Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗасоби відновлення та попередньої стимуляції працездатності

Засоби відновлення розподіляються на такі основні групи: педагогічні, психологічні та медико-біологічні.

Центральне місце у проблемі відновлення належить педагогічним засобам, що є засобами управління працездатністю спортсменів і регулюють відновлювальні процеси шляхом оптимізації їх м’язової діяльності (мал. 1).

Можливості педагогічних засобів відновлення різноманітні. Це вибір, варіативність та особливості сполучення методів і засобів у процесі побудови програм тренувальних занять, різноманітність та особливості сполучення навантажень при побудові мікроциклів, застосування відновлювальних мікроциклів у плануванні мезоциклів.

 
Планування навантажень та побудова процесу підготовки   Розпорядок життя та спортивної діяльності
     
Відповідність навантажень можливостям спортсменів   Умови для тренування
     
Відповідність змісту підготовки щодо етапу багаторічної підготовки, періоду макроциклу   Умови для відпочинку
     
Раціональна динаміка навантажень у різних структурних утвореннях   Поєднання навчання (роботи) із заняттями футзалом
     
Планування вправ, занять у мікроциклах відновлювального характеру   Дотримання розпорядку тренувань, навчання, роботи та відпочинку
     
Рухові переключення у програмах занять мікроциклів   Раціональне використання індивідуальних і колективних форм роботи
     
Раціональна розминка на заняттях та перед змаганнями   Заборона тренувань та змагань у разі захворювання, наявності травм
     
Раціональна побудова заключної частини занять   Урахування індивідуальних особливостей спортсменів
     
Мал. 1. Педагогічні засоби відновлення.

 

За допомогою психологічних засобів відновлення можна швидко знизити нервово-психічну напруженість, психічне пригнічення, швидше відновити нервову енергію, сформувати чіткі настанови на ефективне виконання тренувальних і змагальних програм, довести до межі індивідуальної норми напруження функціональних систем, що беруть участь у роботі. До важливих засобів психологічного відновлення відносяться: аутогенне та психорегулювальне тренування, навіюваний сон-відпочинок, самонавіювання, вплив. Після інтенсивних фізичних і психічних навантажень для прискорення процесів відновлення можна використовувати метод вільного розслаблення, що ґрунтується на послідовному розслабленні найбільших м’язових груп (мал. 2).

Посилюється роль тренера-викладача в управлінні вільним часом вихованців, знятті емоційного навантаження. Дуже важливим є виявлення психічної сумісності спортсменів.

 
Психорегулювальні   Психогігієнічні
     
Аутогенне тренування   Психологічний клімат у команді
     
М’язова релаксація   Добрі стосунки у сім’ї, з друзями та оточуючими
     
Самонавіювання в активному стані організму   Позитивна емоційна насиченість занять
     
Навіюваний сон-відпочинок   Цікаве та різноманітне дозвілля
     
Гіпнотичне навіювання   Комфортні умови для занять та відпочинку
     
Музика і світломузика   Достатнє матеріально-технічне забезпечення
     
  Мал. 2. Психологічні засоби відновлення.

 

Медико-біологічні засоби відновлення повинні сприяти підвищенню стійкості організму до навантажень, швидкому зняттю гострих форм загального та місцевого стомлення, ефективному поповненню енергетичних ресурсів, прискоренню адаптаційних процесів, підвищенню стійкості до специфічних та неспецифічних стресових впливів. У групі медико-біологічних засобів потрібно розрізняти: гігієнічні та фізіологічні засоби, раціональне харчування, фармакологічні засоби (мал. 3).

Гігієнічні засоби відновлення - це вимоги до розпорядку дня, праці, навчально-тренувальних занять, відпочинку, харчування спортсменів. Потрібно обов’язково дотримуватися гігієнічних вимог до місця занять, побутових приміщень, інвентарю.

Під час організації раціонального харчування на навчально-тренувальних зборах потрібно враховувати рекомендації Українського науково-дослідного інституту харчування, що ґрунтуються на принципах збалансованого харчування. Додаткове вживання вітамінів передбачається у зимово-весняний, а також у період напружених тренувань.

Фізіологічні засоби відновлення є великою групою засобів, що використовуються у фізіотерапії. У спортивній практиці широко застосовуються різновиди масажу, сольові та хвойні ванни, сауна, локальні фізіотерапевтичні дії (різні види магнітотерапії, ультрависокочастотна терапія, гальванізація, іонофорез, солюкс), електростимуляція тощо.

Медико-біологічні засоби відновлення призначаються лікарем і здійснюються під його наглядом. Засоби відновлення використовуються лише під час зниження спортивної працездатності або за умови погіршення перенесення тренувальних навантажень.
Date: 2015-08-24; view: 186; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2017 year. (0.005 sec.) - Пожаловаться на публикацию