Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0. 4. Вопросы типа «Упорядочение»

 

1. Метаданные теста. 2

2. Параметры секций. 3

3. Вопросы типа «Выбор». 4

4. Вопросы типа «Упорядочение». 181

5. Вопросы типа «Соответствие». 210

6. Вопросы типа «Поле ввода». 239

 

 


 

1. Метаданные теста

  • Автор теста: к.э.н., профессор Мукаулы С.М., ст.преп. Мухажанова Н.А.

· Название курса: Экология және тұрақты даму

  • Название теста: Экология және тұрақты даму
  • Предназначено для студентов специальности: для всех специальностей
  • Семестр: 2
  • Проходной балл: 50
  • Время на тест: 30

 

2. Параметры секций.

Секция № Выборка (шт) Сколько вопрос создали по тему? Родительская секция Тема вопроса.
Экология пәні, зерттеу әдістері мен нысандары, және мақсаты Дара организмдер экологиясы – аутэкология.
Популяциялар экологиясы – демэкология.
Қауымдастықтар экологиясы – синэкология.
Биосфера және оның тұрақтылығы.
Тұрақты даму тұжырымдамасы.
Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану-тұрақты даму аспектілерінің бірі.
Биосферадағы тұрақсыздықтың пайда болуының антропогендік факторлары.
Қазіргі заманның әлемдік экологиялық проблемалары.
Табиғатты қорғау және тұрақты даму
ҚР тұрақты дамуының өзекті экологиялық проблемалары.

 

3. Вопросы типа «Выбор»

Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
Абиотикалық факторларға жататындар: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Антропогенді, химиялық, зоогенді.    
  Орографиялық, фитогенді, эдафогенді    
+ Климатты, эдафогенді, орографиялық, химиялық.    
  Климатты, зоогенді, антропогенді.    
  Фитогенді, эдафогенді, орографиялық    
Жеке ағзалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейтін экологияның бір бөлігі: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Геоэкология    
+ Аутэкология    
  Демэкология    
  Биологиялық экология    
  Жалпы экология    
Абиотиқалық факторды атаңыз: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Аменсализм    
+ Климаттық фактор    
  Жыртқыштық-құрбан қатынасы    
  Коменсализм    
  Тірі организмдерінің өзара байланысу формасы    
Биосфера глобальды экожүйе, оның құрылымдық құрамы не? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Популяциялар    
  Өсімдіктердің кластары және бөлімдері    
+ Экожүйе    
  Биогеоценоздар    
  Жануарлардың кластар және бөлімдері    
Биоценоз ұғымын алғаш рет ұсынған ғалымды ата: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  В.И.Вернадский    
  Э.Геккель    
  Г.Ф.Гаузе    
+ К.Мебиус    
  А.Тенсли    
Қазақстан Республикасы территориясының көлемі қанша? Секция:
  Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  277,1млн га    
  271 мың. га    
+ 2,71млн.га    
  775,1млн.га    
  4,05 млн.га    
Табиғатты пайдалану түрлері: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Мемлекеттік және жеке    
+ Жалпы және арнайы    
  Жалпы және жеке    
  Жалпы және мемлекеттік    
  Мемлекеттік және арнайы    
Өсімдік өсіру жолымен жерді құнарландыру іс-шаралары қалай аталады? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Эвтафикация    
  Лесомелиорация    
  Мелиорация    
+ Фитомелиорация    
  Сукцессия    
Қыщқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады? Секция:
  Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Көмірқышқыл газы    
  Фреондар    
  Метан    
+ Күкірт диоксиді    
  Көміртегі оксиді    
Жер бетінің тіршіліқ ету аймағын «биосфера» термині деп қарастырған ғалымды атаңыз Секция:
  Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  В.И.Вернадский    
  Э.Геккель    
  В.В.Докучаев    
+ Э.Зюсс    
  Ю.Одум    
«Адам қоғамы-табиғат» жүйесіндегі қарым-қатынасты зерттейтін ғылым саласы: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Әлеуметтік экология    
  Синэкология    
  Экологиялық аудит    
  Демэкология    
  Аутэкология    
Арал экологиялық мәселелерінің негізгі себебі: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Ақаба сулармен ластану    
+ Суармалы жерлергі ағынды су көздерінен су алу    
  Табиғи тұз мөлшерінің артуы    
  Радиактивті ластану    
  Химялық ластану    
Қазақстан Республикасында орнықты (тұрақты)даму тұжырымдамасы қай жылы қабылданды? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
     
     
     
     
+    
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын жүзеге асыру қанша кезенді қамтиды? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+    
     
     
     
     
Экологиялық органың биотикалық факторлары мынадай болып бөлінеді: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Фитогендік, микробиогендік, зоогендік    
  Антропогендік, зоогендік, химиялық, эдифогендік.    
  Фитогендік, эдафогендік, химиялық, зоогендік    
  Эдафомды, микробиогендік, зоогендік, антропогендік.    
  Климаттық, антропогендік, зоогендік, микробиогендік.    
Шектеуші факторы болмаған жағдайда жеке таралымның санының өсу жылдамдығы қалай белгіленеді? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Таралым тығыздығы    
  Экологиялық валентілік    
  Толеранттылық    
+ Таралым саны    
  Биотқалық потенциал    
Бір тіршілік иесінің екінші тіршілік иесін жоюға бағытталған әрекеті қарым-қатынастың қай түріне жатады? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Арамтамақтық    
+ Жыртқыштық    
  Бәсекелестік    
  Коменсализм    
  Симбиоз    
Тропосфераның жоғары шетінен жоғары қарай 50км дейінгі орналасқан атмосфера аймағы: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Гидросфера    
  Тропосфера    
  Литосфера    
  Мезосфера    
+ Стратосфера    
Гидросфера дегеніміз бұл: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Мұхит сулары.    
  Тірі организмдер мекендеген жердің беті.    
  Жердің газдық қабаты    
  Биосфераның газдық қабаты    
+ Жердің су қабаты    
Су ресурстарын тікелей реттеудің көп тараған түрі: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Су қоймаларын салу    
  өзен ағынын аудару    
  Каналды салу    
  Еріген ағынды жанақтау    
  Сорғыштар көмегімен су алу    
Биосфералық мониторингке мыналар жатады: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Жергілікті    
  Локальды    
  Ұлттық    
  Аймақтық    
+ Глобальды    
Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Ұлттық    
  Глобальды    
  Локальды    
  Жүйелік    
  Аймақтық    
Жаратылыстану ғылымында экологиялық көзқарастың қалыптасу кезендері: Секция:
  Вес вопроса:
  Перемешивать ответы: +
  Х-ХІІғ.    
  V-VI5.    
+ XVIII – XIX.    
  IX-X.    
  VII – VIII.    
Биосфераны ластаушы химиялық заттарға жатады: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Күл    
  Қоқыстар    
+ Азотты қалдықтар    
  Мутагендер    
  Кір сулар.    
Термосфера қабатында 500-600км биіктікте температура мәні: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  650ºС    
  1500ºС кем    
+ 1500ºС астам    
  800ºС    
  150ºС артық    
Тірі организдердің бір-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Анатомия    
  Адам экологиясы    
  Нооэкология    
  Биология    
+ Экология    
Толеранттылық занын ашқан кім? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Э.Геккель    
  Ю.Либих    
  Ю.Одум    
  В.Радкевич    
+ В.Шелфорд    
Бейорганикалық заттарды органикалық затқа айналдыра алатын автотрофты организмдер: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Продуценттер    
  Редуценттер    
  Капрофиттер    
  Консументтер    
  Сапрофиттер    
«Экологиялық куыс» терминін ұсынған: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  В.Н.Сукачев    
+ Ч.Элтон    
  Э.Геккель    
  Дж.Гриннель    
  К.Мебиус    
Популяция өзінің саны мен өзгермелі орта жағдайына бейімделуін кандай жолдармен реттейді? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Тұрақтану және орын басу    
  Қысқару және тұрақтану    
+ Өсу және тұрақтану    
  Шектеу және жанару    
  Жаңару және орын басу    
Осы экожүйелердің ішінде қайсысы табиғи биоценоз Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Батпақ    
  Егіс даласы    
  Алаң    
  Бакша    
+ Орман    
Жерден ең алшақ жатқан (орналасқан) атмосфера қабаты: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Тропосфера    
  Ионосфера    
  Мезосфера    
  Стратосфера    
+ Экзосфера    
Антропогенді ландшафттар: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Шөліт, техногенді, қалалық.    
+ Геохимиялық, қалалық, техногенді    
  Агроөндірістік, орманды дала, элементарлы    
  Шөл, қорғалатың, қалалық    
  Геохимиялық, қорғалатың, орманды.    
Озон қабаты қандай биіктікте орналасқан? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  5-15 км.    
  70-72 км.    
+ 20-25 км.    
  10-15 км.    
  45 км.    
Гумустың түзілуі ненің көмегімен жүреді: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Аллохтонды биота    
  Автохонды микрофлора    
  Актиномицидттер    
+ Микроағзаның    
  Ылғалдық    
Биосфераның тұтастылығы – бұл: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Табиғи таңдаулар    
  Ағзалар мен ортаның өзара тіршілікке қабілеттілігі    
  Нақты вертиқальды шектер.    
+ Оның құрамдас бөліктерінің зат пен энергия алмасуы    
  өзін-өзі тазалау мумкіндігі    
Глобальды мониторингтің негізгі мақсаты: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Иносфера жағдайын бақылау    
  Тропосфера жағдайын бақылау    
  Мезосфера жағдайын бақылау    
  Атмосфера жағдайын бақылау    
+ Биосфера жағдайын бақылау    
Әлеуметтік экологияның мақсаты – бүл: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Адамның өмір сүруі мен табиғат пайдаланудың оңтайлы стратегиясын жасау    
  Табиғи қауымдастықтың құрылымдық ерекшеліктері мен сапасына, құрамына әсер ететін нақты материалдардың бейнеленуі    
  Ғаламдық мониторингтің негізгі бағыттарын жетілдіру    
  Экологиялы менеджменттін негізгі бағыттарын жасау    
  Табиғи ресурстарды ұдайы өндіру және ұтымды пайдалану, сақтауға бағытталған шаралар жүйесінін жиынтығы    
Ақтау қаласында АЭС-ң базасында теңіз суын тұлщыландыратын завод кай жылы іске қосылды? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  1981ж.    
+ 1973 ж.    
  1985 ж.    
  1955 ж.    
  1966 ж.    
Бәсекелестік дегеніміз не? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Жануарлардың орын ауыстыруы арқылы тұқымдарын кеңістікке тарату кұбылысы.    
  Екі турге жататын организмдердің кеңістікте бір-біріне еш бір зиянын тигізбей керісінше, селбесіп пайдалы тіршілік етуі    
  Бір түрдің өкілінің екінші бір түр өкілін корек немесе тіршілік ортасы ретінде пайдалану арқылы тіршілік етуі    
+ Бір немесе бірнеше түрге жататын организимдердің өзара корек, тұрағы т.б. ресурстардын жетіспеушілік жағдайындағы қарым-қатынастардың көрінісі    
  Әр түрге жататын организмдер бір-біріне қолайлы жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік ету.    
Симбиоз – бүл: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Нейтралды қатынас    
  Жануарлардың өсімдік тұқымдарын таратуы    
+ Ағзалардың селбесіп тіршілік етуі    
  Популяцияның бірлесіп өмір сүруі    
  Бірлестік    
Биосфера қандай кеністікті қамтиды? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Бүкіл гидросфера мен литосфераның жоғарғы қабаты    
+ Атмосфераның төменгі, бүкіл гидросфера мен литосфераның жоғарғы қабаты    
  Стратосфера мен гидросфераны    
  Тропосфераны    
  Атмосфераның төменгі қабаты    
Атмосфера ластануы Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Атмосфераны оттегімен ластану нәтижесі    
+ Түрлі көздерден ластаушы заттар шығару нәтижесі    
  өндірістік аумақтардың ластануы нәтижесі    
  Атмосфераның фреонмен ластануы    
  Құрылыстардың ластануы нәтижесінде    
Су тазалаудың келесі әдісіне жатады: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Химиялық,физикалық және биологиялық    
  Физикалық    
  Физико-химиялық    
  Биохимиялық    
  Термиялық    
Радиациялық, жылулық, жарықтық,электромагниттықшулық ластанулар ластаудың қай түріне жатады? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Геологиялық    
  Биологиялық    
+ Физикалық    
  Химиялық    
  Географиялық    
Биосфералық қорықтар туралы халықаралық конференцияда Севилья стратегиясы қай жылы қабылданған? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  1993ж.    
+ 1995ж.    
  1987ж.    
  1990ж.    
  1949ж.    
Табиғатты қорғау дегеніміз: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Экологиялық системада тепе-тендікті сақтау    
  Тазалағыш аппараттарды колдана отырып қоршаған ортаны қорғау    
+ Қоршаған ортаны ластанудан қорғауға арналған жүмыстар жиынтығы    
  Қоршаған ортаның тазалығын айтамыз    
  Биосфера мен атмосфераны ластанудан қорғау    
Минимум занының авторы кім? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  К.Ф.Рулье    
+ Ю.Либих    
  В.Н.Сукачев    
  Ж.Б.Ламарк    
  В.Э.Шелфорд    
Экожүйедегі продуценттер, консументтер, редуценттер арасындағы олардың массасымен өрнектелген арақатынас: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Биоценоз    
+ Экологиялық пирамида    
  Толеранттық диапозон    
  Экологиялық кеңістік    
  Экологиялық куыс    
Экология термин бірінші рет қай жылы енгізілген? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
     
     
+    
     
     
SO2 –нің МШК, мг/м³ Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  0,6    
  0,4    
  0,005    
+ 0,5    
  0,0015    
Тірі организмдердің экстримальді түрлерінің температураға шыдамдылығы не деп аталады? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Эвритермді    
  эвригамды    
  стеногамды    
+ стенотермді    
  эврифагты    
Адам әрекеті нәтижесіндегі ластану былай деп атайды: Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Физикалық    
  Екіншілік    
+ Антропогендік    
  Табиғи    
  Техникалық    
Планета тұрғындарының санының көбеюі неге байланысты Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Туылғандар мен өлгендер санының шектен тыс көбеюі    
  Туылғандардың төмендеу және өлгендердің азаюы    
  Туылғандар мен өлгендердің төмендеуі    
  Туылғандар мен өлгендер санының азаюы    
+ Бірқалыпты туылу, өлудің азаюы және өмір сүрудің жалғасуы    
Шіріген өсімдіктермен коректенетін организмдер Секция:
  Вес вопроса:
  Перемешивать ответы: +
  Полифагтар    
  Фитофагтар    
  Зоофагтар    
+ Детритофагтар    
  автотрофты    
Толық ландшафт түзуге қатысатын жануарлар Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Бүргелер    
  Жыртқыштар    
+ Термиттер    
  Қоңыздар    
  Қабандар    
Озон атмосфераның жерге жақын қабатында оттегі молекуласынан азот тотығы мен көмірсутектерің қатысуымен және...сәуленің әсрінен түзіледі Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Жарық    
  Космостық    
  Радиоактивті    
+ Ультракүлгін    
  Инфрақызыл    
Сарқылмайтын ресурстарға жатады Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
  Жануарлар    
+ Су, ауа, күн энергиясы    
  өсімдіктер    
  Қазба байлықтар    
  Микроорганизмдер    
Атмосфралық ауаның құрамындағы N мөлшері Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ 78,08    
  0,93    
  60,6    
  20,95    
  88,03    
Литосфера түсінігі Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Жердің жоғарғы қатты қабаты    
  Планетамыздың су ресурстары    
  Жер шарының газ күйіндегі қабаттары    
  өсімдіктер және жанөжануарлар дүниесі    
  Адамзат қоғамы және оның өндірісі    
Қоршаған ортаға кез-келген тірі организмдер үшін зиянды мөлшерде қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың тасталуы қалай аталады? Секция:
    Вес вопроса:
    Перемешивать ответы: +
+ Ластану    
  Интродукция    
  Деградация    
  Эрозия    
  Дефляция    
ТабиғатыDate: 2015-12-13; view: 213; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.16 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию