Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичне забезпечення. 1. Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративно-процесуальне право" для

1. Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративно-процесуальне право" для курсантів: факультету підготовки фахівців кримінальної міліції; факультету підготовки фахівців транспортної міліції; факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання / Укл. А.А. Аносєнков – Одеса: ОДУВС, 2012. – 42 с.

2. Матеріали комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни (конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання), розміщені у внутрішній комп’ютерній мережі Одеського державного університету внутрішніх справ.

22. Рекомендована література:

Базова

Нормативно-правові акти:

Базова

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

2. Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно-практический коментарий. "Одісей-2004".

3. Кодекс адміністративного судочинства України.(Закон України N 2747-IV від 06.07.2005 р.)

4. Господарський кодекс України. — К.: Юрінком Інтер. — 2003—214 с.

5. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47.

6. Закон України "Про міліцію"// ВВР. - 1991. - №4

7. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відо­мості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Ві­домості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

9. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 20—21. — Ст. 190.

10. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого про­токолу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» // Голос України. — 1997. —24 лип.

11. Закон України «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. — Ст. 56.12. Закон України «Про судоустрій України» // Відомості Вер­ховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.

13. Закон України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлен­ня волі. від 01.12.94 р.

14. Закон України Про заходи протидії незаконному оберненню наркотичних засобів, психо­тропних речовин, прекурсорів та зловживання ними. // Ві­домості Верховної Ради України. -1995. - № 10

15. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Украины. Утвержден Законом Украины от 24 марта 1999 г. / / Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22 – 23. - Ст. 197.

16. Дисциплинарный устав органов внутренних дел Украинской ССР. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 29 июля 1991 г. / / Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N 45. - Ст. 599.

17. Наказ МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04.11.2003 №1303/203 .Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

18. О борьбе с коррупцией: Закон Украины от 5 октября 1995 г. / / Відомості Верховної Ради України. - № 34. - Ст.266.

19. О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности: Закон Украины от 1.06.2000 г. / / Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1109.

20. О мерах по усовершенствованию нормотворческой деятельности органов исполнительной власти: Указ Президента от 9.02.1999 г. / / Офіційний вісник України. – 1999. - N 6. - Ст. 189.

21. Про громадянство України: Закон України в редакції від 16 квітня 1997 р. // Юридический вестник.-1997.- №3. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

22. Про затвердження Положення про посвідчення біженця: Постанова КМУ від 16 лютого 1998 р.// Офіційний вісник України.-1998. - № 7 . - Ст.250. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

23. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Постанова КМУ від 5 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України.-1998. - № 31 . - Ст. 1186. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

24. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Постанова КМУ від 5 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України.-1998. - № 31 . - Ст. 1186. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

25. Про затвердження Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів: Постанова КМУ від 13 червня 2000 р. //Офіційний вісник України. - 2000.- № 24.-Ст.1017. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

26. Про затвердження Порядку утворення структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не передбачених примірними переліками, затвердженими КМУ, та введення додаткової посади заступника голови місцевої державної адміністрації: Постанова КМУ від 13 червня 2000 р. //Офіційний вісник України. -2000.- № 24.-Ст.1009. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)27. Про затвердження Тимчасового регламенту КМУ: Постанова КМУ від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. -2000.- № 24.-Ст.994. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

28. Про затвердження Типового положення про управління у справах релігії Київської міської державної адміністрації, відділ у справах релігії обласної та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова КМУ від 12 жовтня 2000 р. //Офіційний вісник України.-2000.-№ 42.-Ст. 1787. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

29. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова КМУ від 11 грудня 1999 р. //Офіційний вісник України.-1999.-№ 50.-Ст.2456. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

30. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.-Ст. 256. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

31. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 50.-Ст.2435. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

32. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1997.- № 24. – Ст.170. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

33. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№ 20-21.-Ст.190. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

34. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України.-1998. - № 51. - Ст. 1870. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

35. Про навчання іноземних громадян в Україні: Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р. //ЗПУ України 1993.-№ 6.- Ст. 109 . (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

36. Про навчання іноземних громадян в Україні: Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р. //ЗПУ України 1993.-№ 6.- Ст. 109 . (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

37. Про об`єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. -1992.- № 34.- Ст. 504. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

38. Про Положення про Державний комітет у справах релігії: Указ Президента від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000.-№ 46.-Ст.1986. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

39. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 23.- Ст. 162. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

40. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 23.- Ст. 162. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

41. Про примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій: Постанова КМУ від 27 квітня 2000 р. //Офіційний вісник України. -2000.- № 18.-Ст. 745. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

42. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45.- Ст. 397. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

43. Про реорганізацію структури апарату Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 20 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України.-1998. - № 16 . - Ст. 599. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

44. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 25.- Ст. 28. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

45. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 25.- Ст. 28. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

46. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. //Офіційний вісник України. -1999.- № 50.-Ст.2434. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

47. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 50.- Ст. 2436. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

48. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова КМУ від 18 травня 2000 р. //Офіційний вісник України.-2000.- № 20.-Ст. №835. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

49. Про урядові комітети: Постанова КМУ від 17 лютого 2000 р. //Офіційний вісник України. -2000.- № 7.-Ст. 283. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

50. Про функціональні повноваження Прем`єр-міністра України, Першого віце-прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністра України та Урядового Секретаря КМУ: Постанова КМУ від 21 січня 2000 р. //Офіційний вісник України.-2000.-№ 4.-Ст.108. (htpp://w.w.w.rada.gov.ua)

51. О мерах по усовершенствованию нормотворческой деятельности органов исполнительной власти: Указ Президента от 9.02.1999 г. / / Офіційний вісник України. – 1999. - N 6. - Ст. 189.

52. О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности: Постановление КМ Украины от 25. 05. 1998 г. N 740 / / УК. - 1998. - 2 июня или Офіційний вісник України. - 1998. - № 21, с изм. и доп.;

53. О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу: Указ Президента Украины от 1997.06.10 / / Офіційний вісник України. – 1997. - № 24. - Ст. 11.

54. О порядке подготовки и внесения актов Президента Украины: Указ Президента Украины от 20.08.1993 г. / /

55. О порядке подготовки и внесения актов Президента Украины: Указ Президента Украины от 20.08.1993 г. / /

56. О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия: Постановление КМ Украины от 7.09.1993 г. / / Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - N 1. - Ст. 17.

57. О порядке проработки проектов актов Кабинета Министров Украины, а также проектов законов Украины и актов Президента Украины, которые направляются Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины и Президенту Украины, с учетом основных положений законодательства Европейского Союза: Постановление Кабинета Министров Украины от 13 июля 1999 г. / / Офіційний вісник України. – 1999. - N 28. - Ст. 1417.

58. Временные правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства Украины. Утверждены Распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 19.04.1994 р. / / ИАЦ Лига;

59. Временный регламент Кабинета Министров Украины. Утвержден Постановлением КМ Украины от 5.06. 2000 / / Офіційний вісник України. – 2000. - N 24. - Ст. 994.

60. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) // Юридический вестник.– 1998.- № 4.

61. Положение о государственном высшем учебном заведении. Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 1996 г./ / Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 17. - Ст. 483.

62. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта. Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.1993 г. / / Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 4 – 5. - Ст. 71.

63. Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах Украины. Утверждено Постановлением КМ Украины от 9 февраля 1993 г. / / Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 6. - Ст. 97.

64. Положение о порядке наложения и взыскания штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Утверждено Постановлением КМ Украины от 17. 08. 2002.г. / / Офіційний вісник України. – 2002. - N 34. - Ст.1587;

65. Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушение нормативных актов об охране труда. Утверждено Постановлением КМ Украины от 17. 09.1993 г. / / Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - №1. - Ст. 24;

66. Положение о порядке приобретения, выдачи, учета, хранения и применения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, специальных средств индивидуальной защиты работниками судов и правоохранительных органов, а также лицами, принимающими участие в уголовном судопроизводстве. Утверждено Приказом МВД от 24.07.1996 г. / / ИАС Лига.

67. Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Украинской ССР. Утверждено Постановлением КМ УССР от 29 июля 1991г.

68. Положения о разрешительной системе. Утверждено Постановлением КМ Украины от 12.10.1992 г. / / ИАС Лига.

69. Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе и Порядок отчисления на производство социальной рекламной информации о вреде табакокурения и употребления алкогольных напитков. Утверждено Постановлением КМ Украины от 08.09.1997 г./ / Офіційний Вісник України – 1997. - № 37.

70. Порядок проведения служебного расследования в отношении государственных служащих. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2000 г. / / Офіційний вісник України. - 2000. – N24. - Ст. 1004.

71. Правила рассмотрения дел о нарушениях требований законодательства на рынке ценных бумаг и применения санкций. Утверждены Приказом Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 09.01.1997 г. / / Офіційний Вісник України – 1997. - № 4.

72. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Ко­ментарі. — 1999. — № 1. — С. 176.

73. Концепция адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Утверждена Постановлением КМ Украины от 16.08.1999 г / / Офіційний вісник України. – 1999. - N 33. - ст. 1735

74. О государственной регистрации нормативных актов министерств и других органов государственной исполнительной власти: Указ Президента Украины от 3.10.1992 г. / / Голос України. – 1992. - N 192

75. Положение о порядке организации работы центральных органов исполнительной власти по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Сообщества. Утверждено Решением Межведомственного координационного совета по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза от 5.11.1999 г / / Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. - № 3.

76. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (офіційний переклад МЗС України та Української Правни­чої Фундації) — К„ 1997. — 14 с.

77. 3. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997— 2001. У 3-х кн. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — Кн. 1. — 512 с.; Кн.2.—504с.;Кн.З.—384с.

78. Постанова Кабінету Міністрів від 4 червня 2002 р. № 760 «Про затвердження плану заходів організаційного забезпе­чення виконання у 2002 р. Закону України „Про судоустрій України"».

79. Инструкция о порядке выдачи министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям, хозяйственным объединением и гражданам разрешений на право открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовлении печаток и штампов, а также о порядке выдачи разрешений на оформление заказов на изготовление печатей и штампов, и Условия и правила осуществления деятельности по открытию и функционированию штемпельно-граверных мастерских, изготовление печатей и штампов. Утверждены Приказом Министерства внутренних дел Украины от 11 января 1999 г./ / ИАС Лига.

80. Наказ МВС України від 26.11.91 р. №500 "Про затвердження і введення в дію Інструкції "Про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в орга­нах, підрозділах та установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди".

81. Наказ МВС України від 22.07.93 р. №435 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах, підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах, установах виконання покарань, на підпри­ємствах і в організаціях системи МВС України".

82. Наказ МВС України № 1155 від 4.10.03 "Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України."

83. Наказ МВС України № 550 від 11.11.2010 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України."

84. О профессионально-техническом образовании: Закон Украины от 10.02.1998 / / Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №32

85. О предпринимательстве: Закон Украины от 07. 02. 1991 г. / / ВВР. - 1991. - № 14. - Ст. 168, с измен. и доп.

86. Наказ МВС України від 10.10,04 р. №1177 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого при­йому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України".

Навчальна та науково-монографічна література:

1. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Ред. кол. Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 5: Поліцейське та адмініст­ративне право / Упорядники: Римаренко Ю.І., Авер'янов В.Б., Усенко І.Б.; відп. ред. ЮЛ. Римаренко, В.Б. Авер'янов. — К.: Юридична книга, 2003. — 600 с

5. Армаш Н.О. Керівник органу виконавчої влади: органі­заційно-правовий статус: Монографія. — Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006. - 172 с

6. Афанасьев К.К. Адміністративні договори: реалії та пер­спективи: Монографія / Наук. ред. Ю.П. Битяк. — Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - 320 с

7. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб'єктів владних повноважень: правові засади, під­стави та форми: Монографія. — К.: Прецедент, 2010. — 475 с


Date: 2015-07-27; view: 156; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.035 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию