұздыған-кілт болмаса немесе қолда бары ақауланған болса, поезды немесе итермелеушіні аралыққа артынша кері қайтуымен жөнелту ісі телефондық байланыс құралдарын ауысқаннан кейін орындалады.
Поезды бүкіл аралық бойынша жүретін итермелеуші локомотивпен бірге жөнелту Шығу бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі Бұрын жөнелтілген поезға келудің блоктау сигналының болуы
Поездарды жартылай блоктау құрылғылары ақауланған жағдайда жөнелту Жол жазбасы Алғашқы поезд үшін - поезд диспетчерінің блоктауды жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы; келесі поездар үшін - іргелес станцияның алдында жөнелтілген поездың келіп жеткені туралы поездық телефонограммасы
Д. Электрбұздығандық жүйе
Поездарды әдеттегі жағдайларда жөнелту Сол аралыққа тиесілі бұздыған Іргелес станцияның поезды қабылдауға келісімі және бұздығанды алуға рұқсат етуі
Аралықтан кері қайтып келе жатқан поезды жөнелту Сол аралыққа тиесілі бұздыған Іргелес станцияның аралықты басып тұруға келісімі және бұздығанды алуға рұқсат етуі
Поезды құрамға тіркелмеген бүкіл аралық бойынша жүретін локомотивпен жөнелту Жетекші локомотивтың машинисіне - бұздығанның бірінші бөлігі - «Билет», итермелеушінің машинисіне - бұздығанның екінші бөлігі - «Бұздыған» Поезд диспетчерінің бұздығандық жүйені жабу және телефондық байланысқа ауысу туралы бұйрығы
Поездар жөнедтілетін жағдайлар Машиниске аралықтыбасып тұруға рұқсат етудің белгісі Шығу сигналынашуға немесе аралықты басып тұруға рұқсатберудіғ негіздемесі
ә) бұралып алынатын бұздығандар болмаған жағдайда Жол жазбасы Іргелес станцияның поезды қабылдауға келісімі туралы поездық телефонограммасы
Поезды бұздығандық жүйе ақауланған жағдайда жөнелту Жол жазбасы Тура сол
Е. Телефондық байланыс - дара жолды және қос жолды телімдер
Телефондық байланыс кезінде поездарға барлық жағдайда тиісті нысандар бойынша толтырылған жол жазбаларь беріледі. Қалпына келтіруші, өрт сөндіруш қосалқы локомотивтерді, шаруашылық және озге поездарды жабык аралыққа жонелткен кезде барлық жағдайларда қиғаш қызыл жолағы бар ақ түсті бланкідегі рұқсат-қағаздар беріледі.  
Поездарды барлық байланыс түрлері үзілген кездегі жонелту ісі барлық жағдайларда қиғаш екі қызыл жолағы бар ақ түсті бланкідегі рұқсат-қағаздар бойынша орындалады    

 

2-қосымша

ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҮРАМДЫ БЕКІТУДІҢ НОРМАЛАРЫ MEH НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Вагондарды станциялықжолдарда осы Нұсқаулықтың 11-тармағында баяндалған талаптарға сәйкес бекіту кезінде келесі минималдық нормалар-ды басшылық ретінде алу керек.

1.1.Көлденең жолдарда және еңістігі 0,0005 дейін жететін жолдарда вагондардың (қүрамның, вагондар тобының немесе жалғыз вагонды) кез келген санын екі жағынан бекіту үшін бір тежегіш табандықтан;

1.2.Еңістігі 0,0005-тен асатын жолдарда бекіту нормалары келесі есеп-теу формулалары бойынша анықталады:

1.2.1. жеке вагондарды, сондай-ақ салмағы бойынша (брутто) бір текті бо-
лып келетін жылжымалы құрамнан тұратын топтарды бекіту кезінде: жүк ти-
елген немесе өздерінің түріне байланыссыз бос вагондарды, моторвагондық
жылжымалы құрамды қоса алғанда, жолаушылар паркінің вагондарын;
топтағы барлық вагондарға жүк тиелген немесе барлығы бос болған жағдайда
рефрижераторлық вагондарды (соның ішінде машиналық бөлімшесі бар бос
секция); әрекеттен тыс жағдайдағы локомотивтердің тіркесі;

1.2.2. аралас (салмағы бойынша әртекті болып келетін) қүрамдарды
немесе жүк тиелген немесе бос вагондардан немесе тежегіш табандықтар
оське түсіретін жүктемесі кем дегенде 15 т (брутто) вагондардың астына, ал
ондай вагондар болмаған жағдайда - осіне ең төмен, алайда бекітілетін топ
үшін ең жоғары жүктемемен төселген деген шартпен салмағы әртүрлі жүк
тиелген вагондардан тұратын топтарды бекіту кезінде.

1.2.1. және 1.2.2-тт. көрсетілген шарттар орындалған жағдайда (1) фор-мула қолданылады.

К = п(1,5і + 1) (1)

мұндағы, K - тежегіш табандықтардың қажетті саны;

п - құрамдағы (топтағы) осьтердің саны;

і - жол еңістігінің немесе жол бөлігінің мыңдаған орташа шамасы;

(1,5 і + 1) - әрбір 200 оське қатысты тежегіш табандықтардың саны.

1.2.3. аралас құрамдарды немесе салмағы бойынша әр текті болып келе-
тін вагондардан құралған топтарды бекіту кезінде, егер тежегіш табандықтар
бос вагондардың астына, топта ең ауыр вагондар болып табылмайтын, оське
түсіретін жүктемесі 15 т-дан кем болатын вагондардың астына, немесе оське
түсіретін жүктемесі белгісіз болып келетін вагондардың астына төселсе, (2)
формула қолданылады:

К = п(4і + 1) (2)

200 '

мұндағы, (4і + 1) - әрбір 200 оське қатысты тежегіш табандықтардың
саны.

1.2.4. жоғарыда берілген формулалар бойынша есептелген бекіту нор-малары станцияның техникалық-жарлық актісінде (ТЖА) көрсетіледі.

Тежегіш табандықтардың қажетті саны Министрлік бекіткен бекітудің нормаларын есептеудің автоматгандырылған жүйесін қолданумен белгіле-нуі мүмкін.

2. Осьтерінің саны екі жүзден кем немесе одан артық болып келетін ва-гондар тобын бекіткен кезде табандықтардың саны бекітілетін топ осьтерінің нақты санының 200 оське қатысына пропорционалды түрде есептеледі.

Бөлшектік мағынаға ие болған жағдайда табандықтардың саны жоғары түтас санға дейін дөңгелектенеді.

Мысалдар:

а) 0,00025 еңістікте вагондар тобының 80 осін бекіту және бос
вагондардың (немесе оське түсіретін жүктемесі белгісіз болып келетін
вагондардың) астына тежегіш табандықтарды төсеу үшін

80(2,5x4 + 1) .

200 = 4,4 ~ 5 тежегіш табандық қажет етіледі;

вагондардың сол тобын және тежегіш табандықтарды оське түсіретін жүктемесі кем дегенде 15 т болып келетін вагондардың астына (немесе топта ондай вагондар болмаса - сол топтың ішіндегі оське түсіретін жүктемесі ең жоғары болып келетін вагондардың астына):

80(2,5x1,5 + 1)

200 = 1,9 ~ 2 тежепш табандық;

б) 0,0015 еңістігінде көмір маршрутының немесе бос вагондардан
тұратын қүрамның 240 осін бекіту үшін

240(1,5x1,5 + 1) .

200 = 3,9 ~ 4 тежепш табандық қажет етіледі;

тежегіш табандықтардың соңғы саны бос маршурттарға арнап соған үқсас түрде есептеледі;

в) 0,003 еңістігінде жолаушы поезының 72 осін (18 вагонын) бекіту үшін

72(3x1,5 + 1)

200 = 1,98 ~ 2 тежегіш табандық қажет етіледі.

3.Рельстерінің беті тым көп мөлшерде майланған станциялық жол-дарда (сұйық жүктерді тиеуге, цистерналарды тазарту мен шаюға арналған және т.б. жолдар) осы Нұсқаулықтың 1-тармағында көрсетілген бекіту нор-малары 1,5 есе артады.

4.Пішіні сынған түрде болып келетін жолдарда жолдардың толық ұзындығы шектерінде орналасқан поезд қүрамдарын немесе вагон топтарын бекітудің нормалары бүкіл жолға арнап еңістіктің орташа шамасы бойын-ша есептеледі. Егер вагондар жолдың жекелеген бөліктерінде қалдырылса, оларды тежегіш табандықтармен бекіту ісі аталмыш бөлік еңістігінің нақты шамасына сәйкес келетін нормалар бойынша орындалуы тиіс.

5. Жүгін түсіруге арнап берілген вагондар тобын бекіткен кезде тежегіш табандықтар жүгі ең соңғы кезекте түсірілетін вагондардың астына төселуі тиіс, немесе оларға арналған бекітудің нормативы осы Қосымшаның 1.2.3-ішкі тармағына сәйкес есептелуі тиіс.

6. Тежегіш табандықтар жарамды күйде болып, құрамның әртүрлі осьтерінің астына табандықтың сырғымасының мүрны доңғалақтың қүрсауына тиіп тұратындай етіп төселуі тиіс. Тежегіш табандықтар үнемі салынып жүрген жерлерде қүм салынған жәшіктер болуы тиіс, құм мұз, қырау қатқан кезде және т.б. қолданылады. Егер бекіту екі және одан да көп табандықтармен орындалса, олардың барлығын бір вагондық осьтің астына төсеуге болмайды.

Вагондарды бекітуге арнап мұз басқан немесе майланған сырғағы бар тежегіш табандықтарды пайдалануға тыйым салынады.

7. Еңістері бар жолдарда табандықтар еңістік жағынан төселеді. 0,00-05 пен 0,001 аралығындағы шамаларды құрайтын еңістіктерде вагондар қосымша түрде тағы бір тежегіш табандықпен еңіске қарсы жағынан да бе-кітіледі.

8. Егер де тежегіш табандық бекітілетін топтың ығысуы мүмкін болатын жағындағы шеткі вагонның астына орнатылмаса, қосымша түрде атамлыш вагонмен сол топтың өзге вагондарының тіркесуінің сенімділігі тексерілуі тиіс.

9. Бағыты вагондардың ығысуы мүмкін бағытпен сәйкес келетін күшті жел (15 м/с) түрған кезде осы Нүсқаулықтың 1-т. сәйкес есептелген бекіту нормасы (бекітілетін вагондардың әрбір 200 осіне арналған) доңғалақтардың астына қосымша үш тежегіш табындықты, ал өте күшті жел соққан кезде - жеті тежегіш табандық төсеумен арта түседі.

10. Моторвагондық поездарды, әрекетсіз жағдайда түрған локомотив-терді, ал айрықша жағдайларда - өзге жылжымалы құрамды бекіткен кезде тежегіш табаңдықтардың саны жеткіліксіз болған жағдайда жылжымалы қүрамның қол тежегіштері келесідегідей есеппен қолданылуы мүмкін: те-жегіш осьтердің 5-уі 1 тежегіш табандықтың орнын басады.

Көлденең жолдарда немесе еңістігі 0,0005 және одан төмен жолдарда жылжымалы қүрамның екі жағындағы тежегіш табандықтардың орнына оның тіркескен тобының кез келген бөлігіндегі бір вагонның (локомотивтың) қол тежегішін әрекетке келтіруге тыйым салынады.


3-қосымша
Date: 2015-08-07; view: 446; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.031 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию