Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік питань для підготовки до заліку. 1. Поняття та види юридичних процесів

1. Поняття та види юридичних процесів.

2. Ознаки юридичних процесів.

3. Поняття адміністративного процесу та його особливості.

4. Відмінність адміністративного процесу від інших юридичних процесів.

5. Поняття, предмет та система адміністративно-процесуального права.

6. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних норм.

7. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних відносин.

8. Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

9. Поняття та класифікація суб'єктів адміністративного процесу.

10. Поняття, види та особливості адміністративних проваджень.

11. Загальні стадії адміністративного процесу.

12. Принципи та характерні ознаки адміністративної юрисдикції.

13. Адміністративна юстиція поняття та види.

14. Поняття, сутність та правова природа управлінських рішень.

15. Процес прийняття управлінських рішень та його роль в здійсненні управлінських задач.

16. Учасники процесу прийняття управлінських рішень їх правове становище.

17. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

18. Особливості підготовки та прийняття управлінських рішень.

19. Організаційно-правові фактори вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень.

20. Поняття, задачі та принципи провадження по справах про адміністративні правопорушення.

21. Правова база провадження по справах про адміністративні правопорушення.

22. Учасники провадження по справах про адміністративні правопорушення та їх адміністративно-правовий статус.

23. Засоби забезпечення провадження по справах про адміністративні правопорушення.

24. Підвідомчість, місце та строки розгляду справ.

25. Виконання рішень по справах про адміністративні правопорушення.

26. Заходи держави по удосконаленню роботи зі зверненнями громадян.

27. Правова регламентація роботи державних та недержавних органів по розгляду звернень громадян.

28. Поняття та особливості пропозицій, заяв та скарг.

29. Вимоги, які пред’являються до оформлення пропозицій заяв та скарг.

30. Порядок обліку та розгляду звернень громадян.31. Повноваження та відповідальність керівників установ, підприємств, організацій та державних органів за організацію роботи із зверненнями громадян.

32. Строки розгляду звернень.

33. Особливості розгляду звернень громадян, які взяті під контроль вищестоящими органами держави.

34. Порядок одержання та зберігання матеріалів по зверненням громадян.

35. Порядок оскарження рішень по зверненням громадян.

36. Поняття, правова база, задачі та особливості дисциплінарного провадження.

37. Види дисциплінарного провадження та їх загальна характеристика.

38. Стадії, прийняття та учасники провадження по дисциплінарних проступках.

39. Строки дисциплінарного провадження.

40. Провадження по дисциплінарних проступках, скоєних співробітниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, державними службовцями.

41. Особливості дисциплінарного провадження по проступках, скоєних співробітниками суду та прокуратури.

42. Поняття, задачі та особливості виконавчого провадження. Принципи виконавчого провадження.

43. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

44. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

45. Порядок та строки звернення до адміністративного суду.

46. Провадження в суді першої інстанції.

47. Порядок перегляду судових рішень.

48. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

49. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України.

50. Основні завдання та принципи адміністративного судочинства.

51. Компетенцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

52. Учасники виконавчого провадження та їх правовий статус.

53. Види виконавчих проваджень та їх особливості.

54. Роль органів державного управління по забезпеченню законності при здійсненні виконавчого провадження.

55. Відповідальність посадових осіб за порушення порядку виконавчого провадження.

56. Зміст та призначення паспорта громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за межі України.

57. Поняття та зміст паспортної системи України.

58. Підстави та порядок видачі службових паспортів, посвідчення моряка, паспорта громадянина України для виїзду за межі держави, посвідчення особи без громадянства.

59. Категорія осіб, яким не видаються документи для виїзду за межі держави.

60. Поняття та правове положення дозвільної системи України.

61. Принципи, речовини та підприємства на які встановлений державою особливий порядок користування та експлуатації.

62. Підстави та порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення та реалізацію вогнепальної зброї в Україні.

63. Підстави та порядок анулювання дозволів на зберігання, використання та реалізацію вогнепальної зброї.

64. Особи, яким не видається дозвіл на придбання, зберігання або реалізацію вогнепальної зброї.

65. Органи держави, які здійснюють контроль за додержанням правил дозвільної системи.

66. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи.67. Види підприємницької діяльності та їх особливості.

68. Підстави та порядок видачі дозволів на зайняття торгівельною діяльністю.

69. Особливості видачі дозволів на торгівлю тютюновими та лікеро-горілчаними виробами.

70. Підстави та порядок видачі ліцензій на працевлаштування іноземним громадянам.

71. Порядок видачі ліцензій на зайняття індивідуальною адвокатською та нотаріальною діяльністю.

72. Відповідальність за зайняття без відповідних дозволів підприємницькою та індивідуальною діяльністю.

 


Date: 2015-07-27; view: 152; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию