Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни. “ Адміністративний процес”

Адміністративний процес

Згідно з навчальним планом слухачі 5-го курсу заочного навчання (бюджетна та госпрозрахункова форма навчання) у десятому семестрі зобов'язані виконувати домашню контрольну роботу з адміністративно-процесуального права.

Завдання передбачають письмове їх розв'язання по одному з п'яти варіантів, згідно з першою літерою свого прізвища:

"А"-"Д" - 1 варіант;

"Е"-"К" - 2 варіант;

"Л"-"О" - 3 варіант;

"П"-"С" - 4 варіант;

"Т"-"Я" - 5 варіант.

Треба мати на увазі, що виконання контрольної роботи повинно свідчити про творчий підхід до вивчення навчальної дисципліни в цілому і прищеплювати слухачам навички самостійного осмислювання процесів, які відбуваються в діяльності органів державної виконавчої влади. Слухачі повинні показати вміння користуватися відповідною літературою, грамотно викладати завдання і організацію роботи державної виконавчої влади та її органів.

Пропоновані завдання контрольної роботи включають питання, висвітлення яких повинно розкрити зміст і особливості адміністративного процесу та адміністративних проваджень, правовий статус учасників процесу, порядок його здійснення.

Зміст контрольної роботи повинен показати, наскільки слухач повно та глибоко вивчив законодавчі та нормативні акти і юридичну літературу. Разом з цим велике значення має вміння слухача правильно узагальнювати і аналізувати матеріали практики, а також грамотно і послідовно викладати зміст роботи.

Обмірковуючи план контрольної роботи, слухач в першу чергу повинен визначити послідовність та строки її виконання. Належить мати на увазі, що контрольна робота перевіряється і рецензується викладачем. Якщо вона виконана з недоліками, то про це вказується викладачем в рецензії і робота повертається для доопрацювання.

Тому виконувати роботу необхідно в термін, указаний навчальним відділом.

Підготовка та написання контрольної роботи включає в себе наступні елементи:1. Вивчення законодавчих та нормативних актів, юридичної літератури, наукових статей, статистичних даних та інших матеріалів.

При цьому слухач повинен пам`ятати, що методичною основою контрольної роботи повинні служити Конституція України і законодавчі акти.

Крім того слухач (студент) повинен використовувати балетні нормативних актів міністерств і відомств України, передовий досвід роботи, наукові статті, літературу за списком, який є у бібліотеці та по рекомендації викладачів.

Своєю письмовою роботою слухачі (студенти) повинні демонструвати знання нормативного матеріалу, спеціальної літератури та спроможність їх узагальнювати та аналізувати.

2. Збір та узагальнення відповідних матеріалів практичної діяльності державної виконавчої влади та її органів, (нормативні акти, плани роботи, довідки, схеми, конкретні приклади та інше ).

3. Складання плану роботи. В план треба вносити питання, висвітлення яких розкриє зміст роботи, її основні положення.

4. Написання контрольної роботи - це самостійний творчий процес. Тут треба розкрити теоретичні положення, віднесені до досліджених питань, дати їх правову характеристику, систему і структуру, узагальнити і викласти передовий практичний досвід, дати оцінку формам і методам, які застосовуються, зробити аналіз наявних недоліків, внести пропозиції і рекомендації по поліпшенню діяльності конкретних органів та службовців.

Не слід перевантажувати текст контрольної роботи цитатами та багаточисленними цифровими даними. Треба привести лише те, що відноситься до питання, яке досліджується.

Важливо пам`ятати, що контрольна робота оцінюється не по кількості написаних сторінок, а по її глибокому змісту, грамотному викладанню і належному оформленню.

Роботу необхідно виконати власноручно, однаковими чорнилами чи пастою, каліграфічним почерком. На кожній сторінці треба залишити поле для зауважень рецензента, якщо такі будуть. При виконанні роботи на “незадовільно” вона перепрацьовується і подається на кафедру разом з попередньою рецензією.

Контрольна робота повинна складати 20-25 рукописних сторінок. На кожній сторінці повинні бути посилання на джерела, які використовувались слухачами при виконанні роботи. В кінці контрольної роботи необхідно дати перелік використаної літератури.

На титульному листі контрольної роботи необхідно вказати:

Предмет та тему контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові, адресу місце проживання виконавця, дату написання роботи.

На першій сторінці вказується план поданої контрольної роботи, а далі розкривається зміст роботи.


Date: 2015-07-27; view: 136; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию