Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік питань для підготовки до екзамену. 1.Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права

1.Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

2.Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна

3.Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

4.Адміністративно-процесуальні принципи.

5.Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

6.Поняття, види та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин.

7.Склад адміністративно-процесуальних правовідносин та властивості його елементів.

8.Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.

9.Публічне управління та адміністративні процедури.

10.Принципи адміністративних процедур.

11.Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Методи адміністративно-процедурного права.

12.Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Джерела адміністративно-процедурного права.

13.Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

14.Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації.

15.Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовчих процедур.

16.Внутрішні та зовншні адміністративні процедури.

17.Заявні та втручальні адміністративні процедури.

18.Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття стадії.

19.Стадія відкриття та стадія підготовки адміністративного провадження.

20.Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи. Виконання індивідуального адміністративного акту.

21.Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

22.Характеристика окремих етапів доказування. Суб’єкти доказування.

23.Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

24.Поняття, основні риси та види адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.25.Загальна характеристика правотворчих процедур та їх стадії.

26.Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

27.Нормативно-правове регулювання, стадії та суб’єкти процедури прийняття нормативних актів управління.

28.Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління.

29.Поняття, основні ознаки та класифікація адміністративних послуг.

30.Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

31.Реєстраційні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.

32.Поняття дозвільної системи. Дозвільні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.

33.Ліцензійні адміністративні процедури: юридичні передумови та загальна характеристика стадій.

34.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

35.Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців.

36.Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.

37.Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї.

38.Адміністративна процедура з видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів.

39.Поняття, цілі, завдання та нормативно-правове регулювання контрольно-наглдових адміністративних процедур.

40.Види контрольно-наглядових процедур. Принципи контролю.

41.Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

42.Стадії контрольно-наглядових процедур.

43.Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

44.Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур.

45. Стадії нагородних адміністративних процедур.

46.Поняття, значення та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

47.Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

48.Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

49.Поняття, ознаки та класифікація звернень громадян.

50.Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

51.Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.

52.Поняття і особливості, завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

53.Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

54.Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

55.Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Види дисциплінарних процедур.

56.Стадії дисциплінарних процедур.57.Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.

58.Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

59.Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

60.Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

61.Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

62.Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

63.Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них

64.Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

65.Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

66.Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.

67.Закінчення виконавчого провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.

68.Порядок звернення стягнення на майно боржника.

69.Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

70.Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства.

71.Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

72.Принципи адміністративного судочинства.

73.Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні. Організація діяльності адміністративних судів.

74.Вищий адміністративний суд України. Структура та повноваження ВАСУ.

75.Апеляційні адміністративні суди, їх структура.

76.Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди як адміністративні суди.

77.Поняття адміністративної юрисдикції. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.

78.Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Адміністративний договір.

79.Підсудність: поняття та значення. Види підсудності адміністративних справ.

80.Територіальна підсудність та їх різновиди

81.Предметна підсудність та їх різновиди.

82.Інстанційна підсудність та їх різновиди.

83.Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

84.Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного судочинства.

85.Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

86.Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.

87.Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки.

88.Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.

89.Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

90.Поняття строків як юридичних фактів. Обчислення та перебіг строків.

91.Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Класифікація строків. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.

92.Строки при реалізації права на оскарження.

93.Строки при виконанні судових рішень.

94.Види судових витрат.

95.Судовий збір. Сплата і повернення судового збору.

96. Визначення розміру судових витрат. Розподіл судових витрат.

97.Зміст та види повісток. Вручення повістки. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

98.Фіксування судового засідання технічними засобами.

99. Журналу судового засідання.

100.Теорія доказування в адміністративному судочинстві. Предмет доказування.

101.Етапи процесу доказування та вимоги щодо нього.

102.Право та обов’язок доказування. Підстави для звільнення від доказування.

103.Суб’єкти доказування в адміністративному судовому процесі.

104.Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.

105.Поняття та класифікація доказів (джерел) в адміністративному судочинстві.

106.Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.

107.Показання свідка.

108.Письмові докази.

109.Речові докази.

110.Висновок експерта.

111.Комісійна та комплексна експертизи.

112.Додаткова і повторна експертизи.

113.Право на звернення до адміністративного суду.

114.Поняття, форма та зміст адміністративного позову.

115.Відкриття провадження в адміністративній справі.

116.Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання.

117.Порядок забезпечення адміністративного позову.

118.Судовий розгляд справи.

119.Розгляд справи по суті. Судові дебати.

120.Порядок прийняття та оформлення судових рішень, вимоги до них.

121.Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.

122.Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

123.Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

124.Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

125.Попередження: загальна характеристика як заходу процесуального примусу в адміністративному процесі.

126.Видалення із зали судового засідання.

127.Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

128.Привід: загальна характеристика як заходу процесуального примусу в адміністративному процесі.

129.Поняття та види судових рішень.Вимоги, що висуваються до судових рішень.

130.Постанови адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

131.Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.

132.Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

133.Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України.

134.Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

135.Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

136.Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

137.Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

138.Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

139.Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

140.Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду. Право на апеляційне оскарження.

141.Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.

142.Попередній розгляд апеляційної карги.

143.Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті.

144.Повноваження апеляційного суду.

145.Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.

146.Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду.

147.Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні. Компетенція суду касаційної інстанції.

148.Судові рішення суду касаційної інстанції.

149.Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справи Верховним судом України.

150.Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації.

151.Розгляд скарги в порядку повторної касації.

152.Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України.

153.Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.

154.Підстави та порядок звернення із скаргою про перегляд справи за нововиявленими обставинами.

155.Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.

156.Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.

157.Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

158.Виконавчі документи, вимоги до них.

159.Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

160.Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання.

161.Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.

162.Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

163.Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.


Date: 2015-07-27; view: 170; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию