Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична частина

Теоретичні відомості

Надійність-властивість об’єкта зберігати у часі в установленних межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об’єкта і умов його застосування, може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей.

Показник надійності- це кількісна характеристика однієї чи декілька із тих властивостей, які в сукупності складають надійність об’єкту. Розрахунковий показник надійності - показник надійності, значення якого визначають шляхом розрахунку. Експлуатаційний показник надійності - показник надійності, точкову чи інтервальну оцінку якого визначають за наслідками експлуатації.

Аналіз надійності – систематизоване дослідження з метою визначення впливу на надійність об’єкту особливостей конструкції, технічних процесів виробництва, умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, а також визначеного досягнутого рівня надійності при виконанні запланованих заходів щодо забезпечення і підвищення надійності та оцінка ефективності цих заходів.

 

Практична частина

2.1. Програвач DVD – автономний прилад, до складу якого входить оптичний привід, необхідний для зчитування даних з диску DVD. Стаціонарний програвач призначений для використання у складі домашнього кінотеатру або безпосередньо з телевізором.

Кліматичне виконання приладу УХЛ – виробі, призначені для експлуатації в мікрокліматичних районах с помірним та холодним кліматом.

Прилад відноситься до I группи експлуатації по ГОСТ 11478-88, категорія виконання – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатації в лабораторних, капітальних, жилих та іншого подібного типу поміщеннях.

2.2. Внутрішні дестабілізуючи фактори:- порушення контакту в роз’єднувальних з’єднаннях;

- порушення індикації;

- дефекти монтажу та паяння на ДП.

Зовнішні дестабілізуючи фактори:

- механічні.

2.3. Розрахунки основних параметрів надійності та працездатності.

2.3.1. Розрахунок параметрів наближеним методом.

 

Таблица 2.1- Дані та результати розрахунків параметрів надійності наближеним методом для елементів.

Тип елемента Позн. на схемі Кількість, n Інтенсивність відмов λi×10-6, 1/год λi×n, 10-6 1/год
Кнопки S1-S4 0,07 0,28
Фотоприемник BL1 6,5 6,5
Конденсаторы электролитические С1,C3 4,00
C0805 C2 3,40 3,4
Светодиоды VD2,VD6 0,26E-05 5,2
Гибкий шлейф XS1 8,00
R0805 R1-R10 2,00E-08 0,2
Транзисторы для поверхностного монтажа VT1, VT2 0,29E-08 0,58
Диоды для поверхностного монтажа VD1, VD2-VD5, VD7-VD9 0,09 0,63
Интенсивность отказов, λ 32,79-06  
Комплексний поправний коефіцієнт, Кλ
Наработка на отказ, T, ч  

Интенсивность отказа во всем устройстве вычисляется по формуле 2.1.

 

(2.1)

 

где k – поправочный коэффициент;

m – число групп элементов;

ni – число i-х элементов;

- интенсивность отказа i-го элемента.

 

Затем проводится расчет среднего времени на один отказ Т, по формуле (2.2).

 

(2.2)

 

Расчетные данные и результаты расчета заносятся в таблицу 2.1.

 

Далее производим расчет вероятности безотказной работы системы за интересующее время.

 

P(t) = e -lt ,где t=0…3T (2.3)

 

По результатам расчета строим график (рисунок 2.1)

Рисунок 2.1- Графік залежності Р’(t)

2.3.2. Розрахунок параметрів надійності з урахуванням режимів роботи елементів та впливом дестабілізуючих факторів.

 

Таблиця 2.3 – Дані та результати розрахунків параметрів надійності уточненим (повним) методом

 

Найменування та типи елементів Поз. позначення на схемі Коефіцієнт навантаження, Кн Коефіцієнт, αj Інтенсивність відмов λi×10-6, 1/год Кількість, n λi×αj×n, 10-6 1/год
Кнопки S1-S4 - - 0,07 -
Фотоприемн BL1 - - 6,5 -
Конденсаторы электролитические   С1,C3 0,6 0,4   4,00   3,2
C0805 C2 0,6 0,4 3,40 1,36
Светодиоды VD2,VD6 0,7 0,81 0,026 0,042
Гибкий шлейф XS1 - - 8,00 -
R0805 R1-R10 0,7 0,42 0,002 0,0084
Транзисторы для поверхностного монтажа   VT1, VT2 0,3 0,4     0,0029     0,0023
Диоды для поверхностного монтажа VD1, VD2-VD5, VD7-VD9 0,7 0,6   0,09   0,378
Комплексний поправний коефіцієнт, Кλ
Сумарна інтенсивність відмов елементів, Λ’’ел , 1/год 11,9907-06  
Наробіток на відмову, Т’’0 , (год)

 Рисунок 2.2 – Графік залежності Р’’ (t)

 

2.4. Гарантійний термін роботи виробу:

Кдн = 10 днів

М = 4 місяців

2.5. Середнє значення тривалості відновлення виробу:

 

Середнє значення тривалості відновлення ТВ, год = 35  

 

2.6. Коефіцієнт готовності:

 

Висновки: провели аналіз працездатності виробу РЕА на протязі його життєвого циклу; отримав практичні навички в прогнозуванні і кількісній оцінці параметрів надійності виробу з урахуванням дестабілізуючих факторів експлуатації.
Date: 2015-07-10; view: 226; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) - Пожаловаться на публикацию