Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТА СКЛІННЯ. М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою

М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою


, (М.1)

де RΣсп - приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з таблицею М.1;

Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;

RΣi , Fі, - опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елемента;

n - кількість непрозорих елементів конструкції з певними значеннями RΣi , Fі ;

kj - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м.К), j-го теплопровідного включення, який визначають згідно И.4 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів або згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146;

Lj - лінійний розмір, м, j-го конструктивного непрозорого елемента світлопрозорої конструкції;

т - кількість непрозорих елементів конструкції, для яких необхідно визначати kj.

Таблиця М1 - Приведений опір теплопередачі склопакетів

 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1 - 8 - 4М1     0,28
1 -10 - 4М1     0,29
1 - 12 - 4М1     0,30
1 - 16 - 4М1     0,32
1 - 8 - 4М1     0,30
1 - 10 - 4М1     0,31
1 - 12 - 4М1     0,32
1 - 16 - 4М1     0,34
1 - 16 - 4М,     0,38
1 - 8 - 4К     0,47
1 - 10- 4К     0,49
1 - 12 - 4К     0,51
1 - 16 - 4К     0,53
1 - 8- 4К     0,53
1 - 10 - 4К     0,55

Продовження таблиці Ml 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі, м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1 -12-4К     0,57
1 -16-4К     0,59
1 -16-4К     0,62
4К-16-4К     0,67
1 – 8-4і     0,51
1-10-4і     0,53
1-12-4і     0,56
1 -16-4i     0,59
1 -8-4і     0,57
1 -10-4і     0,60
1-12-4і     0,63
1 -16-4І     0,66
1-16-4і     0,75
1 -16-4І   0,72
1-16-4і   0,70
1-16-4і   0,67
1 -6-4М1-6-4М1     0,42
1 -8-4М1-8-4М1     0,45
1 -10-4М1 -10-4М1     0,47
1 -12-4М1 -12-4М1     0,49
1 -16-4М1 -16-4М1     0,52
1 - 6-4М1-6-4М1     0,44
1 - 8-4М1- 8-4М1     0,47
1 - 8-4М1- 8-4М1     0,51
1-10-4М1-10-4М1     0,49
1 -12-4М1 -12-4М1     0,52
1 -16-4М1 -16-4М1     0,55
1 - 6-4М1 - 6-4К     0,53
1 - 8-4М1 - 8-4К     0,55
1 -10-4М1 -10-4К     0,59
1 -12-4М1 -12-4К     0,61
1-16-4М1-16-4К     0,65
1 - 6-4М1 - 6-4К     0,60
1 -8-4М1 -8-4К     0,62
1 -10-4Μ1 -10-4Κ     0,65
1 -12-4М1 -12-4К     0,68
1 -16-4М1 -16-4К     0,72
1 -10-4Μ1 -10-4Κ     0,85
1 -10-4М1 -10-4К   0,82

Закінчення таблиці Ml

 

  

 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1-10-4М1-10-4К   0,80
1-10-4М1-10-4К   0,78
4К-10-4М1-10-4К     0,73
г10-4К-10-4К     1,28
4К-10-4М1-10-4К     1,32
1-8-4М1-8-4і     0,61
1-10-4М1-10-4і     0,64
1-12-4М1-12-4i     0,68
1-16-4М1-16-4i     0,72
1-6-4М1 -6-4і     0,64
1-8-4М1-8-4і     0,67
1-10-4М1-10-4і     0,71
1-12-4М1-12-4i     0,75
1-16-4М1-16-4i     0,80
1-10-4М1-10-4i     0,94
1-10-4М1-10-4і   0,90
1-10-4М1-10-4і   0,85
1-10-4М1-10-4і   0,78
4і-10-4М1 -10-4і     0,93
4і-10-4М1-10-4і     1,35
4і-10-4М1 -10-4i   1,28
4І-10-4М1-10-4і   1,18
4і-10-4М1-10-4і   1,14
* Примітка.Порядок скління - від зовнішньої поверхні. Позначення скла: М1 - листове стандартне, К - енергозберігаюче з твердим покриттям, і - енергозберігаюче з м'яким покриттям.

M2. Температурний перепад Δtпр для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при виконанні умови за формулою (2) розраховується тільки для непрозорої частини огорожі за формулою

Δtпр =tв - τвпр , (Μ.2)

де τвпр - приведена температура внутрішньої поверхні °С термічно неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому значенні температури внутрішнього повітря tв, прийнятому залежно від призначення будинку за додатком Г, і розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря tз, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку за додатком Ж за формулою

τвпр = (Μ.3)


Μ.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше температурний перепад Δtпр при виконанні умови за формулою (2) розраховується за формулою

Δtпр = tв - . (Μ.4)

де , Fн - приведена температура внутрішньої поверхні °С та площа, м2, непрозорої частини огороджувальної конструкції;

Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;

- приведена температура внутрішньої поверхні °С світлопрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою

, (Μ.5)

де τсп і, Fсп і–відповідно середня температуравнутрішньої поверхні, °С, та площа, м2, і-го склопакета або скла;

τj, Fj - середня температура внутрішньої поверхні, °С, та площа, м2, j-го конструктивного непрозорого елемента (імпосту, стулок, рами, дистанційних рамок склопакета, ригелів, стояків тощо) світлопрозорої конструкції відповідно.

Date: 2015-11-13; view: 120; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию